Η φωτογραφία παραπάνω είναι η πρώτη από εννέα συνολικά. Ακολουθούν οι επόμενες.

 

Από τους αποφοιτήσαντες οι παρακάτω είναι Στενιώτες.

 

Σχολικόν έτος 1927 -  1928. Εκ της ΤΕΤΑΡΤΗΣ Τετραταξίου:

 

1. Ραΐσης Νικόλαος του Ευαγγέλου (11122321) (γεν. 1909) από Αποίκια, (σύζ. της Παλαιοκρασσά Ευαγγελίας του Σπύρου), Δικηγόρος

 

Σχολικόν έτος 1928 -  1929. Εκ της ΤΕΤΑΡΤΗΣ Τετραταξίου:

 

1. Βασιλόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου (13) #2520 info (γεν. 1913) Καθηγητής Φιλόλογος.

2. Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (Σκάλος) (1122311) #902 (γεν. 1911) Πλοίαρχος Ε.Ν.

3. Φαλαγκάς Αντώνιος του Ευστρατίου (122A1) #1490 (γεν. 1911) Πλοίαρχος Ε.Ν. -  Επιχειρηματίας εις Η.Π.Α.

4. Χαζάπης Αυγουστής του Αντωνίου (12235) (γεν. 1913) Καθηγ. Φιλόλογος

 

Σχολικόν έτος 1929 -  1930. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέου (111122112) #2763 info (γεν. 1913) Πλοίαρχος Ε.Ν.

 

Σχολικόν έτος 1931 -  1932. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Πολέμης Δημήτριος του Ιωάννη (1131241) #1222 info (γεν. 1915) Ασυρματιστής Ε.Ν.

 

Σχολικόν έτος 1932 -  1933. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Κουτσούκου Αννα του Νικολάου (11611) #437 (γεν. 1916) Οικιακά

 

Σχολικόν έτος 1933 -  1934. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Θωμάς Δημήτριος του Νικολάου (122211) (γεν. 1915) Πλοίαρχος Ε.Ν.

2. Κουτσούκος Χαρίλαος του Βασιλείου (111111) (γεν. 1916) Φαρμακοποιός

 

Σχολικόν έτος 1934 -  1935. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Βασιλόπουλος Τηλέμαχος του Νικολάου (15) #2522 info (γεν. 1917)

2. Λογοθέτης Αντώνιος του Μιχαήλ (12241) #1790 (γεν. 1918) Πλοίαρχος Ε.Ν.

3. Μπουκουβάλας Νικόλαος του Δημητρίου (121) #795 info (γεν. 1918) Πλοίαρχος Ε.Ν.

4. Ρούσσος Χαράλαμπος του Λεονάρδου (15) #5059 (γεν. 1916) Πλοίαρχος Ε.Ν. - Πλοηγός.

5. Φαλαγκά Αικατερίνη του Αδαμαντίου (13532) #667 (γεν. 1918) Οδοντίατρος - Οικιακά

 

Σχολικόν έτος 1936 -  1937. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Κουτσούκου Μίνα του Νικολάου (11612) #438 (γεν. 1919) Οικιακά

2. Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου (113) #2490 info (γεν. 1919) Πλοίαρχος Ε.Ν.

 

Σχολικόν έτος 1937 -  1938. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Φαλαγκάς Δημήτριος του Ευστρατίου (122A4) #3197 (1919) Πτυχ. Αν.Εμπ. - Εφοριακός

 

Σχολικόν έτος 1938 -  1939. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Κουτσούκου Ειρήνη του Βασιλείου (111112) #2792 (γεν. 1921) Οικιακά

2. Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Αντωνίου (114) #2491 info (γεν. 1921) Αντισυνταγματάρχης

3. Πολέμης Δημήτριος του Σταματίου (1112611) #33 info (γεν. 1918) Πλοίαρχος Ε.Ν.

4. Φαλαγκά Αγάπη του Αδαμαντίου (13533) (γεν. 1921) Δημοδιδασκάλισσα - Υπάλληλος Ε.Ι.Ρ.

