Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Δημητρίου (1134) #396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: PDG-1134

 

15 Επιγραφές: epig-PlateiaStili-1954, Epig-MnimiGDPaleo,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1865

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1847-1865,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-345

 

Γάμος το 1900 με την Καΐρη Μόσχα του Σταματέλου, δύο τέκνα

 

Παρεπώνυμο: Μήτρας

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα