Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή

Μάγειρος Αντώνιος του Ευαγγέλου (162)

#4441

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου (1)

#4406

MAL-1

Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου (111)

#4189

StouFanarieri, MAL-111, Ord-AIN-124

Μάγειρος Δημήτρης του Αντωνίου (12)

#4409

OiMageiroi

Μάγειρος Ευάγγελος του Αντωνίου (16)

#3820

Plateia1953, MAL-16, StouFanarieri, OiMageiroi, Ord-AIN-124, SI-113

Μάγειρος Θεόδωρος του Λεονάρδου (112)

#4413

NearoiStinPentavrysi, PareaSeVarka, PareaStoNeoGefyri

Μάγειρος Λεονάρδος του Αντωνίου (11)

#4408

MAL-1, MAL-11, MAL-13, OiMageiroi, School1913

Μάγειρος Παύλος του Λεονάρδου (113)

#4414

NearoiStinPentavrysi, PareaStoNeoGefyri

Μάγειρος Σταμάτης του Αντωνίου (13)

#3156

MAL-1, MAL-13, School1929

Μαγείρου Βαρβάρα του Αντωνίου (15)

#4411

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μαγείρου Βασιλική του Αντωνίου (14)

#4410

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μαγείρου Μαρία του Δημητρίου (1211)

-

MAL-1

Μαγείρου Μαρίκα του Λεονάρδου (114)

#4415

Ord-AIN-124, SI-113, MAL-15, PareaStoNeoGefyri

Μαγείρου Μαρουλίτσα του Ευαγγέλου (161)

#4440

Anastasi1968, AIN-12, VaftisiaAgnostou, Dimotiko60-1, MaskaradesStinPlateia

Μαλταμπέ Ανδριάνα του Γεωργίου (1112511)

#1763

Anastasi1959, Anastasi1960, Ord-TGA-1152, Theotokou1958, EkdromiSyndesmou-Mes

Μαλταμπέ Μαρία του Γεωργίου (1112512)

#2060

Anastasi1966, Dimotiko60-1, EkdromiSyndesmou-Mes

Μαλταμπέ Φιλιώ

-

ApokriesMeMpoukides, OiMpoukides

Μαλταμπές Γεώργιος του Ιωάννη (111251)

-

Theotokou1958

Μανδαράκα Αλίκη του Νικολάου (12223)

-

Dimotiko60-1

Μανδαράκα Ανδριανούλα του Ιωάννη (1282)

-

MandarakasAndOthers

Μανδαράκα Αργυρώ του Νικολάου (1372)

#1727

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μανδαράκα Γεωργία του Νικολάου (12225)

-

Ord-GNM-1141

Μανδαράκα Θέκλη του Γεωργίου (1212)

#2088

MaskaradesMikroi, MGA-12

Μανδαράκα Θέκλη (Λίτσα) του Δημητρίου (1232)

#2093

MGA-12, Anastasi1958, KoritsiaStoStathmo, Dimotiko50-2-5

Μανδαράκα Μαράκι του Αριστείδη (12111)

#4880

MandarakasAndOthers

Μανδαράκα Μαρίκα του Νικολάου (12221)

#1514

VaftisiaSokratiPasxali, GenethliaMinasDagiasi, EkdromiStinAxla

Μανδαράκα Μαριώ του Νικολάου (1371)

#2160

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μανδαράκα Μαργιέτα του Ανδρέα (124)

#2086

MGA-124

Μανδαράκα Μόσχα του Νικολάου (13429) σύζ. Σαρρή Χαραλ.

#4041

Dimotiko50-2, Gamos-PDB-1285

Μανδαράκα Φιλία (Φιλιώ) του Νικολάου (112)

#2498

MNA-112,

Μανδαράκα Φλωρέζα (Μπέμπα) του Γεωργίου (1211)

#2014

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μανδαράκα Φρατζέσκα του Δημητρίου (1231)

#2092

Anastasi1958, MGA-12, AgiosNikolaos60, EkdromiSyndesmou-Mes, Theotokou1953,

Μανδαράκας Ανδρέας του Γεωργίου (12)

#2048

MGA-12

Μανδαράκας Αντώνιος του Νικολάου (12222)

-

Ord-LA-12342, Ord-GNM-1141

Μανδαράκας Αριστείδης του Ιωάννη (Σούφης) (1211)

-

MIM-13

Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα (121)

#2083

Plateia1953, Theotokou1946, GiortiStouAntwniExadaktylou, School1913, Gamos-PDB-1285

Μανδαράκας Γιάννης του Αριστείδη (12112)

-

MandarakasAndOthers, Gamos-PDB-1285,

Μανδαράκας Νικόλαος του Ιωάννη (1222)

#1513

SA-1222, HSampounaTouSokrati

Μανδαράκας Νικόλαος του Ιωάννη (Σούφης) (137)

-

MIM-13, MNI-137-2, MandarakasAndOthers

Μάνεση Μανιώ του Λεονάρδου (111125911)

#474

GNG-1232

Μάνεση Μίνα του Μιχαήλ (11112563)

#479

KGD-14114211, Theatro, KGM-1313, AgiosNikolaos60, Dimotiko50-2, EkdromiSyndesmou-Mes

Μάνεση Μόσχα του Λεονάρδου (1111251)

#464

EIP-12, MK-1111252,

Μάνεση Μαργαρίτα του Δημητρίου (1111)

-

Gamos-PP2-1413151

Μάνεση Ρένα (1522) σύζ. Σύμπουρα Σταμάτη του Νικολάου.

-

GlendiStoStathmo

Μάνεση Τσουρανιώ του Λεονάρδου (1111252)

#76

MK-1111252, SeSteniotikiKouzina, VaftisiaMairisPalaiokrassa

Μάνεση Φλωρεντία του Λεονάρδου (1111258)

#461

Anastasi1960,MK-1111252MK-1111258, Ord-PP-11141343

Μάνεση Φραγκούλα του Μιχαήλ (11112561)

#478

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μάνεσης Μιχάλης του Γιαννούλη (11113)

-

MK-11113,

Μάνεσης Μιχάλης του Λεονάρδου (1111256)

#463

MK-1111256,

Μάνεσης Μιχάλης του Σπύρου (11112592)

#473

MK-11112591

Μάνεσης Λινάρδος του Σπύρου (11112591)

#472

MK-11112591, PareaKontaStinPentavrysi, GiortiNDExadaktylou, TesserisSteniotesStiTheotoko, FDI-1432

Μάνεσης Σπύρος του Λεονάρδου (1111259)

#462

Paralia1937, MK-1111259

Μαραφούς Τζοάννα του Φραντζίσκο Μπατίστα (14117)

-

KGD-14117

Μαργέτη Αννα του Μιχαήλ (133)

#3819

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μαργέτη Ζωή του Μιχαήλ (132)

#3818

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μαργέτη Μαρία του Ιωάννη (11)

#3814

Gamos-MLD-1523

Μαργέτη Μαρία του Μιχαήλ (12831)

-

KPG-128,

Μαργέτη Μαρία του Μιχαήλ (131)

#3817

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μαργέτη Μαρίκα του Ιωάννη (11113)

#1122

Anastasi1960, PP2-1413151, Gamos-PP2-1413151

Μαργέτης Γιάννης του Νικολάου (1111)

#5495

Gamos-PP2-1413151

Μαργέτης Μιχαήλ του Ιωάννη (13)

#3806

DLM-114, MIM-13, School1913

Μαργέτης Νίκος του Μιχαήλ (11121)

-

Parea13Nearoi

Μαρή Ανεζούλα του Μιχαήλ (1132)

#2246

Ilektriki1955, Theotokou1960

Μαρή Ειρηνούλα του Μιχαήλ (1134)

#1974

Ilektriki1955, Dimotiko50-1, FNG-14323, FwtografiaStoGefyri, Theotokou1960, MMN-1133,

Μαρή Ιουλία (Λασκαρώ) του Μιχαήλ (1131)

#2399

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Μαρή Λιλίκα του Νικολάου (11332)

-

MMN-11332,

Μαρή Φρατζέσκα του Νικολάου (111)

#394

MMN-111

Μαρής Νικόλαος του Μιχαήλ (1133)

#2400

MMN-1133,

Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου (11331)

-

MMN-11331, FNG-1227, MMN-1133,

Μαυρόπουλος Δημήτρης (Μήτσος) του Κλεάνθη (12623)

-

XIM-126

Μαυρόπουλος Ιωάννης (Γιάγκος) του Κλεάνθη (12622)

-

XIM-126

Μαυρόπουλος Μιχαήλ του Κλεάνθη (12626)

-

XIM-126

Μαυρόπουλου Αικατερίνη (Κατίνα) του Κλεάνθη (12621)

-

XIM-126

Μαυρόπουλου Αννα του Κλεάνθη (12624)

#4399

XIM-126

Μαυρόπουλου Φραντζέσκα (Κούλα) του Κλεάνθη (12625)

-

XIM-126

Μαύρος Βασίλειος του Γιαννούλη (125)

#4733

MAG-125

Μαύρος Γιαννούλης του Σταμάτη (1241)

