Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε το ντοκουμέντο

 

 

 

 

Σάλαρη Αντιόπη του Γεωργίου (11222413)

#914

PP2-11222241, Dimotiko50-1

 

Σάλαρη Μαρουλίτσα του Γεωργίου (11222411)

#846

KGD-14114211, GNG-1232, PP2-11222241, PareaKontaStinPentavrysi, Theatro, Protomagia1950

Spitia-K3,

Σάλαρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (1122241)

#913

info  

Σάλαρης Κώστας του Γεωργίου (11222412)

#797

AgiaBarbara1950, PP2-11222241, EksiNearoiSteniotes, Protomagia1950, EkdromiSyndesmou

Spitia-K5,

Σαμιωτάκη Μαργαρούλα του Κωνσταντίνου (131)

#2817

AgiosNikolaos1955, Dimotiko50-2, Dimotiko50-2-2, Theotokou1960-2, EkdromiStinAxla

Spitia-K7,

Σαμιωτάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (132)

-

Maskoulierides

 

Σαμιωτάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (133)

-

Maskoulierides

Epig-AiGiorgis-tower

Σαμιωτάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (13)

#2836

info

Σαπίρο Σοφία (123)

-

EIP-123, LA-12221

 

Σαρρή Αντωνία του Χρήστου (134252)

#2302

KoritsiaStoStathmo

 

Σαρρή Ασημένια του Γεωργίου (1111)

#610

 

Spitia-A9,

Σαρρή Ασημίνα του Ανδρέα (1343)

#1337

 

Spitia-D4,

Σαρρή Ασημιώ του Βασιλείου (1321)

#680

SG-1321, ΗΙ2-1131, Gamos-HI2-11314

Spitia-A8,

Σαρρή Ασημιώ του Δημήτρη (1352)

-

 

Spitia-A9,

Σαρρή Διαμάντη του Δημητρίου (12221)

#3990

 

Par319,

Σαρρή Ειρήνη του Βασιλείου (134221)

#1838

Ord-TGA-1152, Gamos-SG-134222, EkdromiSyndesmou-Mes, Theotokou50-2

Spitia-D4,

Σαρρή Ειρήνη του Χρήστου (134251)

#2301

info  

Σαρρή Ευανθία του Γιαννούλη (1221)

-

 

Spitia-A9,

Σαρρή Ευανθία του Δημήτρη (12222)

#3991

 

Spitia-P1,

Σαρρή Κατίγκω του Γεωργίου  (1231)

#3213

SG-1231, PDN-1315, PP2-1131611

OdoiporikoKatο3, Spitia-K3,

Σαρρή Λασκαρίτσα του Νικολάου  (131211)

#2163

info

Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταμάτη (131261)

#210

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

Σαρρή Μανιώ του Μιχαήλ (131231)

#731

Gamos-GNG-12422, Theotokou1956, Epitafios1956, Theotokou1953,

Spitia-A8,

Σαρρή Μαντούλα (Διαμάντη) του Ανδρέα (134212)

#2149

PaidiaKontaStinKamara, Gamos-MNA-111, AgiaBarbara1950, Dimotiko50-2-2

Spitia-A9,

Σαρρή Μαρία του Ανδρέα (134211)

#4036

SA-1272, Gamos-MNA-111, Gamos-AIN-123

Spitia-A9,

Σαρρή Μαριώ του Ανδρέα (1341)

#4028

 

Spitia-D3,

Σαρρή Μαριώ του Δημητρίου (1351)

#678

 

Spitia-A2

Σαρρή Μέλπω του Αντώνη (13221)

#2411

 

Spitia-K2,

Σαρρή Πετρωνία του Αντωνίου  (13124)

#726

SG-13124, VaftisiaSokratiPasxali, Gamos-KPG-1341

OdoiporikoPano2, Spitia-A5, Spitia-A6,

Σαρρή Πηνελόπη (Πόπη) του Δημητρίου (131253)

#764

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

Spitia-A4,

Σαρρή Πηνελόπη του Ιωάννη (131221)

#2479

SG-131221, SG-13122, MLD-1523,

 

Σαρρή Πόπη του Νικολάου  (131212)

#2164

info

Σαρρή Ρένα του Σταμάτη (131262)

