Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε το ντοκουμέντο

 

 

 

 

Μάγειρος Αντώνιος του Ευαγγέλου (162)

#4441

info

Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου (1)

#4406

MAL-1

OdoiporikoKatο2, Spitia-K6,

Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου (111)

#4189

StouFanarieri, MAL-111, Ord-AIN-124

Spitia-P3,

Μάγειρος Δημήτρης του Αντωνίου (12)

#4409

OiMageiroi

 

Μάγειρος Ευάγγελος του Αντωνίου (16)

#3820

Plateia1953, MAL-16, StouFanarieri, OiMageiroi, Ord-AIN-124, SI-113

Spitia-K3,

Μάγειρος Θεόδωρος του Λεονάρδου (112)

#4413

NearoiStinPentavrysi, PareaSeVarka, PareaStoNeoGefyri

 

Μάγειρος Λεονάρδος του Αντωνίου (11)

#4408

MAL-1, MAL-11, MAL-13, OiMageiroi, School1913

Mitrwo-1895-1906, Spitia-P1,

Μάγειρος Λινάρδος του Αντώνη (1111)

#2121

Ord-PP2-1413151,

Spitia-K5,

Μάγειρος Παύλος του Λεονάρδου (113)

#4414

NearoiStinPentavrysi, PareaStoNeoGefyri

epig-OdosPMageirou

Μάγειρος Σταμάτης του Αντωνίου (13)

#3156

MAL-1, MAL-13, School1929

Mitrwo-1907-1919

Μαγείρου Βαρβάρα του Αντωνίου (15)

#4411

info

Μαγείρου Βασιλική του Αντωνίου (14)

#4410

info

Μαγείρου Ευαγγελία του Αντώνη (1112)

#4416

 

Spitia-P3,

Μαγείρου Κούλα του Αντώνη (14)

#4410

 

Spitia-K3,

Μαγείρου Μαρία του Δημητρίου (1211)

-

MAL-1

 

Μαγείρου Μαρίκα του Λεονάρδου (114)

#4415

Ord-AIN-124, SI-113, MAL-15, PareaStoNeoGefyri

 

Μαγείρου Μαρουλίτσα του Ευαγγέλου (161)

#4440

Anastasi1968, AIN-12, VaftisiaAgnostou, Dimotiko60-1, MaskaradesStinPlateia

Spitia-K3,

Μαλταμπέ Ανδριάνα του Γεωργίου (1112511)

#1763

Anastasi1959, Anastasi1960, Ord-TGA-1152, Theotokou1958, EkdromiSyndesmou-Mes

Spitia-K7,

Μαλταμπέ Μαρία του Γεωργίου (1112512)

#2060

Anastasi1966, Dimotiko60-1, EkdromiSyndesmou-Mes

Spitia-K3,

Μαλταμπέ Φιλιώ

-

ApokriesMeMpoukides, OiMpoukides

 

Μαλταμπές Γεώργιος του Ιωάννη (111251)

-

Theotokou1958

 

Μανδαράκα Αλίκη του Νικολάου (12223)

-

Dimotiko60-1

 

Μανδαράκα Ανδριανούλα του Ιωάννη (1282)

-

MandarakasAndOthers

 

Μανδαράκα Αργυρώ του Νικολάου (1372)

#1727

info

Μανδαράκα Γεωργία του Νικολάου (12225)

-

Ord-GNM-1141

 

Μανδαράκα Διαμάντη του Αντρίκου (122)

#2084

 

Spitia-K5,

Μανδαράκα Θέκλη του Γεωργίου (1212)

#2088

MaskaradesMikroi, MGA-12

Spitia-K4,

Μανδαράκα Θέκλη (Λίτσα) του Δημητρίου (1232)

#2093

MGA-12, Anastasi1958, KoritsiaStoStathmo, Dimotiko50-2-5

 

Μανδαράκα Λασκαρώ του Δημήτρη (1233)

#1396

 

Spitia-D2,

Μανδαράκα Μαράκι του Αριστείδη (12111)

#4880

MandarakasAndOthers

Spitia-D4,

Μανδαράκα Μαρίκα του Νικολάου (12221)

#1514

VaftisiaSokratiPasxali, GenethliaMinasDagiasi, EkdromiStinAxla

 

Μανδαράκα Μαριώ του Νικολάου (1371)

#2160

info

Μανδαράκα Μαργιέτα του Ανδρέα (124)

#2086

MGA-124

OdoiporikoKatο3, Spitia-K3,

Μανδαράκα Μόσχα του Νικολάου (13429) σύζ. Σαρρή Χαραλ.

#4041

Dimotiko50-2, Gamos-PDB-1285

 

Μανδαράκα Φιλία (Φιλιώ) του Νικολάου (112)

#2498

MNA-112,

 

Μανδαράκα Φλωρέζα (Μπέμπα) του Γεωργίου (1211)

#2014

info

Μανδαράκα Φρατζέσκα του Δημητρίου (1231)

#2092

Anastasi1958, MGA-12, AgiosNikolaos60, EkdromiSyndesmou-Mes, Theotokou1953,

Spitia-D3,

Μανδαράκας Ανδρέας του Γεωργίου (12)

#2048

info

Μανδαράκας Αντώνιος του Νικολάου (12222)

-

Ord-LA-12342, Ord-GNM-1141

 

Μανδαράκας Αριστείδης του Ιωάννη (Σούφης) (1211)

-

MIM-13

Spitia-D4, Par331,

Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα (1)

#2124

 

EklοKatal-3,

Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα (121)

#2083

info  

Μανδαράκας Γιάννης του Αριστείδη (12112)

-

MandarakasAndOthers, Gamos-PDB-1285,

 

Μανδαράκας Δημήτριος του Ανδρέα (123)

#2085

 

Mitrwo-1907-1919, Spitia-D2,

Μανδαράκας Δημήτρης του Νικόλα (12224)

-

 

Spitia-A3

Μανδαράκας Νικόλαος του Ιωάννη (1222)

#1513

SA-1222, HSampounaTouSokrati

SteniesShops2, Spitia-A3, Par298,

Μανδαράκας Νικόλαος του Ιωάννη (Σούφης) (137)

-

MIM-13, MNI-137-2, MandarakasAndOthers

Par315, Par331,

Μάνεση Μανιώ του Λεονάρδου (111125911)

#474

GNG-1232

Laog-Maskoula, Steniotika-2-017

Μάνεση Μίνα του Μιχαήλ (11112563)

#479

info

Μάνεση Μόσχα του Λεονάρδου (1111251)

#464

EIP-12, MK-1111252,

Doc-Pistopoiitika-5, Spitia-K2,

Μάνεση Μαργαρίτα του Δημητρίου (1111)

-

Gamos-PP2-1413151

 

Μάνεση Ρένα (1522) σύζ. Σύμπουρα Σταμάτη του Νικολάου.

-

GlendiStoStathmo

 

Μάνεση Τσουρανιώ του Λεονάρδου (1111252)

#76

MK-1111252, SeSteniotikiKouzina, VaftisiaMairisPalaiokrassa

epig-MnimiEpTsPalaiokrassa, Spitia-K2,

Μάνεση Φλωρεντία του Λεονάρδου (1111258)

#461

Anastasi1960,MK-1111252MK-1111258, Ord-PP-11141343

Spitia-A7, Spitia-K1,

Μάνεση Φραγκούλα του Μιχαήλ (11112561)

#478

info

Μάνεσης Αντώνιος του Γιαννούλη (11112)

#908

 

EklοKatal-2  

Μάνεσης Γιαννούλης του Λεονάρδου (1111257)

-

 

MnimeioPesontwn, Mitrwo-1881-1894,

Μάνεσης ή Γκλαβάς Γιαννούλης του Μιχαήλ (1111)

#1640 

 

EklοKatal-2  

Μάνεσης  Κυριάκος (1)

#1632

 

