Κυρτάτα Αθηνά του Μιχαήλ (1122133411)

#504

MTN-111321, EIP-12, PDN-13154, EkdromiSyndesmou

Κυρτάτα Αννα του Αντωνίου (1411731)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Κυρτάτα Αννα του Γεωργίου (11221361)

#2573

HI-1322, Gialia1932

Κυρτάτα Αννα του Δημητρίου (112213314)

-

Theotokou1940-3,

Κυρτάτα Αννα του Νικολάου (112213334)

#2567

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Κυρτάτα Αννα του Φιλίππου (112213343)

#500

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Κυρτάτα Ασημίνα του Ιακώβου (1411482)

 

Plateia1953, Dimotiko60-1

Κυρτάτα Διαμάντη του Λεωνίδα (11221424)

-

School1927, School1932, School1933, School1933-2, School1930

Κυρτάτα Ειρήνη του Αντωνίου (1411624)

 

KL-13181, TrapeziGamou60-1

Κυρτάτα Ειρήνη του Μιχαήλ (1122133312)

#1128

MaskaradesStinPlateia, EkdromiSyndesmou

Κυρτάτα Ειρήνη του Νικολάου (141111)

 

KGD-141111

Κυρτάτα Ειρήνη του Νικολάου (Πάγκαλου) (11221431)

#3745

VaftisiaAgnostou

Κυρτάτα Ευτυχία του Δημητρίου (17)

 

School1933

Κυρτάτα Ευτυχία του Νικολάου (11221432)

#3746

Dimotiko50-1

Κυρτάτα Ιωάννα του Δημητρίου (14)

 

School1927

Κυρτάτα Κούλα του Δημητρίου (1411423)

 

School1933, School1935-2, School1936g

Κυρτάτα Μαντούλα (Διαμάντη) του Πέτρου (14114212)

 

Ord-TGA-1152, Dimotiko50-1

Κυρτάτα Μαντούλα του Νικολάου (112213332)

#1441

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Κυρτάτα Μαργαρώ του Ανδρέα (141164)

 

KGD-141164, 8KyriesStoGefyri, GiortiStouAntwniExadaktylou, VaftisiaMarilisGiannisi

Κυρτάτα Μαριγούλα του Ανδρέα (141161)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Κυρτάτα Μαριγούλα του Νικολάου (1411452)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Κυρτάτα Μαρουλιώ του Μιχαήλ (11221335)

#2546

Anastasi1963, PasxalinoGlenti, Gamos-GNM-1141, Gamos-KDI-1311

Κυρτάτα Μόσχα του Λεωνίδα (11221426)

-

School1934, School1935, School1935-2, School1937

Κυρτάτα Μόσχα του Φιλίππου (112213342)

#497

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Κυρτάτα Νίτσα του Πέτρου (14114211)

 

GiortiStouAMpegleri, Ord-LA-12342, KGD-14114211

Κυρτάτα Πετρού του Δημητρίου (1122135)

#2538

KGD-1122135

Κυρτάτα Φραγκούλα του Λεωνίδα (11221423)

-

VaftisiaMariasPasxali

Κυρτάτα Φραγκώ του Νικολάου (141113)

 

PDN-1316,

Κυρτάτας Αθανάσιος του Δημητρίου (11)

-

KDA2-11, OiMpoukides

Κυρτάτας Αθανάσιος του Νικολάου (1411453)

 

School1933-2, School1934, School1937, GiortiStouPapaVasili

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (14116)

 

KGD-14116

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (1411621)

 

KGD-1411621

Κυρτάτας Αντώνιος του Ανδρέα (141162)

 

KGD-14116, KGD-141162

Κυρτάτας Αντώνιος του Δημητρίου (18)

#4777

School1936b

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου (1411454)

 

Anastasi40-1, Anastasi1958, School1933, School1936b, Taxi1948ST-2

Κυρτάτας Γεώργιος του Δημητρίου (16)

 

School1937

Κυρτάτας Δημήτριος του Αντωνίου (Μουστακάς) (181)

 

Ord-GNM-1141

Κυρτάτας Δημήτριος του Λεωνίδα (11221425)

#3260

KGD-11221425, School1926, School1929

Κυρτάτας Δημήτριος του Μιχαήλ (11221331)

#2543

KGD-11221331

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (14114221)

 

VaftisiaMariasPasxali, Dimotiko60-1, Ord-PP-11141343, 16SeGiorti, Parea14Nearoi

Κυρτάτας Ιάκωβος του Πέτρου (141148)

 

KGD-141148

Κυρτάτας Λεωνίδας του Ανδρέα (141163)

 

KGD-141163, KGD-14116

Κυρτάτας Λεωνίδας του Δημητρίου (112214251)

#2595

Ord-TGA-1152, Maskaras-KGD-112214251, Dimotiko50-2c,

Κυρτάτας Λινάρδος του Νικολάου (Λάλος) (141112)

 

Congress1938

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου (1122133)

#2536

KGD-1122133

Κυρτάτας Μιχαήλ του Λεωνίδα (11221422)

-

School1913, School1926

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (112213331)

#2079

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες του

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (Πάγκαλος) (11221433)

#1801

School1929, School1933, School1934, School1936b

Κυρτάτας Μιχαήλ του Φιλίππου (112213341)

#498

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες του

Κυρτάτας Νικηφόρος του Δημητρίου (112213316)

#2553

KGD-112213316

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1411422)

 

School1926,

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (11221333)

#2545

KGD-11221333,

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (1122133311)

#2080

EptaNearoiSteniotes, Dimotiko60-1, Trygos1955, MaskaradesStinPlateia

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (Πάγκαλος) (112214331)

#1847

SteniotesStoGymnastirio, Gamos-SG-134222, 16SeGiorti, Parea13Nearoi

Κυρτάτας Νικόλαος του Πέτρου (Οσιος) (141145)

 

Plateia1953, GiortiStouPapanikola

Κυρτάτας Νικόλαος του Φιλίππου (112213344)

#499

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες του

Κυρτάτας Πέτρος του Δημητρίου (1411421)

#3750

School1913

Κυρτάτας Πέτρος του Ιακώβου  (1411481)

 

Anastasi1960, Plateia1953, EON, Taxi1948ST

Κυρτάτας Πέτρος του Νικολάου (Οσιος) (1411451)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες του

Κυρτάτας Σπύρος του Δημητρίου (15)

 

School1926, School1929, School1933

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ (11221334)

#794

KGD-11221334

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ (1122133412)

-

MTN-111321, EIP-12

Κυρτάτας Χαρίλαος του Νικολάου (112213333)

 

KGD-112213333, School1935-2, School1936b, Parea40

Κυρτάτος Γεώργιος του Γεωργίου (1411431)

 

KGD-1411431, Naft-KGD-1411431

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή ή εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή

Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

1 Επίθετα από Α , Β

6 Κυρτάτας

11 Παλαιοκρασσάς

16 Επίθετα από Τ - Φ

2 Επίθετα από Γ

7 Επίθετα από Λ

12 Παναγιωτέρη - Πέτσας

17 Επίθετα από Χ - Ψ

3 Επίθετα από Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι

8 Μάγειρος - Μπαφαλούκου

13 Πολέμης

 

4 Κακλαμάνη - Κουτέλης

9 Μπεγλέρη - Μπουλμέτης & επίθ. από Ν - Ξ

14 Επίθετα από Ρ - Σπανοπούλου

 

5 Κουτσούκος             

10 Παλαιοκρασσά

15 Επίθετα από Σταμάτης - Σωτηριάδου