Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε το ντοκουμέντο

 

 

 

 

Παλαιοκρασσάς (Crassas) James του Πέτρου (124231)

-

PDN-12423

 

Παλαιοκρασσάς Αλέξανδρος του Γιαννούλη (1128)

#3303

 

Mitrwo-1866-1880

Παλαιοκρασσάς Αλέξανδρος του Γιαννούλη (112811)

#2435

EkdromiSyndesmou

Spitia-A5,

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου (Πάππους) (111122)

#3488

 

EklοKatal-2, EklοKatal-4, EklοKatal-6  

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου (11112211)

#2757

PP-11112211, Doc-SteniotesEmden

Mitrwo-1881-1894, OdoiporikoKato1, Spitia-K4,

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Δημοσθένη (11141343)

#469

PP-11141343, MK-1111258, EON, Ord-PP-11141343, PrefaStouPanai, KGD-112213344

Spitia-K2,

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ευαγγέλου (11141361)

#125

MNI-132, EON, School1936b

Spitia-G1,

Παλαιοκρασσάς Αντρείκος του Ιωάννη (1111)

#3043

 

EklοKatal-2

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη (1111221131)

#2630

PareaStinAgiaVarvara

 

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη (11141332)

#2749

School1929, School1934, School1935, Theotokou1960-2

 

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γιάννη (11141332)

#2749

 

Spitia-A9,

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γιάννη (111413322)  

#2751

 

Spitia-P2,

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη (111413)

#3664

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5, Spitia-A7, Par350,

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη (Πιρής) (111181)

#3098

 

Mitrwo-1895-1906, Spitia-P2, Spitia-P3,

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γιαννούλη (11121142)

-

 

Mitrwo-1881-1894

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Δημητρίου (11)

#1616

 

EklοKatal-2

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Μιχαήλ (131544)

#874

info

Παλαιοκρασσάς παπΑντριάς του Παπανικολού (1111)

#3465

 

Palaiokrassades, SteniotesAgonistes,

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Νικολάου (Λιράς) (1241)

#58

PDN-1241

Mitrwo-1866-1880, Spitia-A3, Spitia-A9, Par298,

Παλαιοκρασσάς Αντρείκος (Ανδρέας) του Σταματίου (1222)

#3602

 

Mitrwo-1847-1865, Spitia-P2, X-Agios-Nikolaos

Παλαιοκρασσάς παπΑντώνης του Παπανικολού (1112)

#3466

 

Palaiokrassades, SteniotesAgonistes,

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (1414)

#1873

 

Mitrwo-1866-1880, Spitia-K2,

Παλαιοκρασσάς Αντώνης του Νικολάου (141412)

#1544

PDN-141412

Spitia-A3,

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (Μόσουλας) (111111)

#3473

 

EklοKatal-2, EklοKatal-5  

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου (11111132)

-

 

Mitrwo-1881-1894

Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Σταματίου (12434)

#250

 

Mitrwo-1895-1906

Παλαιοκρασσάς Αρης του Σταμάτη (134121)

-

Dimotiko60-1, GiortiStousKsiroapaidides

 

Παλαιοκρασσάς Αριστείδης του Δημήτρη (1341)

#3256

PDN-1341,

MnimeioPesontwn, Spitia-D3,

Παλαιοκρασσάς Γεράσιμος του Γιαννούλη (11121144)

-

 

Mitrwo-1881-1894

Παλαιοκρασσάς Γιαννάκης του Νικολάου (11111134)

-

 

OdoiporikoKatο7, Spitia-K7,

Παλαιοκρασσάς Γιάννης του Μιχάλη (1111831) 

#2888

 

Spitia-D3, Laog-Maskoula

Παλαιοκρασσάς Γιάννης του Νικολού (1415)

-

 

Spitia-P3,

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Αλεξάνδρου (11281)

#3365

PDG-11281

 

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου (112)

#1613

 

OdoiporikoKatο2, EklοKatal-4, EklοKatal-6

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου (11211) 

#3305

 

Mitrwo-1881-1894

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Λεώνη (112144)

-

Theotokou1949

 

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Μιχαήλ (1112114)

 

 

OdoiporikoKatο2, EklοKatal-3, EklοKatal-5, Spitia-K6,

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Μιχ. (Πλούπας) (111211411)

#3233

PP-111211411, Anastasi1963, Prefa, GiortiStouPapaVasili, School1913

Mitrwo-1895-1906, Spitia-K1, Spitia-K7,

Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης  του Νικολάου (11232)

#3348

 

Mitrwo-1881-1894

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Πάππους) (1111221) 

#2655

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6, Mitrwo-1847-1865, Spitia-K5,

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Ψηλέας) (111122112)

#2763

info

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (1114132)

-

 

Mitrwo-1866-1880, Spitia-K3,

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Δημητρίου (Προύχοντας) (11)

#1611

 

OdoiporikoKatο2, EklοKatal-2

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Γιαννούλη (1121)

#3298

info

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Δημητρίου (1134)

#396 

info

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Δημητρίου (113613)

#407

PDG-11362

Palaiokrassades

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Δημητρίου (111122121)

#2019

info

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ηλία (Ξινός) (1116)

#1463

 

EklοKatal-5, Spitia-K5,

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη (113)

#3186

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Λεώνη (112142)

#3333

Ord-LA-12342, Theotokou1949

 

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Μιχαήλ (Μπουλάκας) (1316)

#2616

info

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Παπανικολού (1114)

#3468

 

SteniotesAgonistes

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Νικολάου (1114161)

-

 

Mitrwo-1881-1894, Spitia-K5,

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Νικολάου (13156)

#3217

PDN-13156, PDN-1315

Apwleies-WW2, Mitrwo-1895-1906, Par299,

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Σωκράτη (1112231)

#2621

info

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Σωκράτη (111223112)

#792

PareaStinPlateia, EON, PareaStaKalanta

Epig-AiGiorgis-tower, OdoiporikoKatο4, Spitia-K1,

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Αντωνίου (14144)

-

 

Mitrwo-1895-1906,

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (1) 

#3

 

Palaiokrassades

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (Μήτρας) (113)

#393

 

EklοKatal-4,

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (11112212)

#2758

info

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (1111221212)

-

info

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (Παλικάρι) (11341)

#422

PDG-11341, School1913

Mitrwo-1895-1906, Par351,

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Επαμεινώνδα (11381)

#78

info

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Ιωάννη (11361)

#400

GNM-1211, PDG-1136, PDG-11361, PP2-112125, PDG-11341, ShipEiriniAndros

epig-PlateiaPlak-1998, Mitrwo-1895-1906, Spitia-K4,

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (Μπουλάκας) (1)

#5

 

Palaiokrassades

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (1114162)

#2769

 

Mitrwo-1881-1894, Spitia-K5, Par332,

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (111416211)

#168

Anastasi1962, 16SeGiorti

Spitia-A9,

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (Μίμης) (1242)

#248

PDN-1242, Epig-MnimiDEPalaiokrassa,

Mitrwo-1866-1880, Spitia-K1, Par301,

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (Μίμης) (124221)

#272

Anastasi1963, NearoiStinPentavrysi, Naytoproskopoi

 

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (13157)

#3202

KGD-141148, PDN-1315, PDN-13157, Theotokou1934, AgiaEirini1934-B

Mitrwo-1895-1906, Spitia-A3,

Παλαιοκρασσάς Δημοσθένης του Ανδρέα (1114134)

#788

PP-1114136, Anastasi1959, Anastasi1958, Anastasi1960, MK-1111258, Ord-PP-11141343,

Mitrwo-1881-1894, Spitia-A7, Spitia-K1,

Παλαιοκρασσάς Ελευθέριος του Αντωνίου (14142)

-

 

Mitrwo-1895-1906,

Παλαιοκρασσάς Επαμεινώνδας του Δημητρίου (1138)

#75

PDG-1138

Epig-MnimiEpTsPalaiokrassa, Mitrwo-1866-1880, Spitia-K2,

Παλαιοκρασσάς Επαμεινώνδας του Δημητρίου (113811)

-

MK-1111252,

Spitia-G2,

Παλαιοκρασσάς Επαμεινώνδας του Λεονάρδου (113842)

#83

AgiosNikolaos1963Paidia, PDG-113842, MK-1111252,

Spitia-K3,

Παλαιοκρασσάς Επαμεινώνδας του Νικολάου (141413)

