Απόγονοι ΒΡΟΝΤΙΣΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν τρεις κλάδοι με το επίθετο ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΒΡΟΝΤΙΣΗ Αντωνίου του Δημητρίου

απόγονοι του ΒΡΟΝΤΙΣΗ Γιαννούλη του Νικολάου

απόγονοι του ΒΡΟΝΤΙΣΗ Μιχαήλ του Γιαννούλη

 

 

Το επίθετο "Βροντίσης" δεν απαντάται σήμερα στο Δημοτολόγιο του χωριού λόγω θανάτου πριν από γάμο πολλών ατόμων με το επίθετο αυτό και λόγω της μεγάλης θηλεογονίας που δημιουργήθηκε με τα επιζήσαντα με το επίθετο αυτό άτομα.

 

ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ ...

ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ

Μιχαήλ του Γιαννούλη

 

(γεν. περίπου το 1800)