Ο Βαλμάς Νίκος του Μιχαήλ (11192) #3039

και η σύζυγος του Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Γεωργίου (13164) #3040

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Γιώργης Σπ. Καρυστινός

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα