Απόγονοι ΔΟΥΛΜΠΕΡΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν δύο κλάδοι με το επίθετο ΔΟΥΛΜΠΕΡΗΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΔΟΥΛΜΠΕΡΗ Ζαννή του Νικολάου

απόγονοι του ΔΟΥΛΜΠΕΡΗ Δημητρίου

ΔΟΥΛΜΠΕΡΗΣ ...

 

ΔΟΥΛΜΠΕΡΗΣ Δημήτριος

 

(γεν. περίπου το 1745)

ΔΟΥΛΜΠΕΡΗΣ

Ζαννής του Νικολάου

 

(γεν. περίπου το 1725)