Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε το ντοκουμέντο

 

 

 

 

Πολέμης Αθανάσιος του Μιχαήλ (1112232)

#147

AgiaBarbara1950, Ord-LA-12342, Naytoproskopoi,

 

Πολέμης Ανδρέας του Ιωάννη (1131243)

#1224

School1929, School1933, School1933-2, PareaStinPlateia, Gamos-PP2-1131243

Spitia-K2,

Πολέμης Ανδρέας του Νικολάου (1112623)

#6

info

Πολέμης Ανδρέας του Νικολάου (Τουλούμης) (1131614)

-

School1926

Mitrwo-1907-1919

Πολέμης Αντώνης του Γάσπαρη (1122213) 

#702

 

Mitrwo-1907-1919, Spitia-P2,

Πολέμης Αντώνιος του Δημητρίου (11152)

#578

PP2-11152

 

Πολέμης Αντώνιος του Δημητρίου (Ντεληκυρίκης) (14122)

#1040

 

Mitrwo-1847-1865, Spitia-A7, Par351,

Πολέμης Αντώνιος του Ηρακλή (111283)

-

 

MnimeioPesontwn, Mitrwo-1895-1906,

Πολέμης Αντώνιος του Λεωνίδα (1122242) 

#911

PP2-1122242, Theotokou1936

Mitrwo-1907-1919

Πολέμης Αντώνιος του Λεωνίδα (113169)

-

 

Mitrwo-1895-1906,

Πολέμης Αντώνιος του Νικολάου (11222)

#683

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6

Πολέμης Αυγουστής του Μιχαήλ (111215)

 

 

Mitrwo-1881-1894,

Πολέμης Αχιλλέας του Μιχαήλ (1131652)

#1271

info  

Πολέμης Βασίλης του Αυγουστή (11251)

 

 

Istiofora

Πολέμης Βασίλης του Μιχαήλ (112125)

#644

info

Πολέμης Βασίλειος του Σταμάτη (112232) 

#934

 

Mitrwo-1881-1894, Par298,

Πολέμης Γάσπαρης του Αντωνίου (112221)

#694

PP2-112221

Mitrwo-1866-1880, OdoiporikoKatο7, Spitia-K7,

Πολέμης Γεώργιος του Αντωνίου (111522)

#584

PP2-111522

 

Πολέμης Γεώργιος του Δημητρίου (111265)

#32

PP2-111265, Polemides, ΗΙ2-1222,

Epig-MnimiGMPolemi, Mitrwo-1895-1906, Spitia-A2

Πολέμης Γεώργιος του Δημητρίου (14124)

#1042

 

Mitrwo-1866-1880,

Πολέμης Γεώργιος του Ζαννή (111222)

#143

info  

Πολέμης Γεώργιος του Λεωνίδα (Νικατής) (114421)

-

info

Πολέμης Γεώργιος του Λινάρδου (11341)

 

 

EklοKatal-4

Πολέμης Γεώργιος του Μιχαήλ (112122)

#641

 

EklοKatal-6, OdoiporikoKatο3, Spitia-K3,

Πολέμης Γεώργιος του Περικλή (113173)

-

 

Mitrwo-1881-1894,

Πολέμης Γεώργιος του παπαΣταματέλου (115)

#542

 

EklοKatal-2  

Πολέμης Γεώργιος του Σταμάτη (Καπετάνιος) (11125)

#111

info

Πολέμης Γεώργιος του Σταμάτη (1112613)

#35

PP2-1112613, PP2-1122311, School1937, PP2-1112611, Babies20

Spitia-K2,

Πολέμης Γιαννάκης του Περικλή (113172)

-

 

Mitrwo-1881-1894, OdoiporikoPano5, Spitia-A4,

Πολέμης Γιαννούλης του Κωνσταντίνου (141311)

-

VaftisiaKostaPolemi, Theotokou1937-2

Laog-HSambouna, Mitrwo-1895-1906, Spitia-P3,

Πολέμης Γιαννούλης του Νικολάου (11315)

 

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6

Πολέμης Γιαννούλης του Σταματέλου (11423)