Par350,

Μάνεσης Λεονάρδος του Αντωνίου (111125)

#459

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5, Spitia-K1,

Μάνεσης Μιχάλης του Γιαννούλη (11113)

-

MK-11113,

 

Μάνεσης Μιχάλης του Λεονάρδου (1111256)

#463

info

Μάνεσης Μιχάλης του Σπύρου (11112592)

#473

MK-11112591

Spitia-K4,

Μάνεσης Λινάρδος του Σπύρου (11112591)

#472

info

info

Μάνεσης Νικόλαος του Λεονάρδου (1111253)

-

 

Mitrwo-1881-1894, Par343,

Μάνεσης Σπύρος του Λεονάρδου (1111259)

#462

Paralia1937, MK-1111259

Mitrwo-1895-1906, Spitia-K4,

Μαραφούς Τζοάννα του Φραντζίσκο Μπατίστα (14117)

-

KGD-14117, KGD-14117-2,

 

Μαργέτη Αννα του Μιχαήλ (133)

#3819

info

Μαργέτη Ζωή του Μιχαήλ (132)

#3818

info

Μαργέτη Μαρία του Ιωάννη (11)

#3814

Gamos-MLD-1523

 

Μαργέτη Μαρία του Μιχαήλ (12831)

-

KPG-128,

Laog-FagitaKatoxis,

Μαργέτη Μαρία του Μιχαήλ (131)

#3817

info

Μαργέτη Μαρίκα του Ιωάννη (11113)

#1122

Anastasi1960, PP2-1413151, Gamos-PP2-1413151

Spitia-P2,

Μαργέτης Γιάννης του Μιχαήλ (1)

#3813

 

Spitia-K5,

Μαργέτης Γιάννης του Νικολάου (1111)

#5495

Gamos-PP2-1413151

Par301,

Μαργέτης Μιχαήλ του Ιωάννη (13)

#3806

DLM-114, MIM-13, School1913

Mitrwo-1907-1919, Spitia-K3, Spitia-K5, Par355,

Μαργέτης Μιχαήλ του Νικολάου (1112)

#3951

 

Spitia-D4, Par355,

Μαργέτης Νίκος του Γιάννη (111)

#6121

 

Par355,

Μαργέτης Νίκος του Γιάννη (11111)

#5497

16SeGiorti,

 

Μαργέτης Νίκος του Μιχαήλ (11121)

-

Parea13Nearoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες και ντοκουμέντα

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

A

Βαλμάδες

Βασιλόπουλος  - Βροντίσης

Γαλανός - Γιαλούρης

Γιαννίσης - Γλυνός

Δ και Ε

Ζ - Θ - Ι

Κ - Κατάκαλος

Κατσίκη  -  Κοραχάης

Κουρτέση  - Κουτέλης

Κουτσουκαίοι

Κυρτάτα Αθ. - Κυρτάτα Φρ.

Κυρτάτας

Λ

Μάγειρος  -  Μαργέτης

Μαρής -

Μπαφαλούκος

Μπεγλέρηδες

Μπέη - Μπόνης

Μπουκουβάλα -

Μώρος

Ν -

Ξηροπαΐδης

Παλαιοκρασσά Α. - Παλαιοκρασσά Χ.

Παλαιοκρασσάς Α. -

Παλαιοκρασσάς Ιω.

Παλαιοκρασσάς Κ. -

Παλαιοκρασσάς Χ.

Παναγιωτέρη -

Πέτσας

Πολέμη Α. -

Πολέμη Φ.

Πολέμης Α. -

Πολέμης Λ.

Πολέμης Μ. -

Πουλίος

Ρ

Σάλαρης - Σαρρής

Σέλας ή Σιγάλας     - Σταμάτης

Στεφάνου

Σύμπουρας

Τατάκη -

Φακής

Φαλαγκά Α. - Φαλαγκά Φ.

Φαλαγκάς

Χαζάπη Α. -

Χαζάπη Χ.

Χαζάπης

Χαρχαρός - Ψηλίδης

 

λίστες