Δημοτολόγιον Στενιών 1873 — Εγγραφές 5648-5760

σελίδα 7.

επόμενη σελίδα

α/α

Ονοματεπώνυμο

έτος γέννησης

 

Πλέγμα

info

 

 

 

 

 

 

5648

Ανδρέας Ν. Κουτζούκος

1810

Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου (1)

#2814

-

5649

Μαρία σύζ. Γ.Ν. Τρίχη

1824

Φαλαγκά Μαρία του Γεωργίου (111)

#2815

-

5650

Γεώργιος τ.

1846

Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα (12)

#950

-

5651

Φραζέσκα τ.

1851

Κουτσούκου Φραέσκα του Ανδρέα (14)

-

-

5652

Διαμάντη τ.

1854

Κουτσούκου Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα (Αντριέλου) (15)

#2819

-

5653

Καλλιόπη τ.

1862

Κουτσούκου Καλλιόπη του Ανδρέα (17)

-

-

5654

Αθηνά τ.

1864

Κουτσούκου Αθηνά του Ανδρέα (18)

-

-

5655

Αικατερίνη Ιω. Δελαρόκα

1835

Φαλαγκά Αικατερίνη του Γεωργίου (113)

#3384

-

5656

Ειρήνη τ.

1851

Δελαρόκα Ειρήνη του Ιωάννη (1131)

-

-

5657

Κωνσταντής τ.

1864

Δελαρόκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (1132)

-

-

5658

Σταμάτιος τ.

1869

Δελαρόκας Σταμάτης του Ιωάννη (1133)

-

-

5659

Ανέζα Γ. Φαλαγκά

1846

Φαλαγκά Ανέζα του Γεωργίου (117)

-

-

5660

Βασίλειος Αντ. Λογοθέτης

1813

Λογοθέτης Βασίλειος του Αντωνίου (11)

  #3838

-

5661

Μαργαρίτα σύζ.

1821

από άγνωστο δέντρο

-

-

5662

Μαρούσα τ.

1861

Λογοθέτη Μαρούλα του Βασίλη (114)

-

-

5663

Ειρήνη τ.

1866

Λογοθέτη Ειρήνη του Βασίλη (Σκορδορήνη) (115)

#3842

-

5664

Δημήτριος Β. Κουτσούκος

1837

Κουτσούκος Δημήτριος του Βασιλείου (131)

 #3847

-

5665

Λασκαρού σύζ. Λογοθέτη

1848

Λογοθέτη Λασκαρού του Βασιλείου (112)

#3842

-

5666

Βασίλειος τ.

1869

Κουτσούκος Βασίλειος του Δημητρίου (1311)

-

-

5667

Μαργαρίτα τ.

-

Κουτσούκου Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου (1312)

#4086

-

5668

Μιχαήλ Ν. Κυρτάτας

1836

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (Λούβανος) (112214)

#1235

-

5669

Αρετή σύζ. Πολέμη

1848

Πολέμη Αρετή του Νικολάου (11314)

#1204

-

5670

Μαρία τ.

1866

Κυρτάτα Μαριώ του Μιχαήλ (1122141)

#3056

-

5671

Λεωνίδης τ.

1872

Κυρτάτας Λεωνίδας του Μιχαήλ (Λούβανος) (1122142)

#3736

-

5672

Νικόλαος Δ. Πολέμης

1801

Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Κοντονικόλας) (1131)

#1196

info

5673

Μαρία σύζ. Μάνεση

1815

Μάνεση Μαρία του Γιαννούλη (1212)

#1200

-

5674

Γιαννούλης τ.

1845

Πολέμης Γιαννούλης του Νικολάου (11315)

-

-

5675

Λεωνίδης τ.

1852

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου (Τουλούμης) (11316)

#1206

-

5676

Περικλής τ.

1856

Πολέμης Περικλής του Νικολάου (Σουμανέτης) (11317)

#1207       

info

5677

Αντώνιος Β. Λογοθέτης

1838

Λογοθέτης Αντώνιος του Βασιλείου (111)

-

-

5678

Ανέζα σύζ.

1838

Πολέμη Ανέζα του Υ. από άγνωστο δέντρο

-

-

5679

Λεωνίδης τ.

1870

Λογοθέτης Λεωνίδης του Αντώνη (1111)

-

-

5680

Μιχαήλ Πολέμης ιερεύς

1838

Πολέμης Μιχαήλ του Σταμάτη (11121) 

#550

-

5681

Λασκαρού σύζ.

1846

Χαζάπη Λασκαρού του Αντωνίου (113)

#609

-

5682

Πηνελόπη τ.

1866

Πολέμη Πηνελόπη του Μιχαήλ (Χιώταινα) (111211)

-

-

5683

Ανίκα τ.

1871

Πολέμη Αννίκα του Μιχαήλ (111214)

-

-

5684

Ζάννες Αντ. Χαζάπης

1811

από άγνωστο δέντρο

-

-

5685

Ιωάννης αδελφός του

1838

από άγνωστο δέντρο

-

-

5686

Μαρία αδελφή του

1834

από άγνωστο δέντρο

-

-

5687

Φραζέσκος Ιω. Πασχάλης

1845

Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη (1111)

#3524

-

5688

Μαρία σύζ.

1850

Παλαιοκρασσά Μαρία του Ν. από άγνωστο δέντρο

-

-

5689

Μιχαήλ Στ. Πολέμης

1833

Πολέμης Μιχαήλ του Σταματέλου (Μιχαλάκας) (11212)

#633

-

5690

Ζάνα σύζ.

1838

Κέτση Ζάννα  του Γεωργίου (143)

#639

-

5691

Σταμάτιος τ.

1858

Πολέμης Σταματέλος του Μιχαήλ (112121)

-

-

5692

Γεώργιος τ.

1862

Πολέμης Γεώργιος του Μιχαήλ (112122)

#641

-

5693

Σπύρος τ

1871

Πολέμης Σπύρος του Μιχαήλ (112123) 

#642

-

5694

Ειρήνη μήτηρ του

1808

Ειρήνη χήρα Πολέμη Σταματέλου του Λεονάρδου (1121) #624

-

-

5695

Νικόλαος Ιω. Φαλαγκάς

1827

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη (1)

 #4523

-

5696

Μαρούλα σύζ. Βολτή

1830

Βολτή Μαρούλα του Δημητρίου (11111)

#4518

-

5697

Δημήτριος τ.

1853

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου (11)

-

-

5698

Φραζέσκα τ.

1860

Φαλαγκά Φρατζέσκα του Νικολάου (13)

-

-

5699

Ιωάννης τ.

1863

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (14)

-

-

5700

Αντώνιος τ.

1868

Φαλαγκάς Αντώνιος (Ντώνος) του Νικολάου (15)

#3869

-

5701

Μανιώ τ.

1872

Φαλαγκά Μανιώ του Νικολάου (16) 

#4075

-

5702

Μιχαήλ Δ. Φυλάρης

1818

από άγνωστο δέντρο

-

-

5703

Μαρία σύζ.

1823

από άγνωστο δέντρο

-

-

5704

Λεωνίδης τ.

1843

από άγνωστο δέντρο

-

-

5705

Λεονάρδος Δ. Πολέμης

1807

Πολέμης Λινάρδος του Δημητρίου (1134)

#1199

-

5706

Γεώργιος τ.

1850

Πολέμης Γεώργιος του Λινάρδου (11341)

-

-

5707

Γιαννούλης Ανδρ. Σαρρής

1837

Σαρρής Γιαννούλης του Ανδρέα (152)

-

-

5708

Βασιλική σύζ.

1840

από άγνωστο δέντρο

-

-

5709

Γεώργιος τ.

1865

Σαρρής Γεώργιος του Γιαννούλη (1521)

-

-

5710

Κατίγκω τ.

1867

Σαρρή Κατίγκω του Γιαννούλη (1522)

-

-

5711

Ανδρέας τ

1870

Σαρρής Ανδρέας του Γιαννούλη (1523)

-

-

5712

Μαρία τ.

1872

Σαρρή Μαρία του Γιαννούλη (1524)

-

-

5713

Δημήτριος Δουλμπέρης

1835

Δουλμπέρης Δημήτριος του Ζαννή (1126)

#3394

-

5714

Ζάνα σύζ. .

1835

Φαλαγκά Ζάννα του Γεωργίου (114)

#3385

-

5715

Ζαννής τ.

1862

Δουλμπέρης Ζαννής του Δημητρίου (11261)

-

-

5716

Γεώργιος τ.

1864

Δουλμπέρης Γεώργιος του Δημητρίου (11262)

-

-

5717

Βεργενία τ.

1872

Δουλμπέρη Βεργινία του Δημητρίου (11263)

-

-

5718

Σταμάτιος Πολέμης ιερεύς

1809

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) (1112)

#107

info  

5719

Πετρινόλα σύζ.

1819

Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (1123)

#108

info

5720

Γεώργιος τ.

1850

Πολέμης Γεώργιος του Σταμάτη (Καπετάνιος) (11125)        

#111

info

5721

Δημήτριος τ.

1854

Πολέμης Δημήτριος του παπαΣταμάτη (11126)

#27

info  

5722

Νικόλαος τ.