-

 

EklοKatal-4

Πολέμης Δημήτριος του Αντωνίου (111521)

#583

PP2-111521

 

Πολέμης Δημήτριος του Αντωνίου (Πίκουλος) (141221)

#1044

PP-11112211, Theotokou1937, Theotokou1952, Theotokou50-2

Mitrwo-1866-1880, OdoiporikoPano5, Spitia-A9, Par351,

Πολέμης Δημήτριος του Γεωργίου (1112651)

#53

 

Epig-MnimiGMPolemi, Spitia-A2

Πολέμης Δημήτριος του Ιωάννη (1112641)

#45

School1936b, EON

Mathites, Doc-PP2-1112641

Πολέμης Δημήτριος του Ιωάννη (1131241)

#1222

info  

Πολέμης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (141312)

#1105

PP2-141312-2, Anastasi1963, PP2-141312, Gialia50, Theotokou1937-2

Mitrwo-1895-1906, Spitia-G1, Laog-SkliresIstories

Πολέμης Δημήτριος του Λεωνίδα (113166)

#1244

 

Mitrwo-1881-1894,

Πολέμης Δημήτριος του Μιχαήλ (1115)

#547

PP2-1115

 

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (1112622)

#11

info  

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Ταλαράς) (11312)

#1202

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5  

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (Γίγαντας) (1131212)

-

School1913

Mitrwo-1895-1906, Par326,

Πολέμης Δημήτριος του Περικλή (Γέρος) (113174)

-

 

Mitrwo-1881-1894,

Πολέμης Δημήτριος του παπαΣταμάτη (11126)

#27

PP2-11126

GrammaPolemi, EklοKatal-4, Mitrwo-1847-1865, Spitia-A8,

Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη (112233)

#935

PP2-112233

Mitrwo-1895-1906, Spitia-K3, Spitia-K7, Par315,

Πολέμης Δημήτριος (Τάκης) του Σταμάτη (1112611)

#33

info  

Πολέμης Διονύσιος του Νικολάου (1131615)

#1253

info

Πολέμης Ευάγγελος του Γάσπαρη (1122216)

-

School1929

 

Πολέμης Ευάγγελος του Διονυσίου (11316153)

#789

info

Πολέμης Ευάγγελος του Λεωνίδα (1122243)

#912

info

Πολέμης Ζαννής του Μιχαήλ (Παπαζαννής) (1112231)

#146

AgiaBarbara1950, Ord-LA-12342, Ord-PI2-111211, ApogevmaLampris-50

Spitia-A3

Πολέμης Ζαννής του Σταμάτη (11122)

#110

info

Πολέμης Ηλίας του Αντωνίου (141223)

#1046

 

Mitrwo-1881-1894,

Πολέμης Ηρακλής του Νικολάου (1112821)

#120

Anastasi1958, Ord-LA-12342, 17SteniotesStinAgia

Spitia-K4, Par299,

Πολέμης Ηράκλειος (Ηρακλής) του παπαΣταμάτη (11128)

#109

Anastasi40-1,

Mitrwo-1847-1865, OdoiporikoPano3, Spitia-D3,

Πολέμης Θεόδωρος του Ιωάννη (11416)

#1332

 

EklοKatal-6, Spitia-A4,

Πολέμης Θεόδωρος του Ιωάννη (1141611)

-

Ord-TGA-1152, AetosSteniwn, EksiNearoiSteniotes, Ord-GNM-1141

Par301,

Πολέμης Ιωάννης του Γάσπαρη (1122214)

-

School1929

 

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου (111264)

#31

info

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου (Ταλαράς) (113124)

#1213

Gamos-PP2-1131243

Mitrwo-1866-1880, Spitia-A5,

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου (11312411)

#1225

Dimotiko60-1, Dimotiko50-1, TrapeziGamouNF, Parea14Nearoi

 

Πολέμης Ιωάννης του Θεοδώρου (114161)

#864

info

Πολέμης παπαΓιάννης του Ιπποκράτη (141331)

#1133

Gamos-PP2-1413151

 

Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου (1141) 