 

Σχολικόν έτος 1939 -  1940. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Κυρτάτας Ιωάννης του Δημητρίου (112213312) #2549 (1922) Ιατρός - Χειρουργός.

 

 

Σχολικόν έτος 1940 -  1941. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Κουτσούκου Αδαμαντία του Βασιλείου (111113) #2793 (γεν. 1923) Οικιακά

2. Κυρτάτας Αθανάσιος του Νικολάου (1411453) (1923) Πλοίαρχος Ε.Ν.

3. Λογοθέτης Δημήτριος του Μιχαήλ (12243) #778 info (γεν. 1923) Πλοίαρχος Ε.Ν.

4. Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου (12331) #2316 info (γεν. 1923) Καθηγητής Φυσικών

 

Σχολικόν έτος 1941 -  1942. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου (1721) #2111 (γεν. 1924) Πλοίαρχος Ε.Ν.

2. Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (112213331) #2079 info (γεν. 1924) Πλοίαρχος Ε.Ν.

3. Λογοθέτου Αννα του Δημητρίου (12332) #1698 info (γεν. 1924) Οικιακά

4. Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου (1122313) #940 (γεν. 1922) Πλοίαρχος Ε.Ν.

 

Σχολικόν έτος 1942 -  1943. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Μισιρλής Μαργαρίτης του Θεοδώρου (11122611) #565 info (γεν. 1925) Ασυρματιστής Ε.Ν.

2. Πασχάλης Γεώργιος του Ιωάννη (111243) #1543 (γεν. 1924) Πλοίαρχος Ε.Ν.

3. Πολέμη Αννα του Νικολάου (1112621) #10 info (γεν. 1925) Οικιακά

4. Φαλαγκάς Αλέξανδρος του Βασιλείου (14352) #2018 info (γεν. 1918) Πλοίαρχος Ε.Ν.

 

Σχολικόν έτος 1943 -  1944. Εκ της ΕΚΤΗΣ Εξαταξίου:

 

1. Κυρτάτας Μιχαήλ του Φιλίππου (112213341) #498 info (γεν. 1925) Πλοίαρχος Ε.Ν.

2. Σαρρής Νικόλαος του Αντωνίου (13427) #2744 info (γεν. 1922) Υποπλοίαρχος Ε.Ν.

3. Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (1513) #196 info (γεν. 1925) Πλοίαρχος Ε.Ν.

 

Σχολικόν έτος 1945. Εκ της ΟΓΔΟΗΣ Οκταταξίου:

 

1. Βαλμάς Ιωάννης του Δημητρίου (111161) #2377 info (γεν. 1924) Πλοίαρχος Ε.Ν.

2. Κουτσούκος Νικόλαος του Ιωάννη (11823) #284 info (γεν. 1927) Πλοίαρχος Ε.Ν.

3. Μπεγλέρης Ιωάννης του Δημητρίου (1552) #2469 info (γεν. 1927) Πλοίαρχος Ε.Ν.

4. Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Δημητρίου (111122122) #2768 (γεν. 1927) Ιδιωτ. Υπάλληλος εις Λονδίνον

5. Φαλαγκάς Σταμάτης του Θεοδοσίου (14731) #446 info (γεν. 1928) Πλοίαρχος Ε.Ν.

 

Αποφοιτήσαντες μαθητές από το Γυμνάσιο Ανδρου

από το 1927 έως το 1945.

 

Από το περιοδικό Πορεία που εξέδιδε το Γυμνάσιο Ανδρου φροντίδι του αειμνήστου Μιχαήλ Βασιλοπούλου (13) #2520 info

φιλολόγου, τότε βοηθού Γυμνασιάρχου, Υποδιευθυντού του Εμπειρικείου Ναυτικού Λυκείου Ανδρου.

 

το υλικό προέρχεται από το αρχείο του κου Τάκη Πολέμη (1112611) #33 info.

 

σελίδα 1

για μετάβαση στην επόμενη σελίδα

πατήστε εδώ

για επιστροφή στον κατάλογο με τα «ντοκουμέντα»

πατήστε εδώ

για επιστροφή στην σελίδα με τα «διάφορα»

πατήστε εδώ

για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου 

πατήστε εδώ