Απόγονοι ΚΟΥΡΤΕΣΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν δύο κλάδοι με το επίθετο ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΚΟΥΡΤΕΣΗ Γεωργίου του Μιχαήλ (από τα Αποίκια)

απόγονοι του ΚΟΥΡΤΕΣΗ Πέτρου του Γεωργίου (από το Καλιβάρι)

ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ...

ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

Πέτρος του Γεωργίου

 

(γεν. περίπου το 1825)