Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε το ντοκουμέντο

 

 

 

 

Κυρτάτας Αθανάσιος του Δημητρίου (11)

-

KDA2-11, OiMpoukides

Spitia-D3,

Κυρτάτας Αθανάσιος του Νικολάου (1411453)

-

School1933-2, School1934, School1937, GiortiStouPapaVasili

Mathites

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (14116)

#2668

KGD-14116

EklοKatal-3, Mitrwo-1847-1865, Spitia-A7,

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (1411621)

#2703

KGD-1411621

 

Κυρτάτας Ανδρέας του Πέτρου (Μπαντίας) (141146)

-

 

Mitrwo-1881-1894, Spitia-K5, Par301,

Κυρτάτας Αντώνιος του Ανδρέα (141162)

#2700

KGD-14116, KGD-141162

Mitrwo-1881-1894, OdoiporikoPano2, Par351,

Κυρτάτας Αντώνης του Δημητρίου (141173)

#2835

info

Κυρτάτας Αντώνιος του Δημητρίου (18)

#4777

School1936b

Spitia-P1,

Κυρτάτας Αντώνης του Δημητρίου (1411424)

-

 

Mitrwo-1907-1919

Κυρτάτας Αντώνιος του Μιχαήλ (1122145)

-

 

Mitrwo-1866-1880, Par351,

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου (112215) 

#1627

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου (1411454)

-

Anastasi40-1, Anastasi1958, School1933, School1936b, Taxi1948ST-2

 

Κυρτάτας (Κρήπας) Αντώνης (Κατσαντώνης) του Πέτρου (1411)

#2673

 

GialiaAktogrammi.htm, EklοKatal-2, EklοKatal-3, EklοKatal-5

Κυρτάτας Αντώνης του Πέτρου (141141)

-

 

Spitia-A5,

Κυρτάτας Γεώργιος του Δημητρίου (16)

-

School1937

 

Κυρτάτας Γεώργιος του Δημητρίου (1122136)

#2539

 

Mitrwo-1866-1880, Par343,

Κυρτάτας Γεώργιος του Πέτρου (141143)

#4215

 

Mitrwo-1866-1880

Κυρτάτας Γιαννούλης του Δημητρίου (1122134)

-

 

Mitrwo-1847-1865, Par332,

Κυρτάτας Δημήτρης του Αθανασίου (1)

#4966

 

Spitia-E1,

Κυρτάτας Δημήτριος του Αντωνίου (Μουστακάς) (181)

-

Ord-GNM-1141

 

Κυρτάτας Δημήτρης του Αντώνη (14117)

#4211

KGD-14117-2,

Spitia-K5, Par331,

Κυρτάτας Δημήτριος του Γεωργίου (11221363)

-

 

Mitrwo-1895-1906, Par343,

Κυρτάτας Δημήτριος του Ζαννή (14434)

-

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5, Mitrwo-1847-1865, Par343,

Κυρτάτας Δημήτριος του Λεωνίδα (11221425)

#3260

KGD-11221425, School1926, School1929

Spitia-D3,

Κυρτάτας Δημήτριος του Μιχαήλ (11221331)

#2543

info

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (Καβίλιας) (112213)

#2191

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5, Spitia-P2, Par350,

Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου (14114221)

#470

VaftisiaMariasPasxali, Dimotiko60-1, Ord-PP-11141343, 16SeGiorti, Parea14Nearoi

Laog-Maskoula

Κυρτάτας Δημήτριος του Πέτρου (Μητραλάκος) (141142)

#3402

info

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (1443)

#1662

 

EklοKatal-2,

Κυρτάτας Ιάκωβος του Πέτρου (141148)

-

info

Κυρτάτας Ιωάννης του Λεωνίδα (11221427)

-

 

Mitrwo-1907-1919

Κυρτάτας Ιωάννης του Μιχαήλ (Καρής) (1122144)

#3712

 

Mitrwo-1866-1880, OdoiporikoKatο3, Spitia-K3, Par343,

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου (Μπελαλής) (1121)

#3715

 

Par373,

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου (14312)

-

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5

Κυρτάτας Λεωνίδας του Ανδρέα (141163)

-

info

Κυρτάτας Λεωνίδας του Δημητρίου (112214251)

#2595

Ord-TGA-1152, Maskaras-KGD-112214251, Dimotiko50-2c,

Spitia-D3, Spitia-P2,

Κυρτάτας Λεωνίδας του Μιχαήλ (Λούβανος) (1122142)

#3736

 

Mitrwo-1866-1880, Spitia-K5, Par373,

Κυρτάτας Λινάρδος του Νικολάου (Λάλος) (141112)

-

Congress1938

Mitrwo-1881-1894, OdoiporikoPano5, Spitia-A9, Par298,

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου (1122133)

#2536

KGD-1122133

Spitia-P2,

Κυρτάτας Μιχαήλ του Λεωνίδα (11221422)

-

School1913, School1926

Mitrwo-1895-1906, Par298,

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (Λούβανος) (112214)

#1235

 

EklοKatal-3, Par373,

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (112213331)

#2079

info

Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (Πάγκαλος) (11221433)

#1801

KGD-11221433, School1929, School1933, School1934, School1936b

Spitia-A6, Par319,

Κυρτάτας Μιχαήλ του Φιλίππου (112213341)

#498

info

Κυρτάτας Νικηφόρος του Δημητρίου (112213316)

#2553

KGD-112213316

Spitia-G2,

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (Κρήπας) (14111) 

#638

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5, Spitia-A9,

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη (1431)

#5477

 

EklοKatal-2,

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (11221) 

#3728

 

Par343,

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1446) 

#5031

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1411422)

#841

School1926,

Mitrwo-1907-1919, Spitia-A7, Par351,

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (11221333)

#2545

KGD-11221333,

Mitrwo-1881-1894, Spitia-G2, Spitia-K3

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (1122133311)

#2080

EptaNearoiSteniotes, Dimotiko60-1, Trygos1955, MaskaradesStinPlateia

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (Πάγκαλος) (1122143)

#3680

 

Mitrwo-1866-1880, Spitia-D4, Par331,

Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ (Πάγκαλος) (112214331)

#1847

SteniotesStoGymnastirio, Gamos-SG-134222, 16SeGiorti, Parea13Nearoi

Spitia-A6,

Κυρτάτας Νικόλαος του Πέτρου (Οσιος) (141145)

#4216

Plateia1953, GiortiStouPapanikola

Mitrwo-1881-1894, Spitia-K4, Par301,

Κυρτάτας Νικόλαος του Φιλίππου (112213344)

#499

info

Κυρτάτας Πέτρος του Αντωνίου (14114)

#4209

 

EklοKatal-3, Mitrwo-1847-1865, Spitia-K4,

Κυρτάτας Πέτρος του Δημητρίου (1411421)

#3750

School1913

Mitrwo-1907-1919, Spitia-K1, Spitia-K3,

Κυρτάτας Πέτρος του Ιακώβου  (1411481)

#2307

Anastasi1960, Plateia1953, EON, Taxi1948ST

Epig-AiGiorgis-tower, Spitia-K7,

Κυρτάτας Πέτρος του Νικολάου (Οσιος) (1411451)

-

info  

Κυρτάτας Σπύρος του Δημητρίου (15)

-

School1926, School1929, School1933

Mitrwo-1907-1919

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου (1421)

#5467

 

EklοKatal-3

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ (11221334)

#794

KGD-11221334

Mitrwo-1881-1894, Spitia-K2,

Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ (1122133412)

-

MTN-111321, EIP-12

 

Κυρτάτας Χαρίλαος του Νικολάου (112213333)

-

KGD-112213333, School1935-2, School1936b, Parea40

 

Κυρτάτος Γεώργιος του Γεωργίου (1411431)

#4221

KGD-1411431, Naft-KGD-1411431

Mitrwo-1895-1906

Κωβίδη Φρατζέσκα του Γιαννούλη (112)

#4462

Spitia-K2,

 

Κωβίδης Αντώνιος του Γιαννούλη (113)

-

EklοKatal-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες και ντοκουμέντα

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

A

Βαλμάδες

Βασιλόπουλος  - Βροντίσης

Γαλανός - Γιαλούρης

Γιαννίσης - Γλυνός

Δ και Ε

Ζ - Θ - Ι

Κ - Κατάκαλος

Κατσίκη  -  Κοραχάης

Κουρτέση  - Κουτέλης

Κουτσουκαίοι

Κυρτάτα Αθ. - Κυρτάτα Φρ.

Κυρτάτας

Λ

Μάγειρος  -  Μαργέτης

Μαρής -

Μπαφαλούκος

Μπεγλέρηδες

Μπέη - Μπόνης

Μπουκουβάλα -

Μώρος

Ν -

Ξηροπαΐδης

Παλαιοκρασσά Α. - Παλαιοκρασσά Χ.

Παλαιοκρασσάς Α. -

Παλαιοκρασσάς Ιω.

Παλαιοκρασσάς Κ. -

Παλαιοκρασσάς Χ.

Παναγιωτέρη -

Πέτσας

Πολέμη Α. -

Πολέμη Φ.

Πολέμης Α. -

Πολέμης Λ.

Πολέμης Μ. -

Πουλίος

Ρ

Σάλαρης - Σαρρής

Σέλας ή Σιγάλας     - Σταμάτης

Στεφάνου

Σύμπουρας

Τατάκη -

Φακής

Φαλαγκά Α. - Φαλαγκά Φ.

Φαλαγκάς

Χαζάπη Α. -

Χαζάπη Χ.

Χαζάπης

Χαρχαρός - Ψηλίδης

 

λίστες