Κυρτάτα Αθηνά του Μιχαήλ (1122133411)

#504

MTN-111321, EIP-12, PDN-13154, EkdromiSyndesmou

Κυρτάτα Αννα του Αντωνίου (1411731)

#2844

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Κυρτάτα Αννα του Γεωργίου (11221361)

#2573

HI-1322, Gialia1932

Κυρτάτα Αννα του Δημητρίου (112213314)

-

Theotokou1940-3,

Κυρτάτα Αννα του Νικολάου (112213334)

#2567

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Κυρτάτα Αννα του Φιλίππου (112213343)

#500

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Κυρτάτα Ασημίνα του Ιακώβου (1411482)

#765

Plateia1953, Dimotiko60-1

Κυρτάτα Διαμάντη (14117311)

-

Dimotiko50-1, Gamos-GNG-12422,

Κυρτάτα Διαμάντη του Λεωνίδα (11221424)

-

School1927, School1932, School1933, School1933-2, School1930

Κυρτάτα Ειρήνη του Αντωνίου (1411624)

#1909

KL-13181, TrapeziGamou60-1

Κυρτάτα Ειρήνη του Μιχαήλ (1122133312)

#1128

MaskaradesStinPlateia, EkdromiSyndesmou

Κυρτάτα Ειρήνη του Νικολάου (141111)

#2690

KGD-141111

Κυρτάτα Ειρήνη του Νικολάου (Πάγκαλου) (11221431)

#3745

VaftisiaAgnostou

Κυρτάτα Ευτυχία του Δημητρίου (17)

-

School1933

Κυρτάτα Ευτυχία του Νικολάου (11221432)

#3746

Dimotiko50-1

Κυρτάτα Ιωάννα του Δημητρίου (14)

-

School1927

Κυρτάτα Κούλα του Δημητρίου (1411423)

-

School1933, School1935-2, School1936g

Κυρτάτα Μαντούλα (Διαμάντη) του Πέτρου (14114212)

#1980

Ord-TGA-1152, Dimotiko50-1

Κυρτάτα Μαντούλα του Νικολάου (112213332)

#1441

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Κυρτάτα Μαργαρώ του Ανδρέα (141164)

#2701

KGD-141164, 8KyriesStoGefyri, GiortiStouAntwniExadaktylou, VaftisiaMarilisGiannisi

Κυρτάτα Μαριγούλα του Ανδρέα (141161)

#2240

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Κυρτάτα Μαριγούλα του Νικολάου (1411452)

#4231

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Κυρτάτα Μαρουλιώ του Δημητρίου (141172)

#3696

KGD-141172

Κυρτάτα Μαρουλιώ του Μιχαήλ (11221335)

#2546

Anastasi1963, PasxalinoGlenti, Gamos-GNM-1141, Gamos-KDI-1311

Κυρτάτα Μόσχα του Λεωνίδα (11221426)

-

School1934, School1935, School1935-2, School1937

Κυρτάτα Μόσχα του Φιλίππου (112213342)

#497

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Κυρτάτα Νίτσα του Πέτρου (14114211)

#1888

GiortiStouAMpegleri, Ord-LA-12342, KGD-14114211

Κυρτάτα Πετρού του Δημητρίου (1122135)

#2538

KGD-1122135

Κυρτάτα Φραγκούλα του Λεωνίδα (11221423)

-

VaftisiaMariasPasxali

Κυρτάτα Φραγκώ του Νικολάου (141113)

#2692

PDN-1316,

Κυρτάτας Αθανάσιος του Δημητρίου (11)

-

KDA2-11, OiMpoukides

Κυρτάτας Αθανάσιος του Νικολάου (1411453)

-

School1933-2, School1934, School1937, GiortiStouPapaVasili

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (14116)

#2668

KGD-14116

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (1411621)

#2703

KGD-1411621

Κυρτάτας Αντώνιος του Ανδρέα (141162)

#2700

KGD-14116, KGD-141162

Κυρτάτας Αντώνης του Δημητρίου (141173)

#2835

KGD-141173

Κυρτάτας Αντώνιος του Δημητρίου (18)

#4777

School1936b

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου (1411454)

-

Anastasi40-1, Anastasi1958, School1933, School1936b, Taxi1948ST-2

Κυρτάτας Γεώργιος του Δημητρίου (16)

-

School1937

Κυρτάτας Δημήτριος του Αντωνίου (Μουστακάς) (181)

-

Ord-GNM-1141

Κυρτάτας Δημήτριος του Λεωνίδα (11221425)

#3260

KGD-11221425, School1926, School1929

Κυρτάτας Δημήτριος του Μιχαήλ (11221331)

#2543

KGD-11221331

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (14114221)

#470

VaftisiaMariasPasxali, Dimotiko60-1, Ord-PP-11141343, 16SeGiorti, Parea14Nearoi

Κυρτάτας Ιάκωβος του Πέτρου (141148)

-

KGD-141148

Κυρτάτας Λεωνίδας του Ανδρέα (141163)

-

KGD-141163, KGD-14116

Κυρτάτας Λεωνίδας του Δημητρίου (112214251)

#2595

Ord-TGA-1152, Maskaras-KGD-112214251, Dimotiko50-2c,

Κυρτάτας Λινάρδος του Νικολάου (Λάλος) (141112)

-

Congress1938

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου (1122133)

#2536

KGD-1122133

Κυρτάτας Μιχαήλ του Λεωνίδα (11221422)

-

School1913, School1926

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (112213331)

#2079

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες του

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (Πάγκαλος) (11221433)

#1801

KGD-11221433, School1929, School1933, School1934, School1936b

Κυρτάτας Μιχαήλ του Φιλίππου (112213341)

#498

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες του

Κυρτάτας Νικηφόρος του Δημητρίου (112213316)

#2553

KGD-112213316

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1411422)

#841

School1926,

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (11221333)

#2545

KGD-11221333,

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (1122133311)

#2080

EptaNearoiSteniotes, Dimotiko60-1, Trygos1955, MaskaradesStinPlateia

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (Πάγκαλος) (112214331)

#1847

SteniotesStoGymnastirio, Gamos-SG-134222, 16SeGiorti, Parea13Nearoi

Κυρτάτας Νικόλαος του Πέτρου (Οσιος) (141145)

#4216

Plateia1953, GiortiStouPapanikola

Κυρτάτας Νικόλαος του Φιλίππου (112213344)

#499

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες του

Κυρτάτας Πέτρος του Δημητρίου (1411421)

#3750

School1913

Κυρτάτας Πέτρος του Ιακώβου  (1411481)

#2307

Anastasi1960, Plateia1953, EON, Taxi1948ST

Κυρτάτας Πέτρος του Νικολάου (Οσιος) (1411451)

-

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες του

Κυρτάτας Σπύρος του Δημητρίου (15)

-

School1926, School1929, School1933

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ (11221334)

#794

KGD-11221334

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ (1122133412)

-

MTN-111321, EIP-12

Κυρτάτας Χαρίλαος του Νικολάου (112213333)

-

KGD-112213333, School1935-2, School1936b, Parea40

Κυρτάτος Γεώργιος του Γεωργίου (1411431)

#4221

KGD-1411431, Naft-KGD-1411431

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή ή εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή

Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

1 Επίθετα από Α , Β

6 Κυρτάτας

11 Παλαιοκρασσάς

16 Επίθετα από Τ - Φ

2 Επίθετα από Γ

7 Επίθετα από Λ

12 Παναγιωτέρη - Πέτσας

17 Επίθετα από Χ - Ψ

3 Επίθετα από Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι

8 Μάγειρος - Μπαφαλούκου

13 Πολέμης

 

4 Κακλαμάνη - Κουτέλης

9 Μπεγλέρη - Μώρου

14 Επίθετα από Ρ - Σπανοπούλου

 

5 Κουτσούκος             

10 επίθ. από Ν - Ξ και Παλαιοκρασσά

15 Επίθετα από Σταμάτης - Σωτηριάδου