Ι. Κ. Βογιατζίδη

 

καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Γλώσσα και Λαογραφία της νήσου Ανδρου

 

 

 

 

Το ντοκουμέντο προσέφερε ο κος Γεώργιος Λαλαίος

 

 

Ο Ιωάννης Βογιατζίδης (1877-1961) ήταν ιστορικός, καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός.

Ο Ιωάννης Βογιατζίδης γεννήθηκε στην Άνδρο το 1877. Τις γυμνασιακές του σπουδές τις πραγματοποίησε στην Σύρο και στη συνέχεια φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1898 Την ίδια χρονιά και μέχρι το 1904 εργάστηκε στη μέση εκπαίδευση ως καθηγητής και σχολάρχης στην Άνδρο. Από το 1905 μέχρι το 1911 ήταν επιελητής αρχαιοτήτων. Μεταξύ 1913 και 1914 μετέβη στο Μόναχο για μετεκπαίδευση στην αρχαία και μεσαιωνική ιστορία και την παλαιογραφία. Το 1914 διορίσθηκε στο Ιστορικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Από το 1925 μέχρι το 1926 διετέλεσε διευθυντής αυτού. Από το 1926 μέχρι το 1948 καθηγητής ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε δύο φορές πρύτανης του ίδιου πανεπιστημίου. Το 1947 εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.Πέθανε στις 24 Αυγούστου του 1961.

Εργογραφία

 Das neugriechische Volkslied κόρη ταξειδεύτρια ,Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Jahrgang XIV (1911), σελ.207-210

 Το λείψανον του Αγ. Διονυσίου και η παράδοσις περί της εις Στροφάδας επιδρομής των Τούρκων, Αθήνα, τομ.28 (1916), σελ.262-271

 Παϊσίου Μητροπολίτου Ρόδου νέος κώδιξ, Επετηρίς του Παρνασσού, 1917, σελ.210-259

 Αμοργός, ιστορικαί έρευναι περί της νήσου , εν Αθήναις, 1918

 Η πρόθεσις "από" εν τη νέα ελληνική, Λεξικογραφικό Αρχείο της Μέσης και Νέας Ελληνικής, τόμ. Ε'(1918), σελ.146-178

 Έκθεσις γλωσσικής αποστολής εις τας Κυκλάδας : (1918-1919), Λεξικογραφικόν Αρχείον, τομ.στ'(1923), σελ.142-159

 Κίμωλος : ιστορικαί έρευναι περί της νήσου, Αθηνά, τόμ. ΑΕ'(1923), σελ.67-124

 Μεσαιωνική Άνδρος, Ανδριακό Ημερολόγιο, 1925, σελ.163-182

 Ιστορικαί μελέται τομ Α΄, Β', Θεσσαλονίκη, (1933, 1937)

 Τα προς βορράν σύνορα του ελληνισμού : μελέτη αναγνωσθείσα εν τω εν Θεσσαλονίκη συνελθόντι συνεδρίω εθνικών δικαίων την 5ην Ιουνίου 1946, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1946

 

(από τη Βικιπαιδεία).

________________________________________________________________________________________________________

 

Ο φίλος του ιστότοπου κος Γιώργος Λαλαίος είχε την καλοσύνη να μας γνωστοποιήσει την ύπαρξη αυτής της μελέτης. Η μελέτη αυτή είναι άλλος ένας μεγάλος θησαυρός που παίρνει τη θέση του δίπλα στους μικρούς θησαυρούς που έχουμε καταγράψει στον ιστότοπο μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόμος 4, μέρος α Τόμος 8, μέρος α Τόμος 9, μέρος α

Τόμος 4, μέρος β Τόμος 8, μέρος β Τόμος 9, μέρος β

Τόμος 4, μέρος γ Τόμος 8, μέρος γ Τόμος 9, μέρος γ

Τόμος 4, μέρος δ

 

 

Επιστροφή στον κατάλογο των Ντοκουμέντων

 

Επιστροφή στα Διάφορα

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα