Εκλογικός κατάλογος Στενιών έτους 1877 (τμήμα 2/2)

 

Πηγή: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών - Αρχειοθήκη Κυκλάδων

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

μετάβαση στο πρώτο τμήμα του 1877

μετάβαση στον κατάλογο του 1890

α/α

Επώνυμο

Ονομα

Πατρώνυμο

Ηλικία

επάγγελμα

Ενεστώσα

διαμονή

Μόνιμη

κατοικία

Παρατηρήσεις:  

-   δεν ανήκει στα Στενιώτικα δέντρα

?   δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

info

1457

Πάτταλος

Μιχαήλ

Νικόλαος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

?

-

1458

Πάτταλος

Νικόλαος

Μιχαήλ

26

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Μιχαήλ (1214)

-

1459

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Ανδρέας

45

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ανδρέα ή Μπουλάκας (124) #245

-

1460

Παλαιοκρασάς

Σωκράτης

Γεώργιος

35

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γεωργίου (11223) #3481

-

1461

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Ιωάννης

40

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη (1212) #2024

info

1462

Πολέμης

Μιχαήλ

Σταμάτιος

46

ναυτικός

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματέλου (Μιχαλάκας) (11212) #633

-

1463

Πασχάλης

Φραντζέσκος

Ιωάννης

35

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη (1111) #3524

-

1464

Πολέμης

Νικόλαος

Δημήτριος

75

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Κοντονικόλας) (1131) #1196

-

1465

Πολέμης

Περικλής

Νικόλαος

23

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Περικλής του Νικολάου (Σουμανέτης) (11317) #1207

-

1466

Πασχάλης

Νικόλαος

Ιωάννης

30

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη (1113)

-

1467

Πολέμης

Λεονάρδος

Δημήτριος

76

εργάτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Λινάρδος του Δημητρίου (1134) #1199

-

1468

Πολέμης

Αντώνιος

Νικόλαος

35

πλοίαρχος

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Αντώνιος του Νικολάου (11222) #683

-

1469

Πολέμης

Λεονάρδος

Γεώργιος

40

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Λεονάρδος του Γεωργίου (1154) -

-

1470

Πολέμης

Νικόλαος

Λεονάρδος

80

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Νικολός του Παπαλεονάρδου (13) #536

-

1471

Πολέμης

Σταμάτιος

Νικόλαος

28

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (Σκάλος) (11223) #684

-

1472

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

Ιωάννης

51

ναύτης

Γαλαξίδι

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη (112) #3594

-

1473

Παλαιοκρασάς

Ιωάννης

Μιχαήλ

23

-

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Μιχαήλ (1122)

-

1474

Πολέμης

Γιαννούλης

Νικόλαος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Γιαννούλης του Νικολάου (11315)

-

1475

Πολέμης

Φραντζέσκος

Ιωάννης

25

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Φρατζέσκος του Ιωάννη (11413)

-

1476

Πολέμης

Νικόλαος

Ιωάννης

27

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Νικόλαος του Ιωάννη (11412)

-

1477

Πολέμης

Γιαννούλης

Σταματέλος

25

ράπτης

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Πολέμης Γιαννούλης του Σταμάτη (11433)

-

1478

Μπίστης

Νικόλαος

Μιχαήλ

60

κτηματίας

ενταύθα

Στενιαί

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900 info

-

1479

Μπίστης

Ευκλείδης

Νικόλαος

27

γιατρός

ενταύθα

Στενιαί

Μπίστης Ευκλείδης του Νικολάου (1113) #4904

-

1480

Μπίστης

Δημοσθένης

Νικόλαος

25

δικηγόρος

Αθήνα

Στενιαί

Μπίστης Δημοσθένης του Νικολάου (1114)

-

1481

Μπίστης

Σταμάτιος

Μιχαήλ

45

συμβολαιογράφος

Σύρος

Στενιαί

?

