Η Φαλαγκά Αθηνά του Δημητρίου (134) #246  σύζ. Παλαιοκρασσά Νικολάου του Ανδρέα (Μπουλάκα)

 

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο τρισέγγονος της κος Νίκος Ανδρ. Πολέμης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα