Πατήστε εδώ για να δείτε την αρχική σελίδα με κάποιες γενικές πληροφορίες και κάποιες διευκρινήσεις

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις εγγραφές για τα έτη 1847 - 1865,         εδώ για τα έτη 1866 - 1880,      εδώ για τα έτη 1895 - 1906,      εδώ για τα έτη 1907 - 1919

 

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για τη σελίδα με τα «Διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του Ιστότοπου

 

Ετος 1883

 

 

 

 

Βαλμάς Γεώργιος του Ιωάννη (11114) #2367

Γιαλούρης Γιαννούλης του Δημητρίου (Καμπουρογιαννούλης) (1242) #2811

Ζαννάκης Δημήτριος του Νικολάου (13) (απεβίωσε 1928)

Κουτσούκος Αντώνιος του Δημητρίου (Μπραμπράς) (129) #2210 ( απεβ. 5/2/1934)

Κυρτάτας Νικόλαος του Πέτρου (Οσιος) (141145) #4216

Μπέης Δημήτριος του Πέτρου (Πεταγρής) (1181) #2581

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη  (112231) #933 (Αθήνα, απεβίωσε 7/1/1953)

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Νικολάου (1114161) (απεβίωσε 1917)

Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου (141222) #1045

Πολέμης Γεώργιος του Ζαννή (111222) #143

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματίου (1221) #2218 (απεβίωσε 1943)

Σύμπουρας Δημήτριος του Αντωνίου (151) #186 (απεβίωσε 1928)

Σύμπουρας Γεώργιος του Νικ. (Ρετζίνης) (1131) #1925 (Αμερική, απεβ. 10/10/1938)

Σιτές ή Ανδριώτης Δημήτριος του Ανδρέα (-)

Φαλαγκάς Βασίλειος του Γιαννούλη (Καραμάνος) (1435) #1963 (απεβίωσε 1943)

Χαζάπης Γεώργιος του Ανδρέα (Ντραμπάκουλας) (1136)

Ψηλίδης Ευστράτιος του Αλεξάνδρου (13171) (απεβίωσε το 1934)

 

 

Ετος 1888

 

 

 

 

 

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (11221333) #2545

Πολέμης Μιχαήλ του Ζαννή (111223) #141

Πολέμης Βασίλειος του Σταμάτη (112232) #934

Πασχάλης Γεώργιος του Δημητρίου (Εττικο) (11126) (απεβίωσε 1917)

Σύμπουρας Αντώνιος του Νικολάου (1132) (Αμερική, απεβίωσε 1920)

Χαζάπης Γιαννάκης του Πέτρου (143)

Σαρρής Στέφανος του Δημητρίου (1353)

                      (πρόσθετος)

Μπιμπέρης Κώστας του Ιωάννη (113176) (ίδια εγγραφή στο έτος 1884)

(πρόσφυγας από τα Αλάτσατα της Μαγνησίας, Μικράς Ασίας)

 

Ετος 1893

 

Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη (12221) #1969 info

Γιαννίσης Γεώργιος του Μιχαήλ (113) #1028 (απεβίωσε 31/10/1935)

Ζαννάκης Λεωνίδας του Νικολάου (16) #4183 info

Θεοδωράκης Ιωάννης του Αχιλλέα (113) -

Κουτσούκος Νικόλαος του Λεωνίδα (1181) -

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ (11221334) #794 (απεβίωσε 1940)

Κουρτέσης Νικόλαος του Γεωργίου (Ζουρίλας) (125) #2096 info

Κουτσούκος Γεώργιος του Χαριλάου (Πέργας) (11114) #2770 info

Κυρτάτας Αντώνιος του Ανδρέα (141162) #2700 info

Λιανής Θεμιστοκλής του Γεωργίου (1142) - (Κωνσταντινούπολις)

Παλαιοκρασσάς Πέτρος του Γεωργίου (11212) #3306

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (11111132) - (απεβίωσε 1929)

Παλαιοκρασσάς Γεράσιμος του Γιαννούλη (11121144) - (απεβίωσε 1918)

Πολέμης Σταμάτιος του Γεωργίου (111251) #569 (απεβίωσε 1918)

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου (14141) #1875 info (ετορπιλλίσθη 3/12/1942)

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Γεωργίου (13161) - (Σύρος)

Παλαιοκρασσάς Σταμάτιος του Ανδρέα (12221) #3608

Στεφάνου Αντώνιος του Νικολάου (Μπαρμπάκης) (161) #1579 (απεβ. 14/9/1945)

Στεφάνου Νικόλαος του Στεφανή (127) #1220

Σύμπουρας Γεώργιος του Αντωνίου (154) #187

Τσατσόμοιρος Σταμάτης του Ερωτόκριτου (121) - (απεβίωσε 24/7/1924)

Φαλαγκάς Θεοδόσιος (Ζέης) του Σταματίου (1473) #863 info

Χαζάπης Νικόλαος του Δημητρίου (?)

Ραπτάκης Ιωάννης του Μιχαήλ (?)

 

Ετος 1885

 

Κουτσούκος Νικόλαος του Μιχαήλ (1161) #431

Κουρτέσης Βασίλειος του Παναγιώτη (134) #2219

Κυρτάτας Λεονάρδος του Νικολάου (Λάλος) (141112)

Μαρής Ιωάννης του Θεοδοσίου (1232) (Αμερική)

Μπέης Ανδρέας του Αντωνίου (1155)

Μπέης Σταύρος του Μιχαήλ (117)

Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου (112224) #697

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γιαννούλη (11121142) (απεβίωσε 1917)

Φαλαγκάς Αλέξανδρος του Γιαννούλη (Εκκες) (1436) (απεβίωσε 1917)

Σωτηράκης Νικόλαος του Στεφάνου (14213) (απεβίωσε 1934)

Ορμαντζής Νικόλαος του Γεωργίου (-) (το ίδιο επώνυμο εμφανίζεται και στο

οικογενειακό δέντρο «Αντώνογλου Ιωάννης του Νικολάου»)

___________________________________________________

(σημ. ο Νικόλαος Σωτηράκης εμφανίζεται και στο έτος 1895)

 

ΜΗΤΡΩΟΝ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΤΕΝΙΩΝ

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1847 ΕΩΣ 1919

 

Μέρος 3ο : Ετη 1881 - 1894

 

 

179 εγγραφές, οι 171 ταυτοποιημένοι.

Εμφανίζονται διάφοροι με Στενιώτικα επίθετα οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν. Επισημαίνονται με (?).

Εμφανίζονται διάφοροι οι οποίοι δεν ανήκουν στα γνωστά Στενιώτικα δέντρα. Επισημαίνονται με (-).