#1883

PDN-141413, Ord-PI2-111211, GiortiStouPapanikola

OdoiporikoKatο3, Spitia-K2, Par298,

Παλαιοκρασσάς Ευάγγελος του Ανδρέα (1114136)

#620

PP-1114136,

Mitrwo-1881-1894,MnimeioPesontwn, Spitia-D3,

Παλαιοκρασσάς Ευάγγελος του Ανδρέα (111413611)

-

MNI-132, MNI-137

 

Παλαιοκρασσάς Ευστράτιος του Σταμάτη (12433)

-

 

Apwleies-WW2, Mitrwo-1907-1919, MnimeioPesontwn,

Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου (111)   

#1361

 

EklοKatal-4, EklοKatal-6  

Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου (11161)

-

 

Mitrwo-1881-1894

Παλαιοκρασσάς Θεοδόσης του Ανδρέα (Σοσός) (111122111 )

-

info

Παλαιοκρασσάς Θεόδωρος του Λεονάρδου (113841)

#82

AgiosNikolaos1963Paidia, MK-1111252, MK-1111252,

 

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης (1)

#3652

 

Palaiokrassades

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα (Κανταρτζής) (11118)

#3089

 

Mitrwo-1847-1865, OdoiporikoKatο6, Spitia-K4,

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα (1114133)

#2273

 

Mitrwo-1881-1894, Spitia-A5,

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα (111122113)

#1309

School1937, School1936b, Protoxronia1965, GiortiNDExadaktylou, PareaStinAgiaVarvara

Epig-AiGiorgis-tower, Spitia-K1,

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα (1114133)

#2273

Theotokou1954, Theotokou1960-2

 

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργίου (111121)

#3487

 

EklοKatal-3  

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργ. (Πάππους) (11112213)

-

TL-Hlektrikis

Mitrwo-1895-1906, Spitia-P2,

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Δημητρίου (11)

#1629

 

EklοKatal-2

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Δημητρίου (Μήτρας) (1136)

#395

info

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Δημητρίου (113611)

#406

PDG-11362

Spitia-K4,

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Μιχαήλ (1122)

-

 

EklοKatal-4

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Μιχαήλ (1111831)

#2888

LA-1234, Dimotiko60-1, Parea13Nearoi, Parea14Nearoi

 

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου (1415)

-

info

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου (124222)

#273

Anastasi1963, PDN-12423, AetosSteniwn, EksiNearoiSteniotes, EkdromiSyndesmou-Mes

Spitia-K4,

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου (13155)

#3216

info

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου (141414)

#1841

info

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Σταμάτη (1224)

#3604

PDN-1224

Par299,

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες και ντοκουμέντα

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

A

Βαλμάδες

Βασιλόπουλος  - Βροντίσης

Γαλανός - Γιαλούρης

Γιαννίσης - Γλυνός

Δ και Ε

Ζ - Θ - Ι

Κ - Κατάκαλος

Κατσίκη  -  Κοραχάης

Κουρτέση  - Κουτέλης

Κουτσουκαίοι

Κυρτάτα Αθ. - Κυρτάτα Φρ.

Κυρτάτας

Λ

Μάγειρος  -  Μαργέτης

Μαρής -

Μπαφαλούκος

Μπεγλέρηδες

Μπέη - Μπόνης

Μπουκουβάλα -

Μώρος

Ν -

Ξηροπαΐδης

Παλαιοκρασσά Α. - Παλαιοκρασσά Χ.

Παλαιοκρασσάς Α. -

Παλαιοκρασσάς Ιω.

Παλαιοκρασσάς Κ. -

Παλαιοκρασσάς Χ.

Παναγιωτέρη -

Πέτσας

Πολέμη Α. -

Πολέμη Φ.

Πολέμης Α. -

Πολέμης Λ.

Πολέμης Μ. -

Πουλίος

Ρ

Σάλαρης - Σαρρής

Σέλας ή Σιγάλας     - Σταμάτης

Στεφάνου

Σύμπουρας

Τατάκη -

Φακής

Φαλαγκά Α. - Φαλαγκά Φ.

Φαλαγκάς

Χαζάπη Α. -

Χαζάπη Χ.

Χαζάπης

Χαρχαρός - Ψηλίδης

 

λίστες