Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε το ντοκουμέντο

 

 

 

 

Μπουκουβάλα Ανίκα του Γιώργη (1442)

-

 

Spitia-A9,

Μπουκουβάλα Βιολάντη του Νικολάου (14)

#2016

MNA-14

Spitia-A8,

Μπουκουβάλα Ελένη του Γεωργίου (1443)

#3058

Gamos-MNA-111

Spitia-A9,

Μπουκουβάλα Κοκόνα του Νικολάου (1111)

#220

Anastasi1963, FGM-13, Dimotiko60-1, MaskaradesStinPlateia, 3KoritsiaMeStoles

Spitia-K3,

Μπουκουβάλα Μαρία του Ευαγγέλου (1141)

#2274

 

Laog-FagitaKatoxis, Laog-OiKallivrousides,

Μπουκουβάλα Μαρία του Ιωάννη (131)

#1389

info

Μπουκουβάλα Μαριγούλα του Θεοφίλου (1321)

#1717

Gamos-KD-11112

SteniesShops2, OdoiporikoPano5, Spitia-D2,

Μπουκουβάλα Μαρίκα του Αντωνίου (115)

#1700

info  

Μπουκουβάλα Μίνα (Ασημίνα) του Ιωάννη (133)

#2764

Anastasi1958, School1937, Gamos-SG-134222, VaftisiaDimitriPalaiokrassa, Gialia50-2

Spitia-K4,

Μπουκουβάλα Φλώρα του Γεωργίου (1441)

#3057

SNI-1441

Spitia-K5,

Μπουκουβάλα Φρατζεσκούλα  του Αντωνίου (142)

#3049

 

Spitia-K4,

Μπουκουβάλας Αντώνης του Γιάννη (134)

#865

info

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου (11)

#2466

MNA-11-2, MNA-11, PP-11112211, Theotokou1934, Gibbons, KMN-129

Laog-FagitaKatoxis, Mitrwo-1881-1894, Spitia-A9, Par355,

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου (1112)

#2493

MNA-1112, Ord-PP2-1413151,

 

Μπουκουβάλας Αντώνης του Χρήστου (1121)

#2499

Anastasi1966, MAL-152, KPG-12522, Ord-PP2-1413151,

Laog-FagitaKatoxis, Laog-Games-3, Laog-Maskoula

Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου (113)

#2490

info

Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου (144)

#3051

SNI-144

 

Μπουκουβάλας Γιαννάκης του Δημήτρη (122)

#3805

 

Spitia-D4, Spitia-K5,

Μπουκουβάλας Γιώργης του Αντώνη (144)

#3051

 

Spitia-A9,

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (12)

#3512

info

Μπουκουβάλας Δημήτρης του Νικολού (1212)

#501

MNA-1212, Ord-PP-11141343, GiortiStousKsiroapaidides

Spitia-K2,

Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Αντωνίου (114)

#2491

info

Μπουκουβάλας Θεόφιλος του Νικολάου (132)

#1425

 

Spitia-D2,

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Δημητρίου (122)

#3805

School1937, School1936b, HSampounaTouSokrati

Par355,

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Νικολάου (13)

#3276

MNA-13, MNA-13-2, Gamos-MNA-111, Gialia50-2, ApogevmaLampris-50

Mitrwo-1881-1894, Spitia-A1, Par326,

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Αντώνη (Ιρλής) (1341)

#233

 

Par350,

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Ιωάννης του Νικολάου (1312)

-

 

Par351,

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου (1)

#2004

MNA-1

EklοKatal-3,  EklοKatal-5, Spitia-A8,

Μπουκουβάλας Νικόλαος (Νικολής) του Αντωνίου (111)

#1401

info

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Δημητρίου (121)

#795

info

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Ιωάννη (132)

#3277

MNA-132, School1935, School1936b, EON, Theotokou1952, AgiaEirini1934

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Χρήστου (1122)

-

MNA-1122,

Par343,

Μπουκουβάλας Χρήστος του Αντωνίου (112)

#2489

info  

Μπουλμέτη Αθηνά του Ιωάννη (137)

#3801

info

Μπουλμέτη Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου (11)

#2542

MNI-11

Spitia-P2,

Μπουλμέτη Αννα του Νικολάου (1311)

#1915

VaftisiaKostaPolemi, Ord-GNM-1141, Gamos-GNM-1141

Spitia-G1, Par361,

Μπουλμέτη Διαμάντη του Αντωνίου (1332)

#3804

VaftisiaAgnostou, Dimotiko50-2, 8Despoinides, EkdromiSyndesmou-Mes

Spitia-D4, Spitia-K5,

Μπουλμέτη Διαμάντη του Νικολάου (14)

#3551

 

Spitia-P2, Par301,

Μπουλμέτη Δήμητρα του Γιάννη (13311)

#749

 

Spitia-D3,

Μπουλμέτη Ειρήνη του Γιάννη (132)

#3798

MNI-132, VaftisiaAgnostou, Gamos-PDB-1285,

Spitia-D5,

Μπουλμέτη Ερηνιώ του Νικολού (12)

#371

 

Spitia-P2,

Μπουλμέτη Ευαγγελία του Νικολάου (1312)

