Περιηγηθείτε πατώντας τα πλήκτρα στα αριστερά.

Κατάλογος Ανδρών

Κατάλογος - Menu Link

Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας
βρίσκεται το menu icon που είναι σύνδεσμος προς κεντρική σελίδα επιλογών.

Κατάλογος - Search Filter

Πιο κάτω βρίσκεται πεδίο στο οποίο συμπληρώνουμε το όνομα που ζητάμε.

Κατάλογος - Search Filter - Παράδειγμα

Το όνομα πρέπει να είναι στα Ελληνικά.
Πατώντας Enter τα ονόματα του καταλόγου φιλτράρονται αναλόγως.

Filter με *

Το φίλτρο μπορεί να είναι και αριθμός.
Αν γράψετε ένα αστέρι, *, τότε θα έρθουν τα ονόματα που είναι οι κορυφές των οικογενειών.

Αριθμοί Σύνδεσμοι

Στα δεξιά του κάθε ονόματος, στην άκρη της σελίδας,
υπάρχει ο αύξων αριθμός του ονόματος,
που είναι και σύνδεσμος, και οδηγεί στο δένδρο που ορίζεται από το όνομα αυτό.

Κατάλογος Γυναικών

Έχει ακριβώς την ίδια δομή και λειτουργία με τον Κατάλογο Ανδρών.

Στο εσωτερικό των σελίδων.

Στο εσωτερικό των σελίδων, οι αριθμοί με #,
που είναι υπογραμμισμένοι και μπλέ,
οδηγούν σε άλλες σελίδες.

Με επιλεγμένο το 3

Φαίνονται 3 επίπεδα γενεών και πρόγονοι μέχρι παππούδες

Με επιλεγμένο το 4

Φαίνονται 4 επίπεδα γενεών και πρόγονοι μέχρι προπαππούδες.

Με επιλεγμένο το 5

Φαίνονται 5 επίπεδα γενεών και όλοι οι καταγεγραμμένοι πρόγονοι.