-

MAG-124

Μαύρος Σταμάτης του Γιαννούλη (124)

#4732

MAG-124, Gialia20

Μαύρου Αρετή του Σταματίου (1242)

#2351

School1904, MAG-124, SDA-152, Gialia20

Μαύρου Ασημίνα του Σταματίου (1243)

#2376

MAG-124, Gialia1951, Gialia20, VaftisiaMairisPalaiokrassa, GenethliaMinasDagiasi

Μεσσηνέζη Ευαγγελία συζ. Βασιλόιπουλου Ευάγγελου (14)

-

Theotokou1960

Μήλα Ζωή του Γεωργίου (111) σύζ. Σιγάλα Μιχαήλ του Θεοδ.

-

EkdromiSyndesmou

Μηλαίου Ανεζούλα

-

KD-11113

Μισιρλή Ελισώ σύζ. Μισιρλή Θεοδώρου (1112261)

#563

Theotokou-PP2-111224

Μισιρλής Θεόδωρος του Αβραάμ (1112261)

#564

Anastasi40-1, Ord-PI2-111211

Μισιρλής Μαργαρίτης (Τάκης) του Θεοδώρου (11122611)

#565

School1933, School1934, School1935, School1935-2, School1936b, School1937

Μισιρλής Σπύρος του Θεοδώρου (11122612)

-

School1937, Theotokou-PP2-111224

Μιχαλοπούλου Μαρία (1332) σύζ. Κατσίκη Γεωργίου

-

EkdromiSyndesmou

Μοσχόβης Κυριάκος του Ιωάννη (146242)

#170

Dimotiko60-1

Μπάβος Λεωνίδας του Νικολάου (1211)

-

MAL-1

Μπάλκα Ειρήνη του Αυγουστή (13161)

#3432

FNG-13161

Μπάλση Ειρήνη του Ευαγγέλου (11243)

#1259

PP2-1131615, School1937, Dimotiko50-1, AgiaBarbara1950, TrapeziGamouNF

Μπάλση Μαριγούλα του Νικολάου (112411)

-

Theotokou1954, MaskaradesMikroi

Μπάλσης Βασίλειος του Ευαγγέλου (11242)

#1341

School1934, School1933, AgiaBarbara1950, Gamos-PDB-1285,

Μπάλσης Ευάγγελος του Νικολάου (1124)

#3956

Theotokou1954

Μπάλσης Νικόλαος του Ευαγγέλου (11241)

#4308

MI-1124, School1926,

Μπαφαλούκος Αντώνιος του Θεοδώρου (111341)

#2327

1949Group, MTN-111341, KL-13181, Theotokou1948, StinAvliTisMarikas, GiortiStouAMpegleri

Μπαφαλούκος Αντώνιος του Περάκη  (111321)

#1696

MTN-11132, MTN-111321, GNG-12235, AndrikiParea30

Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Αντωνίου (Κουκής) (11134)

#2314

MTN-11134, Theotokou1948

Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Αντωνίου (1113411)

#2329

MTN-11134, Theotokou1948, Gamos-KD-111121

Μπαφαλούκος Περάκης του Αντωνίου (11132)

#1426

MTN-11132

Μπαφαλούκος Σπύρος του Αντωνίου (1113412)

#2330

MTN-11134, PDN-141413

Μπαφαλούκου Διαμάντω του Αντωνίου (11131)

#3914

GiortiStouAMpegleri

Μπαφαλούκου Μαριγώ του Περάκη (111322)

#4018

Gamos-KD-11112, MTN-11132, MTN-111322, StaPisoGialia, KyriesGialia30

Μπαφαλούκου Μαρουλιώ του Αντωνίου (11133)

#3439

FNG-1322

Μπαφαλούκου Φλωρεντούλα του Αντωνίου (1113211)

#529

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή ή εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

1 Επίθετα από Α , Β

6 Κυρτάτας

11 Παλαιοκρασσάς

16 Επίθετα από Τ - Φ

2 Επίθετα από Γ

7 Επίθετα από Λ

12 Παναγιωτέρη - Πέτσας

17 Επίθετα από Χ - Ψ

3 Επίθετα από Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι

8 Μάγειρος - Μπαφαλούκου

13 Πολέμης

 

4 Κακλαμάνη - Κουτέλης

9 Μπεγλέρη - Μώρου

14 Επίθετα από Ρ - Σπανοπούλου

 

5 Κουτσούκος             

10 επίθ. από Ν - Ξ και Παλαιοκρασσά

15 Επίθετα από Σταμάτης - Σωτηριάδου