Στενιώτες Κατάλογος Ανδρών
Οι οικογενειακές ρίζες Κατάλογος Γυναικών
 

Οι οικογένειες των Στενιωτών

Κατάλογος ανδρών

Όνομα
Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Γιαννούλης του Αντωνίου 1807 #4948.
Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Μιχαήλ του Αντωνίου 1817 #4949.
Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Χατζηαντώνης (Αντώνιος) του Γιαννούλη 1775 (+1835) * #4937.
Αλιφραγκής Νίκος του Ζαννή #5250.
Αντώνογλου Αργύρης του Ιωάννη #4769.
Αντώνογλου Γεώργιος του Κωνσταντίνου 1929 #4037.
Αντώνογλου Γεώργιος του Νικολάου #4766.
Αντώνογλου Δημήτριος του Ιωάννη #4434.
Αντώνογλου Ελευθέριος του Ιωάννη #4771.
Αντώνογλου Ιωάννης του Κωνσταντίνου #4757.
Αντώνογλου Ιωάννης του Νικολάου #3916.
Αντώνογλου Ιωάννης του Νικολάου * #4761.
Αντώνογλου Κωνσταντίνος του Γεωργίου (+2015) #4787.
Αντώνογλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη 1890
  #4763.
Αντώνογλου Μιχαήλ του Νικολάου #5552.
Αντώνογλου Νικόλαος του Ιωάννη #4768.
Αντώνογλου Νικόλαος του Ιωάννη #4762.
Αντώνογλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου #4442.
Αξιώτης ή Ψαρρός Αντώνιος του Νικολάου 1826 #1184.
Αξιώτης ή Ψαρρός Γιαννούλης του Μιχαήλ 1805 * #3135.
Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου 1823 #3735.
Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης 1742 (+1842, Οκτ.) * #4657.
Αξιώτης ή Ψαρρός Ιωάννης του Νικολάου 1831 #4661.
Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Αντωνίου 1855 #2684.
Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Γιαννούλη 1837 #3138.
Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Ιωάννη 1784 #4658.
Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου 1854 #2358.
Βαλμάς Γεώργιος του Ιωάννη 1883 #2367.
Βαλμάς Δημήτρης του Μιχάλη #260.
Βαλμάς Δημήτριος του Ιωάννη 1891
  #2369.
Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ 1827 #1371.
Βαλμάς Ιωάννης του Δημητρίου 1924 #2377.
Βαλμάς Ιωάννης του Νικολάου 1849
  #2258.
Βαλμάς Λεωνίδας του Μιχαήλ 1838 #2613.
Βαλμάς Λεωνίδας (Λαωνικός) του Νικολάου 1874 #1234.
Βαλμάς Μιχαήλ του Λεωνίδα 1869
  #2666.
Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου 1871 #3036.
Βαλμάς Μιχαήλ του Φιλιππή (Φιλίππου) 1796 (+1861) #2660.
Βαλμάς Μιχάλης του Δημητρίου #872.
Βαλμάς Νικόλαος του Δημητρίου #2131.
Βαλμάς Νικόλαος του Λεωνίδα
  #2648.
Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ 1825 #2662.
Βαλμάς Νίκος του Μιχαήλ
  #3039.
Βαλμάς Φιλιππής (Φίλιππος) * #2658.
Βασιλάκης Ιωάννης του Νικολάου #2436.
Βασιλάκης Νίκος του Γιάννη #4893.
Βασιλόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου 1915 #2521.
Βασιλόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου 1913 #2520.
Βασιλόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη
  #2401.
Βασιλόπουλος Τηλέμαχος Ανδρέας του Νικολάου 1917 #2522.
Βασταρδής Γιάννης του Κωνσταντίνου #72.
Βεστάρχης Ανδρέας του Λεωνίδα 1881 #1014.
Βεστάρχης Δημήτριος * #1007.
Βεστάρχης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα (+ΒΠΠ)
  #806.
Βεστάρχης Λεωνίδας του Δημητρίου 1850 #1008.
Βεστάρχης Μιχαήλ (Σαντουριέρης) του Λεωνίδα 1877 #1013.
Βιδάλης Αντώνιος του Πέτρου 1900 #4607.
Βιδάλης Παναγιώτης του Πέτρου 1909 #4609.
Βιδάλης Πέτρος του Αντωνίου #4613.
Βιδάλης Πέτρος του Παντελή * #4605.
Βολίκας Νίκος του Πέτρου #5099.
Βολτής Ανδρέας του Δημητρίου #4515.
Βολτής Ανδρέας του Θεοδώρου #4534.
Βολτής Γιώργος του Ιωάννη 1974 #200.
Βολτής Δημήτριος του Ανδρέα 1829 #4286.
Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου #4512.
Βολτής Δημήτριος του Λεονάρδου #4516.
Βολτής Θεόδωρος του Ανδρέα #4539.
Βολτής Θεόδωρος του Λεονάρδου #4513.
Βολτής Λεονάρδος * #4511.
Βολτής Λεονάρδος του Ανδρέα 1808 #4528.
Βολτής Λεονάρδος του Δημητρίου 1774 #4514.
Βολτής Λεονάρδος του Δημητρίου 1844 #4521.
Βολτής Λεονάρδος του Θεοδώρου #4535.