#211

info

Σαρρή Φραγκούλα του Λεωνίδη (134261)

#133

 

Spitia-D3,

Σαρρή Φραγκούλα του Νικολάου (134272)

#858

 

Spitia-A4,

Σαρρής Ανδρέας του Αντωνίου (134)

#3852

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6, Par331,

Σαρρής Ανδρέας του Αντωνίου (13421)

#3061

School1913

Mitrwo-1907-1919, Spitia-A9,

Σαρρής Ανδρέας του Γιαννούλη (15)

-

 

EklοKatal-2  

Σαρρής Αντρίκος του Γιαννούλη (Γκούλος) (143)

#4045

Spitia-K1,

 

Σαρρής Αντώνιος του Ανδρέα (1342)

#3933

 

Mitrwo-1881-1894, Spitia-D4, Par319,

Σαρρής Αντώνιος του Βασίλη (1322)

#2412

 

OdoiporikoKatο4, Spitia-K1, Spitia-K2, Par355,

Σαρρής Αντώνης του Βασίλη (134222)

#1839

Ord-LA-12342, Theotokou1946, Theotokou50-2, Gamos-SG-134222, PareaStinAgiaVarvara

Spitia-E2, Par299,

Σαρρής Αντώνιος του Γιαννούλη (13)

#3970

 

EklοKatal-2  

Σαρρής Αντώνης του Δημήτρη (131251)

#762

School1935-2, School1936b, PareaStinPlateia, Anastasi40-1,

Spitia-K7,

Σαρρής Αντώνιος του Νικολάου (1312)

#725

SG-1312

EklοKatal-6, Spitia-A6,

Σαρρής Αντώνιος του Νικολάου (131213)

-

info

Σαρρής Βασίλειος του Αντωνίου (132)

#3871

 

 

Σαρρής Βασίλειος του Αντωνίου (13422)

#1800

Gialia30, ApogevmaLampris, PareaStouXristouSarri

Mitrwo-1907-1919, Spitia-D4,

Σαρρής Γεώργιος του Ανδρέα (1437)

-

 

Mitrwo-1895-1906,

Σαρρής Γεώργιος του Δημητρίου (123)

#3980

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6  

Σαρρής Γεώργιος του Δημήτρη (Οτσαλος) (131252)

#763

SG-131252, Anastasi1963, GiortiStouPapaVasili, Theotokou1956

Par301,

Σαρρής Γιαννούλης του Ανδρέα (151)

-

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6  

Σαρρής Γιαννούλης (Ιωάννης) του Ανδρέα (1431)

-

 

Mitrwo-1881-1894, Par326,

Σαρρής Γιαννούλης του Γεωργίου (Μπαρμπαγιαννούλης ) (1233)

#4003

SG-1233

Mitrwo-1866-1880, OdoiporikoKatο4, OdoiporikoKatο5, SteniesShops5, Par355,

Σαρρής Δημήτριος του Αντωνίου (135)

#1553

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6, Mitrwo-1847-1865, Spitia-A2, Spitia-A3, Par326,

Σαρρής Δημήτριος του Αντωνίου (13423)

-

 

Mitrwo-1907-1919

Σαρρής Δημήτριος του Αντωνίου (Λαλάς)  (13125)

#727

1949Group, AgiosNikolaos1955, Gamos-KPG-1341, ApogevmaLampris-50

Mitrwo-1895-1906, Spitia-A4, Par355,

Σαρρής Δημήτριος του Γιαννούλη (12)

#3969

 

EklοKatal-2  

Σαρρής Δημήτριος του Γιαννούλη (Πατατάς) (1222)

#3251

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6, Spitia-P1, Par331,

Σαρρής Δημήτριος του Νικολάου (134271)

-

info  

Σαρρής Ευστράτιος του Ανδρέα (1434)

-

 

Mitrwo-1895-1906, Par326,

Σαρρής Ζαννής του Γιαννούλη (1227)

-

 

Mitrwo-1847-1865,

Σαρρής Ιωάννης του Αντωνίου (13122)

#2478

SG-13122

Mitrwo-1866-1880, OdoiporikoKatο2, OdoiporikoKatο7, Spitia-K3,

Σαρρής Ιωάννης  του Γιαννούλη (14)

#3971

 

EklοKatal-2

Σαρρής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Σαρρηγιαννάκης) (1411)

#2417

Gialia30, AgiaEirini1934-B

Mitrwo-1866-1880, Spitia-K2, Par331,

Σαρρής Κωνσταντίνος του Ιωάννη (14111)

#2199

Gialia30, PareaStinAvliTisKokonas, Theotokou1939

Mitrwo-1907-1919, Spitia-K2, Spitia-K3,

Σαρρής Κώστας του Ανδρέα (1432)

#4048

 

Mitrwo-1895-1906, Par326,

Σαρρής Λεωνίδας του Αντωνίου (13426)

#1728

School1929, School1933, School1934

Spitia-D3,

Σαρρής Μιχαήλ του Αντωνίου (13123)

#728

SG-13122

Mitrwo-1881-1894, Spitia-A8, Par326,

Σαρρής Μιχαήλ του Αντωνίου (13428)

-

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

Laog-HSambouna, Spitia-D5,

Σαρρής Μιχαήλ του Βασιλείου (134223)

#1840

SteniotesStoGymnastirio, Gamos-SG-134222, Parea13Nearoi, Parea14Nearoi

Spitia-G2, Par299,

Σαρρής Νικόλαος του Αντωνίου (13121)

#1968

Theotokou1934

Mitrwo-1881-1894, Spitia-A1

Σαρρής Νικολός του Αντωνίου (Σαρρηκαφέ) (13427)

#2744

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

Mathites, Spitia-A4,

Σαρρής Νικόλαος του Δημητρίου (126)

-

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6  

Σαρρής Πέτρος του Αντωνίου (13424)

#4032

School1926

Mitrwo-1907-1919

Σαρρής Σταμάτης του Αντωνίου (13126 )

#729

SG-13122, SG-13126, Prefa, Theotokou1952, Gamos-SG-134222, Theotokou1954-2

Mitrwo-1895-1906, Spitia-A7, Spitia-K3,

Σαρρής Στέφανος του Δημητρίου (1353)

-

 

Mitrwo-1881-1894, Par326,

Σαρρής Χαράλαμπος του Αντωνίου (13429)

#4035

School1937, School1936b, EON, Gamos-SG-134222, GiortiSeSteniotikoSpiti, Gamos-PDB-1285,

Spitia-D4, Par298, Par326,

Σαρρής Χρήστος του Αντωνίου (13425)

#2300

info

Σέλα ή Σιγάλα Αννα του Ιωάννη (11224)

#1656

Epitafios60-1, SeSteniotikiKouzina,

 

Σέλα ή Σιγάλα Μαριγώ του Περάκη (125)

#4581

 

Spitia-K7,

Σέλα ή Σιγάλα Ταρώ (Μαργαρώ) του Ιωάννη (11221)

#4800

SSG-11221

 

Σέλας ή Σιγάλας Ιωάννης του Γεωργίου (1122)

#1420

 

Mitrwo-1847-1865,

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Γιαννάκη) (112)

#4265

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6  

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Ψυχάρης) (Μάστορας) (11223)

-

 

Mitrwo-1881-1894, OdoiporikoKatο7, Spitia-K7,

Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Περάκη (123)

-

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6             

Σέλας ή Σιγάλας Ιωάννης (Γιαννάκης) του Γεωργίου (11)

#4792

 

EklοKatal-2  

Σέλας ή Σιγάλας Μιχαήλ του Νικολάου (131)

-

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6  

Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (12)

#4793

 

EklοKatal-2  

Σεργάκη Κωνσταντίνα (Τούλα) (1552)

#2470

MLD-1552, Kanarinis

 

Σιγάλα Αννα του Ιωάννη (11224)

#1656

 

Spitia-A7,

Σιγάλα Πόπη του Σπύρου (14122112)

-

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

Σιγάλα Χρυσούλα του Θεοδώρου (113)

#839

PDG-11384, School1936g, StaPisoGialia, AgiosNikolaos1963, SeSteniotikiKouzina

Spitia-K3,

Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Ψυχάρης) (11223)

-

SSG-11233, EpitropiAmaksitisOdou, TrapeziGamouNF, GiortiStouAMpegleri,

βλ. Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Ψυχάρης) (Μάστορας) (11223)

Σιγάλας Δημήτριος του Σπύρου (14122111)

-

Theotokou1952

 

Σιγάλας Θεόδωρος του Αλεξίου (11)

#1716

info

Σιγάλας Μιχαήλ του Θεοδώρου (111)

#2183

School1933, School1934, School1935-2, School1936b, StaPisoGialia

epig-AiGiorgisErga,

Σιγάλας Σπύρος του Δημητρίου (1412211)

-

Prefa, Theotokou1946, Theotokou50-2, Theotokou1952, EpitropiAmaksitisOdou

 

Σιγάλας Χαράλαμπος του Θεοδώρου (112)

#2173

info  

Soter Asimina του Αντωνίου (142112)

-

Gamos-MLD-1523

 

Soter Θεοδώρα του Νικολάου (142122)

-

Gamos-MLD-1523

 

Soter Αντώνιος του Σωτήρη (14211)            

#1945

FNG-14211,

 

Soter Νικόλαος του Σωτήρη (14212)            

#1946

FNG-14212, FNG-1421, Gamos-MLD-1523, FNG-145,

 

Soter Sotiri Sam του Νικολάου (142121)

-

FNG-1421

 

Soter Σωτήρης του Αντωνίου (142111)     

#5565

MLD-15221

 

Soter Χρήστος του Νικολάου (142123)

-

MLD-15221

 

Σκοπελίτου Αργυρώ του Γιαν. (11281)

-

PDG-11281

 

Σουσούδης Γεώργιος του Ιωάννη (147321)

-

Anastasi1966

 

Σπαθάρης Κωνσταντίνος του Στεφάνου (123)

-

 

Mitrwo-1866-1880,

Σπανόπουλος Αθανάσιος (11221)

-

MN-11221,

 

Σπανόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου (112212)

-

MN-11221, Ord-TGA-1152,

 

Σπανοπούλου Ελένη του Αθανασίου (112211)

#2506

MN-11221, MNA-114, SG-131221, Gamos-SA-1273, 8Despoinides

Spitia-E1,

Σταμάτης Αντώνιος του Νικολάου (Κατομμύριας) (1122215)

#715

StouFanarieri

SteniesShops2, Spitia-K7,

Σταμάτης Κωνσταντίνος του Νικολάου (132)

#3821

Anastasi1963, MIM-132,

 

Σταμάτης Νικόλαος του Αντωνίου (11222151)

-

MIM-132

Spitia-K7,

Σταμάτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (1321)

-

MAL-162

 

Σταμάτης Περάκης του Αντωνίου (11222152)

-

Maskoulierides

Spitia-P2,

Σταυρινάκης Γεώργιος του Δημητρίου (14342)

-

StinPlateia55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες και ντοκουμέντα

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή        

A

Β

Γ

Δ και Ε

Ζ - Θ - Ι

Κ - Κατάκαλος

Κατσίκη  -  Κοραχάης

Κουρτέση  - Κουτέλης

Κουτσουκαίοι

Κυρτάτα Αθ. - Κυρτάτα Φρ.

Κυρτάτας

Λ

Μάγειρος  -  Μαργέτης

Μαρής -

Μπαφαλούκος

Μπεγλέρηδες

Μπέη - Μπόνης

Μπουκουβάλα -

Μώρος

Ν -

Ξηροπαΐδης

Παλαιοκρασσά Α. - Παλαιοκρασσά Χ.

Παλαιοκρασσάς Α. -

Παλαιοκρασσάς Ιω.

Παλαιοκρασσάς Κ. -

Παλαιοκρασσάς Χ.

Παναγιωτέρη -

Πέτσας

Πολέμη Α. -

Πολέμη Φ.

Πολέμης Α. -

Πολέμης Λ.

Πολέμης Μ. -

Πουλίος

Ρ

Σάλαρης - Σταμάτης

Στεφάνου

Σύμπουρας

Τατάκη -

Φακής

Φαλαγκά Α. - Φαλαγκά Φ.

Φαλαγκάς

Χαζάπη Α. -

Χαζάπη Χ.

Χαζάπης

Χαρχαρός - Ψηλίδης