1858

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη (11127)

-

-

5723

Ηρακλής τ.

1860

Πολέμης Ηράκλειος (Ηρακλής) του παπαΣταμάτη (11128)

#109

info

5724

Ευανθία τ.

1862

Πολέμη Ευανθία του Σταμάτη (11129)

#112

-

5725

Αντώνιος Ιω. Χριστοδούλου

1811

Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη (11)

 #4983

info

5726

Μαρία σύζ.

1827

Δουλμπέρη Μαρία του Ζαννή (1124)

#4984

-

5727

Ιωάννης τ.

1864

Χριστοδούλου Ιωάννης του Αντωνίου (111)

-

info

5728

Φραζέσκα τ.

1850

Χριστοδούλου Φρατζέσκα του Αντωνίου (112)

-

-

5729

Νικόλαος τ.

1855

Χριστοδούλου Νικόλαος του Αντωνίου (113)

-

-

5730

Ζάνες  τ.

1861

Χριστοδούλου Ζαννής του Αντωνίου (114)

-

-

5731

Κατίγκω τ.

1864

Χριστοδούλου Κατίγκω του Αντωνίου (115)

-

-

5732

Λεωνίδης τ.

1868

Χριστοδούλου Λεωνίδας του Αντωνίου (116) 

#4748

-

5733

Αντώνιος Ιω. Βροντίσης

1845

Βροντίσης Αντώνιος του Ιωάννη (123)

#3268

-

5734

Ειρήνη σύζ. Ν. Παλαιοκρασσα

1847

Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Νικολάου (135)

#3240

-

5735

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς

1804

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (13)

#1630

info

5736

Λεωνίδας τ.

1844

Παλαιοκρασσάς Λεωνίδας του Νικολάου (136)

-

-

5737

Φραζέσκα τ.

1850

Παλαιοκρασσά Φρατζέσκα του Νικολάου (137)

-

-

5738

Χαρίκλεια τ.

1854

Παλαιοκρασσά Χαρίκλεια του Νικολάου (138)

-

-

5739

(ελλείπει)

-

ελλείπει

 

 

5740

Νικόλαος Κ. Βλαχόπουλος

1837

(καταγωγή εκ Παξών)

-

-

5741

Μαρία σύζ.

1838

Παλαιοκρασσά Μαρία του Νικολάου (132)

-

-

5742

Κωστάκης τ.

1862

Βλαχόπουλος Κωστάκης του Νικολάου (1321)

-

-

5743

Σπύρος τ.

1864

Βλαχόπουλος Σπύρος του Νικολάου (1322)

-

-

5744

Ανέτα Βαβάκη

1795

από άγνωστο δέντρο

-

-

5745

Ιωάννης Ν. Χαζάπης

1819

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου (12)

#4574

info

5746

Φλωρέζα σύζ. Ι. Χατζόγλου

1823

Χατζόγλου Φλωρέζα του Ιωάννη από άγνωστο δέντρο

-

-

5747

Πέτρος τ.

1843

Χαζάπης Πέτρος του Ιωάννη (123)

-

-

5748

Μαρία τ.

1854

Χαζάπη Μαρία (Μαρουλιώ) του Ιωάννη (125)

-

-

5749

Μαρία Περλουρέτζου

1798

από άγνωστο δέντρο

-

-

5750

Ιωάννης Φρ. Πασχάλης

1815

Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης) (111) 

#3522

-

5751

Τέκνη σύζ.

1823

από άγνωστο δέντρο

-

-

5752

Δημήτριος τ.

1847

Πασχάλης Δημήτριος του Ιωάννη (1112)

#1990

info  

5753

Νικόλαος τ.

1849

Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη (1113)

-

-

5754

Γεώργιος τ.

1857

Πασχάλης Γεώργιος του Ιωάννη (1116)

-

-

5755

Μιχαήλ τ.

1859

Πασχάλης Μιχαήλ του Ιωάννη (1117)

-

-

5756

Ανέζα τ.

1862

Πασχάλη Ανεζιώ του Ιωάννη (Γιασουτέκνη) (1118)

#2354

-

5757

Δημήτριος Ν. Κυρτάτας

1833

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) (112213)

#2191

info

5758

Διαμάντη σύζ. Ν.Κουτσούκου

1837

Κουτσούκου Διαμάντη του Μιχάλη (13)

#2190

-

5759

Φραζέσκα τ.

1855

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Δημητρίου (Βουβή) (1122131)

#2534

-

5760

Νικόλαος τ.

1857

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1122132)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στα Μητρώα

 

 

 

 

Επιστροφή στα «Διάφορα»

 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου