Απόγονοι ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ

επιστροφή

 

Υπάρχουν τέσσερις κλάδοι με το επίθετο Παλαιοκρασσάς, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του Παλαιοκρασσά Δημητρίου του Γεωργίου

απόγονοι του Παλαιοκρασσά Δημητρίου του Νικολάου

απόγονοι του Παλαιοκρασσά Ιωάννη

απόγονοι του Παλαιοκρασσά παπαΝικόλα

 

______________________________________________________________________

 

Κατά τον κο Γεώργιο Δημητρίου Παλαιοκρασσά, το επίθετο «Παλαιοκρασσάς» μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα εγράφετο σαν «Παλαιοκρασάς». Εκτοτε επικράτησε η γραφή με τα δύο ενδιάμεσα σίγμα χωρίς να έχει καταργηθεί πλήρως και η παλαιοτέρα γραφή. Για εντελώς τεχνικούς λόγους στον ιστότοπο αυτό γίνεται χρήση της εκδοχής «Παλαιοκρασσάς».

ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ...

ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Ιωάννης

 

(γεν. περίπου το 1745)