Παλαιοκρασσά Μαργαρίτα του Γεωργίου (111123) #3489

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γεννήθηκε το 1826

 

Δημοτολόγια: D53-3, D73-6,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374 (2), OTM431 (2), OTM442, OTM455, OTM462, OTM486 (2),

 

Γάμος με τον Κουτσούκο Γιαννούλη του Ανδρέα (121) #3498 info οκτώ τέκνα.

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα