Εκλογικοί κατάλογοι Δήμου Ανδρου έτους 1872

 

Τμήμα Στενιών (σελίδες 12-17)

 

μέρος τρίτο: εγγραφές 797 - 892

επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

ονοματεπώνυμο

πατρώνυμο

έτος γενν.

επάγγελμα

 

Πλέγμα

info

 

797

Κυρτάτας ή Καβίλιας Μιχαήλ

Ιωάννης

1835

ναύτης

από άγνωστο δέντρο, ίσως το σωστό πατρώνυμο να είναι Νικόλαος

-

-

798

Πολέμης Μιχαήλ

Σταμάτιος

1831

ναύτης

Πολέμης Μιχαήλ του Σταμάτη (11121)

#550

-

799

Πολέμης Μιχαήλ

Σταμάτιος

1835

πλοίαρχος

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματέλου (Μιχαλάκας) (11212)

#633

-

800

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ

Νικόλαος

1833

πλοίαρχος

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου (Μπουλάκας) (131)    

#3234

info

801

Κοραχάης Μιχαήλ

Ιωάννης

1823

γεωργός

από άγνωστο δέντρο

-

-

802

Φιλάρης Μιχαήλ

Δημήτριος

1823

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

803

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ

Ιωάννης

1825

ναύτης

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη (112)

#3594

-

804

Χαρχαρός Μιχαήλ

Αντώνιος

1843

ναύτης

Χαρχαρός Μιχαήλ του Αντώνη (122)

-

-

805

Δελαγραμμάτικας Μιχαήλ

Φρατζέσκος

1844

κτηματίας

από άγνωστο δέντρο

-

-

806

Αγαδάκης Μιχαήλ

Ζάνες

1823

κτηματίας

από άγνωστο δέντρο

-

-

807

Καΐρης Μιχαήλ

Νικόλαος

1832

κτηματίας

από άγνωστο δέντρο

-

-

808

Φιλάρης Μιχαήλ

Πέτρος

1835

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

809

Μπίστης Μιχαήλ

Νικόλαος

1842

κτηματίας

Μπίστης Μιχάλης του Νικολού (1112)

#4903

-

810

Πουλίος Μιχαήλ

Γεώργιος

1840

ναύτης

Πουλίος Μιχαήλ του Γεωργίου (11)

-

-

811

Πάταλος Μιχαήλ

Νικόλαος

1800

ναύτης

Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου (121)

#5049

-

812

Χαζάπης Μιχαήλ

Αθανάσιος

1841

ναύτης

Χαζάπης Μιχαήλ του Αθανασίου (123)

#2608

-

813

Μπουκουβάλας Μιχαήλ

Αντώνιος

1845

ναύτης

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Μιχαήλ του Αντωνίου (141)

-

-

814

Κεσμελής Μιχαήλ

Κυριάκος

1848

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

815

Μπίστης Μιχαήλ

Αριστείδης

1849

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

816

Μαρής Μιχαήλ

Νικόλαος

1848

ναύτης

Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου (113)

#1688

info

817

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ

Ανδρέας

1849

ναύτης

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ανδρέα (11112) 

#3084

-

818

Ραυτάκης Νικόλαος

Αντώνιος

1817

πλοίαρχος

Ραπτάκης Νικόλαος του Αντωνίου (113)

#4679

-

819

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος

Αντώνιος

1826

ναύτης

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (Τρυπάνης) (141)

#3626

-

820

Βροντίσης Νικόλαος

Γιανούλης

1809

ναύτης

Βροντίσης Νικόλαος του Γιαννούλη (1113)

#4238

-

821

Μπάλσης Νικόλαος

Δημήτριος

1837

ναύτης

Μπάλσης Νικόλαος του Δημητρίου (112)

#3872

-

822

Φαλαγκάς Νικόλαος

Αντώνιος

1831

ναύτης

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (122)    

#1466

info

823

Μπατής Νικόλαος

Ιωάννης

1828

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

824

Γιαννίσης Νικόλαος

Μιχελέτος

1833

γεωργός

Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ (1)

#4013

-

825

Βαλμάς Νικόλαος

Μιχαήλ

1825

ξυλουργός

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ (111)

#2662

info

826

Χαζάπης Νικόλαος

Αντώνιος

1835

ναύτης

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου ή Γιαννακάκης (122)

#179

info

827

Κουτζούκος Νικόλαος

Μιχαήλ

1825

πλοίαρχος

Κουτσούκος Νικόλαος του Μιχαήλ (Καρανικόλας) (11) 

#1663

info

828

Πουλίος Νικόλαος

Γεώργιος

1841

πλοίαρχος

Πουλίος Νικόλαος του Γεωργίου (13)

-

-

829

Κυρτάτας Νικόλαος

Αντώνιος

1842

ναύτης

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (Κρήπας) (14111) 

#638

-

830

Σύμπουρας Νικόλαος

Σταματέλος

1815

ναύτης

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματέλου (12)

#3502

info

831

Σύμπουρας Νικόλαος

Δημήτριος

1834

ναύτης

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (131)

#3066

-

832

Φαλαγκάς Νικόλαος

Δημήτριος

1831

πλοίαρχος

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Λουλίας) (131)

#3415

info

833

Κουτζούκος Νικόλαος

Ανδρέας

1837

ναύτης

Κουτσούκος Νικόλαος του Ανδρέα (11)

#2816

info

834

Δουλμπέρης Νικόλαος

Ιωάννης

1813

ναύτης

Δουλμπέρης Νικολός του Ιωάννη (111)

#5004

-

835

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος

Ανδρέας

1833

ναύτης

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ανδρέα (Μπουλάκας) (124)

#245

-

836

Αξιώτης Νικόλαος

Γιαννούλης

1839

ναύτης

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Γιαννούλη (13)

#3138

-

837

Κυρτάτας Νικόλαος

Σταματέλος

1838

ναύτης

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου (14211)

-

-

838

Φαλαγκάς Νικόλαος

Θεοδόσιος

1838

ναύτης

Φαλαγκάς Νικόλαος του Θεοδόση (Κοκράνης) (142)

#1930

info

839

Πολέμης Νικόλαος

Δημήτριος

1801

ναύτης

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Κοντονικόλας) (1131)

#1196

info      

840

Φαλαγκάς Νικόλαος

Ιωάννης

1828

ναύτης

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (1)

#4523

-

841

Καμπανάκης Νικόλαος

Ευστράτιος

1834

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

842

Χαζάπης ή Κάλης Νικόλαος

Ιωάννης

1838

ναύτης

Χαζάπης Νικόλαος του Ιωάννη (121)

-

-

843

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος

Δημήτριος

1795

ναύτης

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13)  

#1630

info

844

Κέτζης Νικόλαος

Δημήτριος

1828

παπουτζής

Κέτσης Νικόλαος του Δημητρίου (112)

#3175

-

845

Μπίστης Νικόλαος

Μιχαήλ

1815

κτηματίας

Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ (111)

#4900

info

846

Κυρτάτας Νικόλαος

Δημήτριος

1829

ναύτης

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1446)

 #5031

-

847

Τσεσμελής Νικόλαος

Κυριάκος

1841

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

848

Ζιώτης Νικόλαος

Ιωάννης

1806

μυλωνάς

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (1)

#3884

info

849

Μπουλμέτης Νικόλαος

Ιωάννης

1835

γεωργός

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (1)

#3783

info

850

Λέκας Νικόλαος

Σταμάτιος

1837

ναύτης

Κέτσης Νικόλαος του Σταματίου (114)

-

-

851

Μπουλμέτης Νικόλαος

Θεόδωρος

1835

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

852

Κοραχάης Νικόλαος

Θεόφιλος

1835

ναύτης

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου (12) 

#3657

info 

853

Μπαμπούσκος Νικόλαος

Ιωάννης

1816

ναύτης

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη (1212) 

#2024

info

854

Κέτζης Νικόλαος

Γεώργιος

1835

ναύτης

Κέτσης Νικόλαος του Γεωργίου (141)

#688

-

855

Πολέμης Νικόλαος

Λεοναρδος

1802

πλοίαρχος

Πολέμης Νικόλαος του Λεονάρδου (1122)

#625

-

856

Φαλαγκάς Νικόλαος

Γεώργιος

1838

ναύτης

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (116)

#2878

-

857

Σαρής Νικόλαος

Δημήτριος

1840

ναύτης

Σαρρής Νικόλαος του Δημητρίου (126)

-

-

858

Δελαγραμμάτικας Νικόλαος

Φρατζαίσκος

1844

γεωργός

από άγνωστο δέντρο

-

-

859

Καΐρης Νικόλαος

Μιχαήλ

1805

κτηματίας

από άγνωστο δέντρο

-

-

860

Μπάλκας Νικόλαος

Αυγουστής

1833

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

861

Μαύρος Νικόλαος

Δημήτριος

1844

ναύτης

Μαύρος Νικόλαος του Δημητρίου (111)

-

-

862

Δουλμπέρης Νικόλαος

Ζάνες

1827

ναύτης

Δουλμπέρης Νικόλαος του Ζαννή (1125)

#4997

-

863

Λογοθέτης Νικόλαος

Ιωάννης

1795

ναύτης

Λογοθέτης Νικόλαος του Ιωάννη (Φραγκογιάννης) (1)

#878

-

864

Ζιώτης Νικόλαος

Δημήτριος

1833

ράπτης

Ζιώτης Νικόλαος του Δημητρίου (Παστελής) (11)

#3545

info

865

Μπίστης Νικόλαος

Αριστείδης

1846

κτηματίας

από άγνωστο δέντρο

-

-

866

Πασχάλης Νικόλαος

Ιωάννης

1848

ναύτης

Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη (1113)

-

-

867

Τζουμέζης Νικόλαος

Δημήτριος

1848

ναύτης

Τζουμέζης Νικόλαος του Δημητρίου (116)

#901

info

868

Χαρχαρός Νικόλαος

Κωνσταντίνος

1847

ναύτης

Χαρχαρός Νικόλαος του Κωνσταντίνου (141)

-

-

869

Πάταλος Νικόλαος

Μιχαήλ

1849

ναύτης

Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Μιχαήλ (1214)

-

-

870

Γιαλούρης Νικόλαος

Γεώργιος

1846

ναύτης

Γιαλούρης Νικόλαος του Γεωργίου (1312)

-

-

871

Ζιώτης Πέτρος

Δημήτριος

1839

ράπτης

Ζιώτης Πέτρος του Δημητρίου (Παπαπετρής) (12)   

#3029

info

872

Σελάς Περάκης

Γεώργιος

1812

γεωργός

Σελάς ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (12)

#4793

-

873

Φιλάρης Πέτρος

Μιχαήλ

1828

γεωργός

από άγνωστο δέντρο

-

-

874

Παλαιοκρασσάς Πέτρος

Γεώργιος

1839

ναύτης

Παλαιοκρασσάς Πέτρος του Γεωργίου (114)

-

-

875

Βροντίσης Πέτρος

Νικόλαος

1843

ναύτης

Βροντίσης Πετρής του Νικολάου (11132)

-

-

876

Χαζάπης Πέτρος

Ιωάννης

1844

ναύτης

Χαζάπης Πέτρος του Ιωάννη (123)

-

-

877

Κρίπας Πέτρος

Αντώνιος

1848

ναύτης

Κυρτάτας Πέτρος του Αντωνίου (14114)

#4209

info

878

Χαζάπης Σταματέλος

Γιανούλης

1833

ναύτης

Χαζάπης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Γιαννούλη (112)

#1408

-

879

Παλαιοκρασσάς Σωκράτης

Γεώργιος

1838

ναύτης

Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γεωργίου (111223)

#3481

-

880

Κυρτάτας Σταματέλος

Νικόλαος

1810

ναύτης

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου (1421)

#5467

-

881

Καμπανάκης Σταματέλος

Ευστράτιος

1807

κτηματίας

από άγνωστο δέντρο

-

-

882

Μπίστης Σταματέλος

Λεοναρδος

1802

κτηματίας

Μπίστης Σταματέλος του Λεονάρδου (12) 

#4898

-

883

Μπέης Σταματέλος

Θεοδωρής

1840

ναύτης

Μπέης Σταμάτιος του Θεοδώρου (113)

#4074

-

884

Λέκας Σταματέλος

Νικόλαος

1792

ναύτης

Κέτσης (ή Λέκκας) Σταμάτιος του Νικολάου (13)

#3164

-

885

Μπίστης Σταματέλος

Μιχαήλ

1830

συμβολαιογράφος

από άγνωστο δέντρο

-

-

886

Πολέμης Σταματέλος

Ιωάννης

1847

ναύτης

Πολέμης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Ιωάννη (11411)

#1327

-

887

Πολέμης Σταματέλος

Νικόλαος

1847

ναύτης

Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (Σκάλος) (11223)    

#684

info

888

Χαζάπης Σταματέλος

Αθανάσιος

1848

ναύτης

Χαζάπης Σταμάτιος του Αθανασίου (124)

#1867

info      

889

Πασχάλης Φραζέσκος

Ιωάννης

1841

ναύτης

Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη (1111)

#3524

-

890

Ζιώτης Φραζέσκος

Δημήτριος

1838

ναύτης

Ζιώτης Φραγκίσκος του Δημητρίου (13)

-

-

891

Κυρτάτας Φραζέσκος

(ελλείπει)

1847

ναύτης

από άγνωστο δέντρο

-

-

892

Κουτζούκος Χαρίλαος

Βασίλειος

1848

ναύτης

Κουτσούκος Χαρίλαος του Βασιλείου (1111)        

#1419

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

μετάβαση στην επόμενη σελίδα