Εκλογικός κατάλογος Στενιών έτους 1844

 

Πηγή: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών - Αρχειοθήκη Κυκλάδων

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

μετάβαση στον κατάλογο του 1877

 

Στον πίνακα αυτόν που περιέχει ονόματα 119 (εγγεγραμμένων με δικαίωμα ψήφου) Στενιωτών εντύπωση κάνουν τα παρακάτω:

 

· απουσιάζουν οι γυναίκες οι οποίες ψήφισαν για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου του 1934, ενώ για τις βουλευτικές εκλογές έπρεπε να περιμένουν μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου του 1956.

 

· όλοι έχουν ακίνητα και κτήματα (προϋπόθεση για να ψηφίσουν).

 

· τα επαγγέλματα είναι: τέσσερις γεωργοί, ένας δημοσύμβουλος, 9 κτηματίες, τρεις μυλωνάδες, 101 ναυτικοί και ένας ράπτης.

 

· Οι ηλικίες των ανδρών έχουν μια αφύσικη κατανομή, μάλλον αυτή έγινε κατ’ εκτίμηση του επικεφαλής της επιτροπής που επέβλεπε την ψηφοφορία. 23 άτομα με ηλικία 26 ετών, 26 άτομα με ηλικία 40 ετών, 12 άτομα με ηλικία 30 και τα υπόλοιπα 58 άτομα σε 14 ηλικιακές τιμές. Αυτός είναι σοβαρός λόγος για το γεγονός ότι μερικοί Στενιώτες δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν.

 

· Υπάρχουν επίθετα που δεν απαντούν στις οικογενειακές ρίζες του χωριού όπως Βαβάκης, Περλουρέντζος, Μινδρινός, Κουτζούρας, Νέρης, Καμπανάκης, Μηλοπόνας, Ακάκιος, Λύριγκας, Αρνιώτης, Διαπούλης, Μοίρας, Μπενάς.

 

· Κάποια ονόματα του καταλόγου έχουν αλλάξει από τότε στη σημερινή τους μορφή: Τρίχης σε Φαλαγκάς, Λέκκας σε Κέτσης, Κάλης σε Χαζάπης, Κάμης σε Χαζάπης, Μπαστάρδου σε Χαρχαρός, Φραγκογιάννης σε Λογοθέτης, Κρύπας σε Κυρτάτας, Γκλαβάς σε Μάνεσης.

 

Την ύπαρξη αυτών των καταλόγων υπέδειξε ο κος Νικολός Μιχ. Ζιώτης.

α/α

Επώνυμο

Ονομα

Πατρώνυμο

Ηλικία

Χωρίον διαμονής

Αυτόχθων ή μη

Ιδιοκτησία

Επάγγέλμα ή

επιτήδευμα

Παρατηρήσεις:  

-   δεν ανήκει στα Στενιώτικα δέντρα

?   δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί

 

info

1064

Ροΐδης

Ιωάννης

 

62

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Δημοσύμβουλος

Ροΐδης ή Δουλμπέρης Ιωάννης του Δημητρίου (11) #5002

-

1065

Μπίστης

Νικόλαος

Μ.

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Κτηματίας

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #4900

info

1066

Μαρής

Ιωάννης

 

35

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Μαρής Ιωάννης του Μιχαήλ (12) #4329

-

1067

Ντουλμπέρης

Ζάννες

 

60

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Γεωργός

Δουλμπέρης Ζαννής του Νικολάου (112) #4994

-

1068

Πολέμης

Σταματέλος

παπά Μ.

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) (1112) #107

info

1069

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13) #1630

info

1070

Βαβάκης

Σταματέλος

 

55

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Γεωργός

 -

-

1071

Περλουρέντζος

Μιχαήλ

 

60

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ράφτης

 -

-

1072

Τζομάζης

Δημήτριος

 

38

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου (11) #3178

info

1073

Λέκας

Δημήτριος

 

65

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Κέτσης Δημήτριος του Νικολάου (11) #3162

-

1074

Κυρτάτας

Νικόλαος

 

27

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη (1431) #5477

-

1075

Αγιορίτης

Μιχαήλ

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Μιχαήλ του Αντωνίου (13) #4949

-

1076

Κοραχάης

Νικόλαος

 

27

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου (12) #3657

info

1077

Κυρτάτας

Ζάννες

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Μυλωνάς

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (1443) #1662

info

1078

Σελάς

Ιωάννης

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σέλας ή Σιγάλας Ιωάννης (Γιαννάκης) του Γεωργίου (11) #4792

-

1079

Κάλης

Ιωάννης

 

28

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου (12) #4574

info

1080

Σίμπουρας

Ιωάννης

 

70

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Γεωργός

 ?

-

1081

Μπάλσης

Δημήτριος

 

45

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Μπάλσης Δημήτριος του Ιωάννη (11) #4930

-

1082

Χαζάπης

Μιχαήλ

 

60

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

 ?

-

1083

Μινδρινός

Λεονάρδος

 

32

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Γεωργός

 -

-

1084

Κουτζούρας

Κυριάκος

 

45

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

 -

-

1085

Σίλας

Πέτρος

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Μυλωνάς

Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (12) #4793

-

1086

Ζιώτης

Νικόλαος

 

32

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Μυλωνάς

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (1) #3884

info

1087

Νέρης

Νικόλαος

 

62

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Κτηματίας

 -

-

1088

Μπίστης

Σταματέλος

Αλεξ.

60

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Κτηματίας

-

-

1089

Μπίστης

Μιχαήλ

Σταμ.

35

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Κτηματίας

-

-

1090

Καΐρης

Νικόλαος

Μ.

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Κτηματίας

-

-

1091

Μπίστης

Δημήτριος

Λ.

45

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Κτηματίας

?

-

1092

Καμπανάκης

Βασίλειος

 

70

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Κτηματίας

-

-

1093

Μπίστης

Γεώργιος

Αλεξ.

58

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Κτηματίας

?

-

1094

Μπίστης

Σταματέλος

Λ.

45

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Κτηματίας

Μπίστης Σταματέλος του Λεονάρδου (12) #4898

-

1095

Τρίχης

Γεώργιος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Φαλαγκάς Γεώργιος του Νικολάου (Καραγιώργης) (11) #3381

-

1096

Τρίχης

Δημήτριος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου (13) #3382

-

1097

Μηλοποπόνας

Γιαννούλης

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

-

-

1098

Πασχάλης

Ιωάννης

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης) (111)  #3522

-

1099

Βολτής

Λεονάρδος

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Βολτής Λεονάρδος του Θεοδώρου (122) #4535

-

1100

Λογοθέτης

Βασίλειος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Λογοθέτης Βασίλειος του Αντωνίου (11) #3838

-

1101

Πολέμης

Σταματέλος

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Πολέμης Σταματέλος του Νικολάου (1142) #1323

-

1102

Βολτής

Δημήτριος

 

55

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου (1111) #4516

-

1103

Κάμης

Α.

 

45

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Χαζάπης Αντώνιος του Μιχαήλ (11) #3026

-

1104

Πολέμης

Νικόλαος

 

45

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Κοντονικόλας) (1131) #1196

-

1105

Τρίχης

Θεοδόσιος

 

35

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Φαλαγκάς Θεοδόσιος του Νικολάου (14) #1927

info

1106

Τρίχης

Ιωάννης

 

58

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1107

Γιαννακάκης

Ιωάννης

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1108

Μπαστάρδου

Α.

 

50

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Χαρχαρός Αντώνιος του Ιωάννη (12)

-

1109

Μπέης

Γεώργιος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Μπέης Γεώργιος του Μιχαήλ (11) #3582

-

1110

Σίμπουρας

Α.

 

70

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1111

Ακάκιος

Σταματέλος

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

-

-

1112

Μπέης

Θεόδωρος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Μπέης Θεόδωρος του Νικολάου (11) #4240

-

1113

Ντουλμπέρης

Νικόλαος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Δουλμπέρης Νικολός του Ιωάννη (111) #5004

-

1114

Βροντίσης

Νικόλαος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Βροντίσης Νικόλαος του Γιαννούλη (1113) #4238

-

1115

Λέκας

Γεώργιος

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Κέτσης Γεώργιος του Νικολάου (14) #3165

info

1116

Βροντίσης

Νικόλαος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1117

Σαρής

Δημήτριος

 

60

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σαρρής Δημήτριος του Γιαννούλη (12) #3969

-

1118

Καραγιάννης

Δημήτριος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1119

Πολέμης

Γεώργιος

 

50

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Πολέμης Γεώργιος του Παπασταματέλου (115) #542

-

1120

Λίρυγκας

Ιωάννης

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

-

-

1121

Πολέμης

Μιχαήλ

 

48

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Πολέμης Μιχαήλ του Παπαγιαννάκη (122) #1159

-

1122

Σίμπουρας

Αντώνιος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου (14) #1169

info

1123

Κουτζούκος

Ανδρέας

 

60

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1124

Παλαιοκρασάς

Αντώνιος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (Μόσουλας) (111111) #3473

info

1125

Κάμης

Μιχαήλ

 

70

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Χαζάπης ή Κάμης Μιχαήλ του Αντωνίου (1) #3877

-

1126

Παλαιοκρασάς

Γεώργιος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1127

Μπουκοβάλας

Δημήτριος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (13) #2003

info

1128

Σίμπουρας

Νικόλαος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1129

Σαρής

Α.

 

35

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σαρρής Αντώνιος του Γιαννούλη (13) #3970

-

1130

Τρίχης

Α.

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Φαλαγκάς Αντώνιος του Νικολάου (12) #2867

-

1131

Σίμπουρας

Ανδρέας

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σύμπουρας Ανδρέας του Γιαννούλη (13) #4491

-

1132

Μάνεσης

Α.

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Μάνεσης Αντώνιος του Γιαννούλη (11112) #908

-

1133

Σαρής

Ιωάννης

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σαρρής Ιωάννης  του Γιαννούλη (14) #3971

-

1134

Σαρής

Ανδρέας

 

55

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σαρρής Ανδρέας του Γιαννούλη (15)

-

1135

Αζώτης

Νικόλαος

 

65

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4658

-

1136

Αζώτης

Γιαννούλης

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Αξιώτης ή Ψαρρός Γιαννούλης του Μιχαήλ (1) #3135

-

1137

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

 

50

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Παπαντώνη (11123) #3535

-

1138

Κουτζούκος

Δημήτριος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1139

Παλαιοκρασάς

Α.

 

60

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1140

Λέκας

Βασίλειος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1141

Σίμπουρας

Α.

 

70

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σύμπουρας Αντώνιος του Γιαννούλη (11) #4489

-

1142

Πολέμης

Νικόλαος

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1143

Πολίτης

Νικόλαος

 

65

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

-

-

1144

Μπαφαλούκας

Θεόδωρος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου (111) #4566

info

1145

Σίμπουρας

Ιωάννης

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σύμπουρας Ιωάννης του Νικολάου (11)

-

1146

Πάταλος

Μιχαήλ

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου (121) #5049

-

1147

Λέκας

Σταματέλος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1148

Πολέμης

Ιωάννης

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου (1141) #1321

-

1149

Μενδρινός

Σταματέλος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

-

-

1150

Αρνιώτης

Αντώνιος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

-

-

1151

Παλαιοκρασάς

Ιωάννης

 

50

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Δημητρίου (11) #1629

-

1152

Παλαιοκρασάς

Ανδρέας

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου (Πάππους) (111122) #3488

info

1153

Μπαστάρδου

Νικόλαος

 

50

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη (11) #4167

-

1154

Κουτζούκος

Ιωάννης

 

45

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Κουτσούκος Ιωάννης του Δημητρίου (11) #4058

-

1155

Σίμπουρας

Δημήτριος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (1) #2340

info

1156

Φραγκογιάνννης

Νικόλαος

 

45

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Λογοθέτης Νικόλαος του Ιωάννη (Φραγκογιάννης) (1) #878

-

1157

Μοίρας

Νικόλαος

 

35

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

-

-

1158

Κρύπας

Αντώνιος

 

35

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Κυρτάτας (Κρήπας) Αντώνιος (Κατσαντώνης) του Πέτρου (1411) #2673 

-

1159

Χαζάπης

Νικόλαος

 

60

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Χαζάπης Νικόλαος του Δημητρίου (Κρεμμύδας) (1) #4493

-

1160

Παλαιοκρασάς

Ανδρέας

 

50

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Δημητρίου (11) #1616

-

1161

Γιαννακάκης

Γιαννούλης

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Χαζάπης Γιαννούλης του Ιωάννη (Γιαννακάκης) (11) #1404

-

1162

Βαλμάς

Μιχαήλ

 

45

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Βαλμάς Μιχαήλ του Φιλιππή (Φιλίππου) (11) #2660

-

1163

Παλαιοκρασάς

Ανδρέας

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Παλαιοκρασσάς Αντρίκος του Ιωάννη (1111) #3043

info

1164

Λέκας

Μιχαήλ

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Κέτσης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου (121) #3117

info

1165

Λέκας

Αλέξανδρος

 

55

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Κέτσης Αλέξανδρος του Νικολάου (12) #3163

-

1166

Γιαλούρης

Γιαννούλης

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Γιαλούρης Γιαννούλης του Νικολάου (12) #2998 

-

1167

Βολτής

Ανδρέας

 

70

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Βολτής Ανδρέας του Δημητρίου (112) #4515

-

1168

Διαπούλης

Αντώνιος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

-

-

1169

Πολέμης

Νικόλαος

 

65

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Πολέμης Νικόλαος του Παπασταματέλου (114) #541

-

1170

Μπαστάρδος

Κωνσταντίνος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Χαρχαρός Κωνσταντίνος του Ιωάννη (14) #4169

-

1171

Γκλαβάς

Γιαννούλης

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Μάνεσης ή Γκλαβάς Γιαννούλης του Μιχαήλ (1111) #1640

-

1172

Μυλώνης

Ιωάννης

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Βροντίσης Ιωάννης του Αντωνίου (12) #4676

-

1173

Μυλώνης

Δημήτριος

 

40

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Βροντίσης Δημήτριος του Αντωνίου (11) #1175

-

1174

Μπαστάρδος

Μιχαήλ

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Χαρχαρός Μιχαήλ του Ιωάννη (13) #2646

info

1175

Μπέης

Ανδρέας

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Μπέης Ανδρέας του Μιχαήλ ή Κυρτάτας (1) #3853

-

1176

Λογοθέτης

Δημήτριος

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Λογοθέτης Δημήτριος του Αντωνίου (Πατέρας) (12) #3839

-

1177

Σίμπουρας

Νικόλαος

 

60

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Σύμπουρας Νικόλαος του Γιαννούλη (12)

-

1178

Καραπιπέρης

Α.

 

30

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Καραπιπέρης Αντώνιος του Ιωάννη (121) #4276

-

1179

Παλαιοκρασάς

Νικόλαος

 

70

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη (12) #3654

-

1180

Παλαιοκρασάς

Μιχαήλ

 

26

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

?

-

1181

Μπενάς

Γ.

 

65

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

-

-

1182

Παλαιοκρασάς

Γ.

 

50

Στενιές

Αυτόχθων

Έχει ακίνητα κτήματα

Ναυτικός

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Δημητρίου (Προύχοντας) (11) #1611

-