Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή

Γαλανός Βαγγέλης του Στεφανή (11) 

PareaSeVaptisiKorisAthGialouri

Γαλανός Δημήτριος του Στεφανή (13) 

Ord-GNM-1141

Γαλανός Λεωνίδας του Κωνσταντίνου (1311)

Naft-KDI-1311

Γαλανός Νικόλαος του Στεφανή (12) 

Naytoproskopoi

Γαλανός Στέφανος του Ευαγγέλου (1) 

Anastasi1963, Anastasi50-3, Theotokou1954, ApogevmaLampris, ApogevmaLampris-50

Γαλανός Στέφανος του Βαγγέλη (111) 

Dimotiko60-1

Γαλανού Ευτυχία του Στεφανή (15) 

Theotokou1954, Gamos-MNA-111

Γαλανού Κατίνα του Στεφανή (14) 

Theotokou1954, AgiaBarbara1950

Γαλανού Μαρία του Λεωνίδα (13111)

Dimotiko60-1, MaskaradesJapan

Γελανταλή Σμαρώ του Μιχαήλ (12342)

Gialia1947Thoma

Γεωργαρής Θεόδωρος (12214)

Plateia1953

Γιαλούρη Αθηνά του Γιαννούλη (12423)

TrapeziGamouNF

Γιαλούρη Ασημίνα του Μιχαήλ (12322)

SeSteniotikiKouzina, Paralia1937, StaPisoGialia, VaftisiaMairisPalaiokrassa

Γιαλούρη Βιολάντη του Γιαννούλη (12223)

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Γιαλούρη Ειρηνούλα του Νικολάου (122222)

GNG-122222, School1936g, PI2-11122, Taxi1948ST, AgiosNikolaos1960, Gialia1950-2

Γιαλούρη Ευανθία του Γιαννούλη (12623)

School1935-2, School1936g

Γιαλούρη Ευανθία του Σταμάτη (12632)

Anastasi1950, GNG-1263, PP2-113126, Epitafios50-1, MaskaradesMikroi, Maskarades-Gkar

Γιαλούρη Καλλιόπη του Γιαννούλη (12621)

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Γιαλούρη Λασκαρίτσα του Μιχαήλ (122212 )

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Γιαλούρη Μαρία του Σταμάτη (12631)

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Γιαλούρη Μαριγούλα του Μιχαήλ (12321)

StaPisoGialia

Γιαλούρη Μέλπω του Δημητρίου (1243)

Theotokou1954

Γιαλούρη Πηνελόπη του Ιωάννη (122332)

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Γιαλούρη Πηνελόπη του Νικολάου (1261)

Theotokou1937

Γιαλούρη Φραεσκούλα (Κούλα) του Γιαννούλη (12224)

Gamos-GNG-12224

Γιαλούρης Αθανάσιος του Ιωάννη (122331)

EON, KalogirouAndFriends, TesserisSteniotesStiTheotoko, FDI-1432, Taxi1948ST

Γιαλούρης Αντρίκος του Γιαννούλη (12225)

GNG-12225, School1913, HAmmos

Γιαλούρης Αντρίκος του Νικολάου (122223)

GNG-122223, Naytoproskopoi

Γιαλούρης Βασίλειος του Λεωνίδα (1234)

Ilektriki1955, Plateia1953, Theotokou1930-1, KMN-129, GiortiSeSteniotikoSpiti

Γιαλούρης Γεώργιος του Αθανασίου (12235)

GNG-12235, School1913

Γιαλούρης Γεώργιος του Γιαννούλη (12422)

PareaStinPlateia, PareaStouLoui, Gamos-GNG-12422, ApogevmaLampris-50

Γιαλούρης Γεώργιος του Γιαννούλη (12625)

16SeGiorti

Γιαλούρης Γιαννούλης του Δημητρίου (124211)

Gamos-GNG-12422

Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχαήλ (1222)

GNG-1222

Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχαήλ (122211)

GNG-122211, School1936b, Theotokou1951

Γιαλούρης Γιαννούλης του Νικολάου (122221)

GNG-122221, GNG-12225, Anastasi1963, School1937, School1935-2, School1936b

Γιαλούρης Δημήτριος του Γιαννούλη (12421)

PareaStouLoui

Γιαλούρης Ιωάννης του Αθανασίου (12233)

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη  (12221)

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

Γιαλούρης Μιχαήλ του Λεωνίδα (1232)

GNG-1232, SeSteniotikiKouzina, VaftisiaMairisPalaiokrassa

Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη (12222)

GNG-12222, KD-12162, SA-1222 , Naft-GNG-12222

Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη (12622)

School1937, School1936b

Γιαλούρης Σταμάτης του Λεωνίδα (1233)

GNG-1233

Γιαλούρης Σταμάτης του Νικολάου (1263)

Prefa, GNG-1263, Theotokou1946, Theotokou1934, StinPlateia55

Γιαννίση Ανδριάνα του Μιχαήλ (11311)

KoritsiaStoStathmo

Γιαννίση Ανδριάνα  του Νικολάου (172412)

AIN-12

Γιαννίση Γιούλη του Αντωνίου (12111)

GNM-1211

Γιαννίση Ευανθούλα του Γεωργίου (1132)

School1932, School1933, School1933-2, School1935, Theotokou1954

Γιαννίση Ευγενία του Αντωνίου (124)

School1927

Γιαννίση Κούλα του Νικολάου (1113)

Kanarinis, School1937, School1936g, Theotokou1946

Γιαννίση Λασκαρώ του Νικολάου (1111)

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Γιαννίση Μαρίλη του Μιχαήλ (11412)

VaftisiaMarilisGiannisi

Γιαννίση Μόσχα του Μιχαήλ (11411)

Dimotiko60-1, MaskaradesJapan, Gamos-SA-1273, KoritsiaStoStathmo, MaskaradesStinPlateia, 3KoritsiaMeStoles

Γιαννίση Σούλα του Νικολάου (1112)

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φωτογραφίες της

Γιαννίσης Ανδρέας του Βασίλη (1152)

VaftisiaSokratiPasxali

Γιαννίσης Αντώνης / Δημήτρης του Γ. (Γουλάκι) (1137 / 1138)

Ord-LA-12342, Ord-PI2-111211

Γιαννίσης Αντώνης του Μιχαήλ (114)

GNM-114

Γιαννίσης Αντώνης του Νικολάου (Ντόντος) (1211)

Naytoproskopoi, GNM-1211

Γιαννίσης Βασίλης του Μιχαήλ (115)

VaftisiaMarilisGiannisi

Γιαννίσης Ηλίας του Γεωργίου (1134)

School1933, School1934, School1936b, Theotokou1937, School1937

Γιαννίσης Ιωάννης του Γεωργίου (1136)

School1936b, ApogevmaLampris-50

Γιαννίσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου (123)

School1929, School1933

Γιαννίσης Κωνσταντίνος του Νικολάου (172411)

AIN-12

Γιαννίσης Μιχαήλ του Αντώνη (1141)

GNM-1151, GNM-1141, EON, Gamos-GNM-1141, Trygos2, Gialia1947Thoma

Γιαννίσης Μιχαήλ του Βασίλη (1151)

GNM-1151, EON, MNI-135, Taxi1948ST-2, Epitafios40-1

Γιαννίσης Μιχαήλ του Γεωργίου (1131)

School1926, School1929, Theotokou1937, Theotokou1934, ApogevmaLampris-50

Γιαννίσης Μιχαήλ του Νικολάου (11)

GNM-11

Γιαννίσης Νικόλαος του Γεωργίου (1135)

StouFanarieri

Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ (111)

Theotokou1946, ApogevmaLampris, PareaProtoxronia60-1, ApogevmaLampris-50

Γκιόκας Νικόλαος του Προκόπη (12531)

NearoiSteniotesSeGiorti

Γλυνός Δημήτριος του Αριστείδη (1413153)

Anastasi1972, Ord-PP-11141343, VaftisiaKostaPolemi, PatriciaKaiFiloi

Γλυνός Κωνσταντίνος του Μιχαήλ (131211)

Anastasi1963, SG-131211

Γλυνός Μιχάλης του Κωνσταντίνου (1312111)

AgiaBarbara50-1, Dimotiko60-1

Γλυνός Νικόλας του Κωνσταντίνου (1312112)

SG-13122

Γλυνού Ασημιώ του Αριστείδη (1413152)

NeolaiaStouLoui

Γονέου Ελένη του Πέτρου (111122)

TrapeziGamouNF

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή ή εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

1 Επίθετα από Α , Β

  6 Επίθετα από Λ

12 Πολέμης

2 Επίθετα από Γ

  7 Μάγειρος - Μπαφαλούκου

13 Επίθετα από Ρ - Σπανοπούλου

3 Επίθετα από Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι

  8 Μπεγλέρη - Μπουλμέτης και επίθετα από Ν - Ξ

14 Επίθετα από Σταμάτης - Σωτηριάδου

4 Κακλαμάνη - Κουτέλης

  9 Παλαιοκρασσά               10 Παλαιοκρασσάς

15 Επίθετα από Τ - Φ

5 Κουτσούκος - Κυρτάτας

11 Παναγιωτέρη - Πέτσας

16 Επίθετα από Χ - Ψ