-

1482

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

Νικόλαος

45

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου  (Μπουλάκας) (131) #3234

info

1483

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Ιωάννης

46

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113) #3186

info

1484

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Δημήτριος

70

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13) #1630

info

1485

Παλαιοκρασάς

Λεωνίδας

Νικόλαος

33

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Λεωνίδας του Νικολάου (136)

-

1486

Πολέμης

Γεώργιος

Σταμάτιος

27

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Πολέμης Γεώργιος του Σταμάτη (Καπετάνιος) (11125) #111

-

1487

Πολέμης

Δημήτριος

Σταμάτιος

25

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη (11126) #27

-

1488

Πολέμης

Νικόλαος

Σταμάτιος

22

δάσκαλος

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη (11127)

-

1489

Πολέμης

Γεώργιος

Λεονάρδος

30

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πολέμης Γεώργιος του Λινάρδου (11341)

-

1490

Παλαιοκρασάς

Ανδρέας

Γεώργιος

64

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου (Πάππους) (111122) #3488

info

1491

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Ανδρέας

25

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Πάππους) (1111221)  #2655

info

1492

Πολέμης

Σταμάτιος

Ιωάννης

30

σανδαλοποιός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Πολέμης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Ιωάννη (11411) #1327

-

1493

Παλαιοκρασάς

Πέτρος

Γεώργιος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Παύλος του Γεωργίου (114)

-

1494

Παλαιοκρασάς

Δημήτριος

Γεώργιος

45

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (Μήτρας) (113) #393

info

1495

Πολέμης

Ζανής

Σταμάτιος

31

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Ζαννής του Σταμάτη (11122) #110

-

1496

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

Ανδρέας

28

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ανδρέα (11112) #3084

-

1497

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

Ανδρέας

23

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ανδρέα (11113)

-

1498

Παλαιοκρασάς

Ηλίας

Γεώργιος

50

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου (111) #1361 

info

1499

Παλαιοκρασάς

Γιαννούλης

Γεώργιος

48

πλοίαρχος

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου (112) #1613

info

1500

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

Γιαννούλης

22

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Γιαννούλη (Προύχοντας) (1121) #3298

-

1501

Πουλιός

Βαλεντίνος

Γεώργιος

35

σανδαλοποιός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Πουλίος Βαλεντίνος του Γεωργίου (14) #3409

-

1502

Πουλιός

Θεοδόσιος

Γεώργιος

32

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Πουλίος Θεοδόσιος του Γεωργίου (15)

-

1503

Πολέμης

Λεωνίδας

Νικόλαος

26

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου (Τουλούμης) (11316) #1206

-

1504

Ροΐδης

Λεωνίδας

Ιωάννης

52

κτηματίας

ενταύθα

Στενιαί

Δουλμπέρης Λεωνίδας. του Ιωάννη (114) -

info

1505

Ραφτάκης

Νικόλαος

Αντώνιος

60

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Ραπτάκης Νικόλαος του Αντωνίου (113) #4679

-

1506

Ροΐδης

Ιωάννης

Ανδρέας

45

εργάτης

ενταύθα

Στενιαί

-

-

1507

Σύμπουρας

Δημήτριος

Νικόλαος

75

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

?

-

1508

Στεφάνου

Γεώργιος

Νικόλαος

60

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

?

-

1509

Σαρρής

Ανδρέας

Αντώνιος

28

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σαρρής Ανδρέας του Αντωνίου (Σαρρηκαφές) (134) #3852

-

1510

Σαρρής

Γεώργιος

Δημήτριος

45

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σαρρής Γεώργιος του Δημητρίου (123) #3980

-

1511

Σαρρής

Νικόλαος

Δημήτριος

40

λεμβούχος

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Σαρρής Νικόλαος του Δημητρίου (126)

-

1512

Σύμπουρας

Δημήτριος

Ανδρέας

68

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (1) #2340

info

1513

Σύμπουρας

Ανδρέας

Δημήτριος

46

σανδαλοποιός

ενταύθα

Στενιαί

Σύμπουρας Ανδρέας του Δημητρίου (11)

-

1514

Σύμπουρας

Αντώνιος

Δημήτριος

30

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σύμπουρας Αντώνιος του Δημητρίου (15) #1383

-

1515

Σαρρής

Γιαννούλης

Ανδρέας

45

ξυλουργός

ενταύθα

Στενιαί

Σαρρής Γιαννούλης του Ανδρέα (152)

-

1516

Σελάς

Γεώργιος

Ιωάννης

50

ξυλουργός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Γιαννάκη) (Ψυχάρης) (112) #4265

-

1517

Σύμπουρας

Λεωνίδας

Δημήτριος

30

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Σύμπουρας Λεωνίδας του Δημητρίου (133) #3067

-

1518

Σελάς

Γεώργιος

Πέτρος

35

μεσίτης

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Περάκη (123)

-

1519

Σελάς

Μιχαήλ

Νικόλαος

45

αλευρομυλωνάς

ενταύθα

Στενιαί

Σέλας ή Σιγάλας Μιχαήλ του Νικολάου (131)

-

1520

Σύμπουρας

Νικόλαος

Σταματέλος

52

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματέλου (12) #3502

info

1521

Σύμπουρας

Σταματέλος

Νικόλαος

26

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου (122) #1461

-

1522

Στεφάνου

Δημήτριος

Αντώνιος

32

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Στεφάνου Δημήτριος του Αντωνίου (Νιανιάος) (11) #1478

-

1523

Στεφάνου

Στέφανος

Αντώνιος

23

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Στεφάνου Στεφανής του Αντωνίου (12) #1479

-

1524

Σαρρής

Δημήτριος

Γιαννούλης

27

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σαρρής Δημήτριος του Γιαννούλη (Πατάτας) (1222) #3251

-

1525

Σύμπουρας

Νικόλαος

Δημήτριος

46

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (131) #3066

-

1526

Σύμπουρας

Γεώργιος

Μιχαήλ

56

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Σύμπουρας Γεώργιος του Μιχαήλ (11) #3134

info

1527

Σύμπουρας

Νικόλαος

Γεώργιος

23

σανδαλοποιός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Σύμπουρας Νικόλαος του Γεωργίου (113) #3150

-

1528

Σύμπουρας

Μιχαήλ

Ιωάννης

46

μετραπράτης

Γαλάζιο

Στενιαί

??

-

1529

Σαρρής

Δημήτριος

Αντώνιος

28

γεωργός

ενταύθα

Στενιαί

Σαρρής Δημήτριος του Αντωνίου (135) #1553

-

1530

Σαρρής

Βασίλειος

Αντώνιος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Σαρρής Βασίλειος του Αντωνίου (132) #3871

-

1531

Τζουμέζης

Θεοδόσιος

Δημήτριος

27

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Τζουμέζης Θεοδόσιος του Δημητρίου (117)

-

1532

Τζιώτης

Νικόλαος

Δημήτριος

40

ράπτης

ενταύθα

Στενιαί

Ζιώτης Νικόλαος του Δημητρίου (Παστελής) (11) #3545

info

1533

Τζιώτης

Πέτρος

Δημήτριος

38

ράπτης

ενταύθα

Στενιαί

Ζιώτης Πέτρος του Δημητρίου (Παπαπετρής) (12) #3029

info

1534

Τζιώτης

Ιωάννης

Δημήτριος

45

έμπορος

Κωνστ/πολη

Στενιαί

?

-

1535

Τζιώτης

Φραντζέσκος

Δημήτριος

43

μεταπράτης

Φιλιππούπολη

Στενιαί

Ζιώτης Φραγκίσκος του Δημητρίου (13)

-

1536

Τζουμέζης

Νικόλαος

Δημήτριος

30

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Τζουμέζης Νικόλαος του Δημητρίου (116) #901

info

1537

Τζεσμελής

Μιλτιάδης

Κυριάκος

29

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

-

-

1538

Τζιώτης

Νικόλαος

Ιωάννης

55

αλευρομυλωνάς

ενταύθα

Στενιαί

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3884

info

1539

Τζιώτης

Γεώργιος

Νικόλαος

30

ξυλουργός

Κωνστ/πολη

Στενιαί

Ζιώτης Γεώργιος του Νικολάου (14)

-

1540

Τζιώτης

Μιχαήλ

Νικόλαος

24

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου (17) #3892

info

1541

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Ιωάννης

50

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (1) #4523

-

1542

Φαλαγκάς

Ιωάννης

Δημήτριος

42

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου (132) #3416

-

1543

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Αντώνιος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122) #1466

info

1544

Φαλαγκάς

Γιαννούλης

Θεοδόσιος

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Γιαννούλης του Θεοδοσίου (143) #1931

info

1545

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Γεώργιος

38

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (116) #2878

-

1546

Φαλαγκάς

Γεώργιος

Δημήτριος

30

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Φαλαγκάς Γεώργιος του Δημητρίου (136)

-

1547

Φαλαγκάς

Δημήτριος

Θεοδόσιος

38

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Φαλαγκάς Δημήτριος του Θεοδοσίου (Στάφουλας) (145)

-

1548

Φαλαγκάς

Κωνσταντίνος

Θεοδόσιος

36

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Φαλαγκάς Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου (146)

info

1549

Φαλαγκάς

Σταμάτιος

Θεοδόσιος

23

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Σταμάτης του Θεοδοσίου (147) #1743

-

1550

Φαλαγκάς

Δημήτριος

Ιωάννης

48

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη (Τάκης) (1) #1208

-

1551

Φαλαγκάς

Δημήτριος

Νικόλαος

25

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου (11)

-

1552

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Θεοδόσιος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) (142) #1930

info

1553

Φαλαγκάς

Νικόλαος

Δημήτριος

50

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Λουλίας) (131) #3415

info

1554

Φαλαγκάς

Αντώνιος

Δημήτριος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Φαλαγκάς Αντώνιος του Δημητρίου (135) #3418

-

1555

Φιλιππίτζης

Αθανάσιος

Νικόλαος

50

σανδαλοποιός

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

-

-

1556

Χασάπης

Ιωάννης

Αντώνιος

46

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντωνίου (Χασάνης) (121) #1453

info

1557

Χασάπης

Ιωάννης

Γιαννούλης

45

πλοίαρχος

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Ιωάννης του Γιαννούλη (Γιαννάκης) (111) #1407

-

1558

Χασάπης

Ιωάννης

Νικόλαος

38

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Ιωάννης του Νικολάου (13) #4073

-

1559

Χασάπης

Αθανάσιος

Μιχαήλ

65

καφεπώλης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (12) #903

info

1560

Χασάπης

Σταμάτιος

Αθανάσιος

27

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Σταμάτιος του Αθανασίου (Κάμης) (124) #1867

-

1561

Χ.[ατζη]Σάββας

Ιωάννης

Πέτρος

50

έμπορος

ενταύθα

Στενιαί

-

-

1562

Χασάπης

Μιχαήλ

Αθανάσιος

29

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Μιχαήλ του Αθανασίου (123) #2608

-

1563

Χασάπης

Δημήτριος

Ιωάννης

35

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Δημήτριος του Ιωάννη (Πίσσας) (11) #2773

info

1564

Χασάπης

Γεώργιος

Ιωάννης

32

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Μπόγκας) (12) -

info

1565

Χασάπης

Ιωάννης

Αντώνιος

40

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Ιωάννης του Αντωνίου (112)

-

1566

Χαρχαρός

Ιωάννης

Νικόλαος

45

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαρχαρός Ιωάννης του Νικολάου (113) #4171

-

1567

Χασάπης

Γεώργιος

Μιχαήλ

40

λεμβούχος

Σύρος

Στενιαί

Χαζάπης Γεώργιος του Μιχαήλ (112) #4576

-

1568

Χασάπης

Ιωάννης

Νικόλαος

60

υποδηματοποιός

Κωνσταντινούπολη

Στενιαί

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου (12) #4574

info

1569

Χριστόδουλος

Αντώνιος

Ιωάννης

65

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη (11) #4983

info

1570

Χριστόδουλος

Ιωάννης

Αντώνιος

30

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Χριστοδούλου Ιωάννης του Αντωνίου (111) -

info

1571

Χριστόδουλος

Νικόλαος

Αντώνιος

24

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Χριστοδούλου Νικόλαος του Αντωνίου (113)

-

1572

Χασάπης

Ανδρέας

Γιαννούλης

40

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Ανδρέας (Αντρείκος) του Γιαννούλη (Κούτουκας) (113) #294

info

1573

Χασάπης

Αντώνιος

Γιαννούλης

36

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη (HI2-114) #1409

-

1574

Χαρχαρός

Δημήτριος

Νικόλαος

50

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου (112) #1626

-

1575

Χασάπης

Σταμάτιος

Γιαννούλης

44

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαζάπης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Γιαννούλη (HI2-112) #1408

-

1576

Χαρχαρός

Μιχαήλ

Ιωάννης

68

ναύτης

ενταύθα

Στενιαί

Χαρχαρός Μιχαήλ του Ιωάννη (13) #2646

info

1577

Χαρχαρός

Ιωάννης

Μιχαήλ

38

φωτογράφος

ενταύθα

Στενιαί

Χαρχαρός Ιωάννης του Μιχαήλ (Γιάγκος) (131)

-

1578

Χαρχαρός

Δημήτριος

Μιχαήλ

28

ναύτης

ταξιδεύει

Στενιαί

Χαρχαρός Δημήτριος του Μιχαήλ (Κουτρούτσος)  (132) #2903

-

1579

Χασάπης

Νικόλαος

Αντώνιος

40

πλοίαρχος

ενταύθα

Στενιαί

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου ή Γιαννακάκης (Μακρής) (122) #179

info

1580

Χαρχαρός

Νικόλαος

Κωνσταντίνος

32

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Χαρχαρός Νικόλαος του Κωνσταντίνου (141)

-

1581

Χαρχαρός

Μιχαήλ

Αντώνιος

42

ναύτης

Αμερική

Στενιαί

Χαρχαρός Μιχαήλ του Αντώνη (122)

-