Απόγονοι ΛΑΒΔΑ

επιστροφή

 

Υπάρχουν δύο κλάδοι με το επίθετο ΛΑΒΔΑΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΛΑΒΔΑ Δημητρίου του Λεωνίδα

απόγονοι του ΛΑΒΔΑ Νικολάου του Μιχαήλ

ΛΑΒΔΑΣ ...

ΛΑΒΔΑΣ

Νικόλαος του Μιχαήλ

 

(γεν. περίπου το 1900)