#1321

 

EklοKatal-2  

Πολέμης Ιωάννης του Σταματίου (1121241)

-

 

Mitrwo-1881-1894,

Πολέμης Ιωάννης (Γιάνναρος) του Σταματίου (114111)

#1335

 

Mitrwo-1881-1894, Spitia-D4,

Πολέμης Κλεάνθης του Αυγουστή (11253)

 

 

Epig-OdosKleanPolemi, epig-PlateiaStili-1954,

Πολέμης Κωνσταντίνος του Γιαννούλη (14131)

#1095

PP2-14131,

Mitrwo-1866-1880, Spitia-A8,

Πολέμης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (1413121)

#1113

Naytoproskopoi, VaftisiaRenisRoussou, Gamos-MNA-111

Spitia-G1,

Πολέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου (1131612)

#1250

info

Πολέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου (1413181)

#1126

info   

Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου (1122313)

#940

 

Mathites

Πολέμης Λεονάρδος του Γεωργίου (1154)

-

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6

Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου (11225)

-

 

EklοKatal-6

Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου (112224)

#697

PP2-112224

Mitrwo-1881-1894,

Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου (141222)

#1045

 

Mitrwo-1881-1894, Spitia-A7, Par351,

Πολέμης Λεωνίδης του Γεωργίου (11442)

#1353

 

EklοKatal-6, OdoiporikoPano2, Spitia-A9,

Πολέμης Λεωνίδας του Ευαγγέλου (11222431)

#924

Parea14Nearoi

 

Πολέμης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου (141319)

-

PP2-141319, School1913,

Mitrwo-1895-1906,

Πολέμης Λεωνίδας του Μιχαήλ (Δράκας) (112127)

#646

PP2-112127

Mitrwo-1866-1880, Spitia-A2, Par326,

Πολέμης Λεωνίδας του Μιχαήλ (1131651)

-

School1933-2, School1934, School1936b, School1937

Sten-3-003 , I-figi-ton-6

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου (Τουλούμης) (11316)

#1206

 

EklοKatal-4, Mitrwo-1847-1865,

Πολέμης Λεωνίδης του Νικολάου (1131613)

-

 

Mitrwo-1907-1919

Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου (1131618)

#1256

School1937, School1935-2,

 

Πολέμης Λινάρδος του Δημητρίου (1134)

#1199

 

EklοKatal-4

Πολέμης Λινάρδος του Νικολάου (1122313)

#940

School1934, Gialia50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες και ντοκουμέντα

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

A

Βαλμάδες

Βασιλόπουλος  - Βροντίσης

Γαλανός - Γιαλούρης

Γιαννίσης - Γλυνός

Δ και Ε

Ζ - Θ - Ι

Κ - Κατάκαλος

Κατσίκη  -  Κοραχάης

Κουρτέση  - Κουτέλης

Κουτσουκαίοι

Κυρτάτα Αθ. - Κυρτάτα Φρ.

Κυρτάτας

Λ

Μάγειρος  -  Μαργέτης

Μαρής -

Μπαφαλούκος

Μπεγλέρηδες

Μπέη - Μπόνης

Μπουκουβάλα -

Μώρος

Ν -

Ξηροπαΐδης

Παλαιοκρασσά Α. - Παλαιοκρασσά Χ.

Παλαιοκρασσάς Α. -

Παλαιοκρασσάς Ιω.

Παλαιοκρασσάς Κ. -

Παλαιοκρασσάς Χ.

Παναγιωτέρη -

Πέτσας

Πολέμη Α. -

Πολέμη Φ.

Πολέμης Α. -

Πολέμης Λ.

Πολέμης Μ. -

Πουλίος

Ρ

Σάλαρης - Σαρρής

Σέλας ή Σιγάλας     - Σταμάτης

Στεφάνου

Σύμπουρας

Τατάκη -

Φακής

Φαλαγκά Α. - Φαλαγκά Φ.

Φαλαγκάς

Χαζάπη Α. -

Χαζάπη Χ.

Χαζάπης

Χαρχαρός - Ψηλίδης

 

λίστες