#1916

Ord-GNM-1141, EkdromiSyndesmou-Mes

Spitia-G1,

Μπουλμέτη Κατίνα του Γεωργίου (1381)

#2824

Ord-TGA-1152, Dimotiko60-1

Spitia-A9,

Μπουλμέτη Μαρία του Γιώργη (1382)

#3788

 

Spitia-E2, Par301,

Μπουλμέτη Μαριώ του Νίκου (1313)

#1917

 

Spitia-K5,

Μπουλμέτη Μαρούλα του Ιωάννη (134)

#3799

Anastasi50-2, MIM-13, MNI-134, MNI-135, SI-113,

Spitia-K3, Spitia-K5,

Μπουλμέτη Χαρίκλεια του Χρήστου (1352)

#2892

info

Μπουλμέτης Αντώνιος του Ιωάννη (133)

#3747

info

Μπουλμέτης Γεώργιος του Ιωάννη (138)

#3802

School1929, School1933, VaftisiaAgnostou

Spitia-A9,

Μπουλμέτης Γιάννης του Αντώνη (1331)

#2094

EkdromiSyndesmou-Mes

 

Μπουλμέτης Γιάννης του Χρήστου (1351)

#3556

info

Μπουλμέτης Ηλίας του Ιωάννη (136)

#3800

MNI-132, MNI-136

Epig-HliaBoulmeti, Mitrwo-1907-1919, Spitia-K1,

Μπουλμέτης Ιωάννης του Αντώνη (1331)

#2094

Epig-AiGiorgis-tower, Spitia-D3,

 

Μπουλμέτης Ιωάννης του Ηλία (1361)

-

MNI-1361, MNI-136

 

Μπουλμέτης Ιωάννης του Νικολάου (13)

#3796

info

Μπουλμέτης Ιωάννης του Νικολάου (1314)

#1918

 

Spitia-K1, Par299,

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (1)

#3783

MNI-1

EklοKatal-3,  EklοKatal-5, OdoiporikoKatο4

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (131)

#1902

 

Mitrwo-1895-1906, Spitia-K5,

Μπουλμέτης Χρήστος του Ιωάννη (135)

#1000

MNI-135, GiortiStouMandaraka, AgiosNikolaos1955

Mitrwo-1907-1919, Spitia-A5,

Μυλωνά Αγαθή του Αναστάση (122)

#4159

 

Spitia-D3,

Μυλωνάς Αναστάσιος του Ιωάννη (12)

#4156

 

Mitrwo-1895-1906, Spitia-D2, Spitia-D3,

Μυλωνάς Ιωάννης του Σάββα (1)

#4154

 

Spitia-D1,

Μυλωνάς Μιχάλης του Αναστάση (121)

-

 

Spitia-D2, Spitia-D3, Par299,

Μυλωνάς Σάββας του Ιωάννη (11)

-

 

OdoiporikoPano4, SteniesShops2, Spitia-A7,

Μυτήλια Αννίκα του Μαρίνου (112)

#2823

 

OdoiporikoKatο4

Μώρος Αντώνιος (113461)

-

KDA2-11,

 

Μώρος Αντώνιος του Γιαννούλη (142)

-

info

Μώρος Γιαννούλης του Νικολάου (14)

-

StouFanarieri, MAL-1

Mitrwo-1907-1919

Μώρος Νικόλαος του Γιαννούλη (141)

#4431

Maskoulierides, MAL-15, PareaStoNeoGefyri

 

Μώρου Μαρίκα του Γιαννούλη (143)

#4433

Anastasi1960, OiMageiroi, Ord-AIN-124, MAL-15, MAL-1, PareaStoNeoGefyri

Spitia-K3,

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες και ντοκουμέντα

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

A

Βαλμάδες

Βασιλόπουλος  - Βροντίσης

Γαλανός - Γιαλούρης

Γιαννίσης - Γλυνός

Δ και Ε

Ζ - Θ - Ι

Κ - Κατάκαλος

Κατσίκη  -  Κοραχάης

Κουρτέση  - Κουτέλης

Κουτσουκαίοι

Κυρτάτα Αθ. - Κυρτάτα Φρ.

Κυρτάτας

Λ

Μάγειρος  -  Μαργέτης

Μαρής -

Μπαφαλούκος

Μπεγλέρηδες

Μπέη - Μπόνης

Μπουκουβάλα -

Μώρος

Ν -

Ξηροπαΐδης

Παλαιοκρασσά Α. - Παλαιοκρασσά Χ.

Παλαιοκρασσάς Α. -

Παλαιοκρασσάς Ιω.

Παλαιοκρασσάς Κ. -

Παλαιοκρασσάς Χ.

Παναγιωτέρη -

Πέτσας

Πολέμη Α. -

Πολέμη Φ.

Πολέμης Α. -

Πολέμης Λ.

Πολέμης Μ. -

Πουλίος

Ρ

Σάλαρης - Σαρρής

Σέλας ή Σιγάλας     - Σταμάτης

Στεφάνου

Σύμπουρας

Τατάκη -

Φακής

Φαλαγκά Α. - Φαλαγκά Φ.

Φαλαγκάς

Χαζάπη Α. -

Χαζάπη Χ.

Χαζάπης

Χαρχαρός - Ψηλίδης

 

λίστες