Πατήστε στο όνομα για να δείτε το γενεαλογικό δέντρο

Πλέγμα

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε τη φωτογραφία

 Πατήστε στον κωδικό για να δείτε το ντοκουμέντο

 

 

 

 

Βάγιας Σαράντης του Παύλου (1111811)

#3105

PI1-1111811, GiortiStisOrsalias, PasxalinoGlenti60

 

Βαλμά Αθηνά του Μιχάλη (1111631)

#261

 

Spitia-D2,

Βαλμά Ανεζιώ του Ανδρέα (11143)

-

 

Spitia-A7,

Βαλμά Ανεζιώ του Ιωάννη (11112)

-

ΚΜΝ-113, Gialia20, Gialia1932

Spitia-A5,

Βαλμά Αννα του Λεωνίδα (111Β4)

#1977

info

Βαλμά Ασημιώ του Δημητρίου (1125)

#2419

Gialia30, AgiaEirini1934-B

Spitia-K2,

Βαλμά Ασημιώ του Ιωάννη (11115)

-

ΚΜΝ-113, Gialia1932

Spitia-A5,

Βαλμά Ερηνιώ του Δημήτρη (1122)

#2653

 

Spitia-K3,

Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα (1142)

#2665

KGD-14116

OdoiporikoPano2Spitia-A7,

Βαλμά Ειρήνη του Λεωνίδα (111B2)

#1721

info

Βαλμά Ευτυχία του Δημήτρη (1124)

#2654

 

Spitia-A6,

Βαλμά Ζηνοβία του Μιχαήλ (11191)

#1055

 

Spitia-A7,

Βαλμά Θεοδώρα του Αντώνη (11)

-

RLI-11,

 

Βαλμά Κατίγκω του Νικολάου (1116)

#2906

HI-132

Doc-HI-1321, Spitia-A7,

Βαλμά Κατίνα (Τάκαινα) σύζ. Ιωάννη Φαλαγκά (143)

#2699

Theotokou1960-2

 

Βαλμά Λαμπρινή του Μιχαήλ (11433)

-

BF-11433Gamos-GNG-12224, KyriesStinPlateia, BF-1143

 

Βαλμά Λασκαρώ του Δημήτρη (1123)

-

 

Spitia-A6,

Βαλμά Λασκαρώ (Ρίτσα) του Μιχαήλ (11434)

-

BF-1143

 

Βαλμά Μαρία του Μιχάλη (11432)

#1606

Gamos-GNG-12224, BF-11432, Theotokou1930-1, BF-1143

Spitia-A6,

Βαλμά Μόσχα (Μοσχάκι) του Δημητρίου (1121)

#2652

 

Spitia-K5,

Βαλμά Πάτρα του Μιχαήλ (11112212)

#2767

VaftisiaDimitriPalaiokrassa, PP-11112212

OdoiporikoKatο2

Βαλμά Φραγκώ του Ανδρέα (11141)

#1446

Theotokou1940

Spitia-A7,

Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου (1114)

#2358

 

EklοKatal-3Spitia-A7,

Βαλμάς Αντώνιος του Ανδρέα (11144)

-

 

Mitrwo-1881-1894, MnimeioPesontwn,

Βαλμάς Γεώργιος του Ιωάννη (11114)

#2367

 

Mitrwo-1881-1894,

Βαλμάς Δημήτριος του Ιωάννη (11116)

#2369

info  

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (112)

#1371

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5  

Βαλμάς Ιωάννης του Δημητρίου (111161)

#2377

info

Βαλμάς Ιωάννης του Νικολάου (1111)

#2258

BF-1111

EklοKatal-3, EklοKatal-5, Spitia-A5,

Βαλμάς Λεωνίδας του  Μιχαήλ (11431)

-

BF-1143

Epig-5VrysiGefyri-A

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου (Λαονικός) (111B)

#1234

 

Mitrwo-1866-1880, Spitia-D3,

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου (111B31)

-

PP2-113126

 

Βαλμάς Μιχάλης του Δημήτρη (111163)

#872

info

Βαλμάς Μιχαήλ του Ιωάννη (11113)

-

BF-11113

Mitrwo-1881-1894, MnimeioPesontwn,

Βαλμάς Μιχαήλ του Λεωνίδα (1143)

#2666

BF-1143

Epig-5VrysiGefyri-A, Mitrwo-1866-1880, Spitia-A6,

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου (1119)

#3036

 

Mitrwo-1866-1880,

Βαλμάς Μιχαήλ του Φιλιππή (Φιλίππου) (11)

#2660

 

EklοKatal-2,

Βαλμάς Νικόλαος του Ανδρέα (11142)

-

VaftisiaSokratiPasxali, VaftisiaMariasPasxali

Mitrwo-1881-1894, Spitia-A9,

Βαλμάς Νικόλαος του Δημητρίου (111164)

#2131

Ord-LA-12342, Ord-PI2-111211, EON, EkdromiSyndesmou, Theotokou1953

Epig-AiGiorgis-tower, Spitia-A8,

Βαλμάς Νικόλαος του Ιωάννη (11111)

-

Gialia1932

Mitrwo-1866-1880,

Βαλμάς Νικόλαος του Λεωνίδα (111B3)

#2648

BF-111B3, Theotokou1946, Theotokou50-2, School1913

Mitrwo-1907-1919, Laog-SkliresIstories

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ (111)

#2662

 

EklοKatal-3

Βαλμάς Νιίκος του Μιχαήλ (11192)

#3039

BF-11192

 

Βαλμάς Σταμάτης του Δημητρίου (111162)

-

Anastasi1972, Ord-LA-12342, Gialia20, School1937, Taxi1948ST, Taxi1948ST-2

Epig-AiGiorgis-tower, Spitia-A8,

Βαλμάς Φρατζέσκος του Αντώνη (12413)

-

Anastasi1972, MitsosMpeis, PareaProtoxronia60-1, PareaStouXristouSarri

 

Βαποράκη Σοφία (Σαμιώτισσα) (141311) σύζ. Πολέμη Γιαννούλη

-

VaftisiaKostaPolemi, Theotokou1937-2

 

Βασιλάκη Μαντούλα του Νικολάου (1112114131)

#780

PaidiaKontaStinKamara, Dimotiko50-2, Dimotiko50-2-2

 

Βασιλάκης Γιάννης του Νίκου (1112114132)

#2436

 

Spitia-A9,

Βασιλόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου (14)

#2521

info

Βασιλόπουλος Ιωάννης του Νικολάου (11)

-

School1907

Mitrwo-1895-1906,

Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου (16)

-

School1926, School1927, School1929, School1930

 

Βασιλόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου (13)

#2520

info  

Βασιλόπουλος παπαΝίκος του Ιωάννη (1)

#2401

info  

Βασιλόπουλος Νίκος του Τηλέμαχου (151)

-

 

Laog-Maskoula

Βασιλόπουλος Τηλέμαχος του Νικολάου (15)

#2522

info  

Βασιλοπούλου Ιουλία του Μιχαήλ (131)

-

Ilektriki1955, StinPlateia55

 

Βασιλοπούλου Φιφίκα του Νικολάου (12)

-

School1913

 

Βεστάρχη Αννούλα του Κωνσταντίνου (1161)

-

School1936g

 

Βεστάρχη Ασημιώ του Κωνσταντίνου (1162)

#64

Gamos-KD-111121

 

Βεστάρχη Λασκαρώ του Λεωνίδα (111)

#1011

Theotokou1934, Theotokou1937, AgiaEirini1936

Spitia-A5,

Βεστάρχη Μαίρη (αγγλίδα) (114)

#1024

Theotokou1937, Gialia1932

 

Βεστάρχη Μαριγούλα (Γούλα) του Λεωνίδα (115)

#1015

Theotokou1954

Spitia-D1,

Βεστάρχη Μίνα του Ανδρέα (1142)

-

Theotokou1937,

 

Βεστάρχη Σίσσυ του Ανδρέα (1141)

-

Theotokou1937, 5Despoinides

 

Βεστάρχης Ανδρέας του Λεωνίδα (114)

#1014

Theotokou1937, Gialia1932

Mitrwo-1881-1894

Βεστάρχης Δημήτριος του Λεωνίδα (112)

-

info

Βεστάρχης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα (116)

#806

info  

Βεστάρχης Λεωνίδας του Δημητρίου (11)

#1008

 

EklοKatal-5, Mitrwo-1847-1865,

Βεστάρχης Λεωνίδας του Μιχαήλ (1131)

-

 

Mitrwo-1907-1919

Βεστάρχης Μιχαήλ του Λεωνίδα (Σαντουριέρης) (113)

#1033

 

Mitrwo-1866-1880,

Βήχος Εμμανουήλ του Μιχαήλ (118211)

-

info

Βιδάλη Κατίνα του Αντώνη (132)

#4614

School1935-2

Spitia-E2, Spitia-P3,

Βιδάλης Αντώνιοςτου Πέτρου (13)

#4607

 

Mitrwo-1895-1906, Spitia-E2,

Βιδάλης Ευάγγελος του Πέτρου (11)

-

 

Mitrwo-1881-1894,

Βιδάλης  Παναγιώτης του Πέτρου (15)

#4609

 

Mitrwo-1881-1894,

Βιδάλης Πέτρος του Αντώνη (131)

#4613

 

Spitia-E1,

Βιδάλης Πέτρος του Παντελή (1)

#4605

 

Spitia-E2,

Βλάμης Πέτρος του Γεωργίου (12811)

-

MAL-162, KPG-12522,

 

Βογιατζίδης Θρασύβουλος του Λεωνίδη (1125311)

-

 

epig-PlateiaPlak-1915, epig-PlateiaStili-1954,

Βογιατζίδης Λεωνίδης του Θρασύβουλου (112531)

-

 

epig-PlateiaPlak-1915, epig-PlateiaStili-1954,

Βολτή Αθηνά του Λινάρδου (11223)

#1937

FNG-142,

SoterFamily

Βολτής Ανδρέας του Δημητρίου (112)

#4515

 

EklοKatal-2,

Βολτής Δημήτριος του Ανδρέα (1213)

#4286

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5

Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου (1111)

#4516

 

EklοKatal-2,

Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου (111141)

-

 

Mitrwo-1866-1880,

Βολτής Λεονάρδος του Δημητρίου (11114)

#4521

 

EklοKatal-3

Βολτής Λεονάρδος του Θεοδώρου (122)

#4535

 

EklοKatal-2,

Βροντίση Διαμαντούλα του Γεωργίου (1221)

-

 

Spitia-A7,

Βροντίση Διαμαντώ του Γιαννούλη (1112)

#1612

 

OdoiporikoKatο2

Βροντίση Ζάννα του Γιαννούλη (1115)

#1928

 

OdoiporikoKatο3

Βροντίση Λασκαρώ του Δημητρίου (112)

#2645

BAD-112

 

Βροντίση Μαριώ του Αντώνη (1233)

#3271

 

Spitia-D1,

Βροντίση Μαρουλιώ του Αντωνίου (1232)

#1384

BAD-1232

Spitia-A1

Βροντίση Ορσούλα του Νικολάου (11133)

#4295

 

Spitia-K4,

Βροντίση Παρασκευούλα του Νικολάου (11134)

#1578

 

Spitia-A1, Spitia-K4,

Βροντίσης Αντώνιος του Ιωάννη (123)

#3268

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5,

Βροντίσης Γεώργιος του Ιωάννη (Μυλώνης) (122)

#608

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5, Spitia-A7,

Βροντίσης Δημήτριος του Αντωνίου (11)

#1175

 

EklοKatal-2,

Βροντίσης Ιωάννης του Αντωνίου (12)

#4676

 

EklοKatal-2,

Βροντίσης Ιωάννης του Αντωνίου (1231)

#3269

 

Mitrwo-1866-1880,

Βροντίσης Ιωάννης του Γεωργίου (1222)

-

 

Mitrwo-1847-1865,

Βροντίσης Νικόλαος του Γιαννούλη (1113)

#4238

 

EklοKatal-2, EklοKatal-3, EklοKatal-5,

Βροντίσης Πετρής του Νικολάου (11132)

-

 

EklοKatal-3, EklοKatal-5, Spitia-K4,

Βροντίσης Σταματέλος του Γεωργίου (1225)

-

 

Mitrwo-1866-1880,

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα ντοκουμέντα 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στις φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος Στενιωτών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες και ντοκουμέντα

 

 

 

A

Β

Γ

Δ και Ε

Ζ - Θ - Ι

Κ - Κατάκαλος

Κατσίκη  -  Κοραχάης

Κουρτέση  - Κουτέλης

Κουτσουκαίοι

Κυρτάτα Αθ. - Κυρτάτα Φρ.

Κυρτάτας

Λ

Μάγειρος  -  Μαργέτης

Μαρής -

Μπαφαλούκος

Μπεγλέρηδες

Μπέη - Μπόνης

Μπουκουβάλα -

Μώρος

Ν -

Ξηροπαΐδης

Παλαιοκρασσά Α. - Παλαιοκρασσά Χ.

Παλαιοκρασσάς Α. -

Παλαιοκρασσάς Ιω.

Παλαιοκρασσάς Κ. -

Παλαιοκρασσάς Χ.

Παναγιωτέρη -

Πέτσας

Πολέμη Α. -

Πολέμη Φ.

Πολέμης Α. -

Πολέμης Λ.

Πολέμης Μ. -

Πουλίος

Ρ

Σάλαρης - Σταμάτης

Στεφάνου

Σύμπουρας

Τατάκη -

Φακής

Φαλαγκά Α. - Φαλαγκά Φ.

Φαλαγκάς

Χαζάπη Α. -

Χαζάπη Χ.

Χαζάπης

Χαρχαρός - Ψηλίδης