Βροντίσης Αντώνιος του Δημητρίου * #4675.
Βροντίσης Αντώνιος του Ιωάννη 1839 #3268.
Βροντίσης Γιαννούλης του Νικολάου * #5068.
Βροντίσης Γιαννούλης του Νικολάου 1783 #5072.
Βροντίσης Δημήτριος του Αντωνίου 1783 (+1853) #1185.
Βροντίσης Δημήτριος του Γιαννούλη 1814 #4563.
Βροντίσης Ιωάννης του Αντωνίου 1871 #3269.
Βροντίσης Ιωάννης του Αντωνίου 1798 #4676.
Βροντίσης Ιωάννης του Μιχαήλ #3287.
Βροντίσης Μιχαήλ του Γιαννούλη * #3283.
Βροντίσης Νικόλαος του Γιαννούλη 1810 #4238.
Βροντίσης Νικόλαος του Γιαννούλη 1753 #5070.
Βροντίσης (Μυλώνης) Γεώργιος του Ιωάννη 1839 #608.
Γαλανός Γεώργιος του Νικολάου #2829.
Γαλανός Δημήτριος του Στεφάνου #2440.
Γαλανός Ευάγγελος του Στεφάνου #2826.
Γαλανός Νικόλαος του Στεφάνου #2827.
Γαλανός Στέφανος του Δημητρίου #2453.
Γαλανός Στέφανος του Ευαγγέλου 1960 (+2006) #787.
Γαλανός Στέφανος του Ευαγγέλου * #2810.
Γαλανός Στέφανος του Νικολάου #2828.
Γεμενιτζόπουλος - Soter Αντώνιος του Σωτηρίου #1945.
Γεμενιτζόπουλος - Soter Νικόλαος του Σωτηρίου (+2015)
  #1946.
Γιαλούρης Αθανάσιος του Γεωργίου #2967.
Γιαλούρης Αθανάσιος του Μιχαήλ 1867 #1465.
Γιαλούρης Αθανάσιος του Νικολάου #2294.
Γιαλούρης Γεώργιος του Αθανασίου
  #2966.
Γιαλούρης Γεώργιος του Δημητρίου 1826 #3021.
Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχαήλ 1863
  #2937.
Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχαήλ 1927
  #871.
Γιαλούρης Γιαννούλης του Νικολάου 1891 #157.
Γιαλούρης Γιαννούλης του Νικολάου 1800 #2998.
Γιαλούρης Γιαννούλης του Νικολάου
  #2804.
Γιαλούρης Γιαννούλης (Καμπουρογιαννούλης) του Δημητρίου 1883 #2811.
Γιαλούρης Γιώργης του Γιαννούλη #758.
Γιαλούρης Γιώργης του Γιαννούλη #167.
Γιαλούρης Δημήτρης του Γιαννούλη #264.
Γιαλούρης Δημήτριος του Γιαννούλη #2978.
Γιαλούρης Δημήτριος του Γιαννούλη 1841 #3004.
Γιαλούρης Δημήτριος του Νικολάου 1808 #2999.
Γιαλούρης Θανάσης του Ιωάννη
  #870.
Γιαλούρης Θεοδωρής του Νικολάου * #3079.
Γιαλούρης Ιωάννης του Αθανασίου 1900
  #2069.
Γιαλούρης Λεωνίδας του Γιαννούλη 1837 #3003.
Γιαλούρης Λεωνίδας του Γιαννούλη #2981.
Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη 1893
  #1969.
Γιαλούρης Μιχαήλ του Γιαννούλη 1835 #2612.
Γιαλούρης Μιχαήλ του Λεωνίδα 1872
  #1427.
Γιαλούρης Μιχάλης του Γιαννούλη #263.
Γιαλούρης Νικόλαος του Αθανασίου #2279.
Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη 1766 * #2995.
Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη 1849 #900.
Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη 1894
  #2939.
Γιαλούρης Νικόλαος του Θεοδωρή #3080.
Γιαλούρης Σπύρος του Γιαννούλη #2980.
Γιαλούρης Σταμάτης του Νικολάου 1896
  #158.
Γιαννίσης Ανδρέας του Βασιλείου 1934 #2891.
Γιαννίσης Αντώνιος του Μιχαήλ 1897
  #1551.
Γιαννίσης Αντώνιος του Νικολάου 1873 #3278.
Γιαννίσης Αντώνιος (Ντόντος) του Νικολάου
  #3265.
Γιαννίσης Βασίλειος του Μιχαήλ 1900 #2717.
Γιαννίσης Βασίλειος του Μιχαήλ 1965 #2530.
Γιαννίσης Γεώργιος του Μιχαήλ 1893 #1028.
Γιαννίσης Ιωάννης του Γεωργίου #1921.
Γιαννίσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου #3280.
Γιαννίσης Μιχαήλ του Αντωνίου
  #2596.
Γιαννίσης Μιχαήλ του Βασιλείου
  #2890.
Γιαννίσης Μιχαήλ του Γεωργίου #3619.
Γιαννίσης Μιχαήλ του Νικολάου 1864
  #3296.
Γιαννίσης Νικόλαος του Αντωνίου #3264.
Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ 1837 * #4027.
Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ 1890 #3227.
Γκιόκας Νικόλαος του Προκόπη #2643.
Γλυνός Δημήτριος του Αριστείδη #1121.
Γλυνός Δημήτριος του Λεωνίδα #2494.
Γλυνός Ιωάννης του Λεωνίδα #4869.
Γλυνός Κωσταντής του Αριστείδη #1119.
Γλυνός Μιχαήλ του Κωνσταντίνου #2167.
Γλυνός Νικόλαος του Κωνσταντίνου #2168.
Δαγιάσης Αντώνης του Λεονάρδου #815.
Δαγιάσης Αντώνης του Μαθιου #746.
Δαγιάσης Αντώνης του Μαθιού 1900 #736.
Δαγιάσης Δημήτριος του Ματθαίου #817.
Δαγιάσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου #742.
Δαγιάσης Λεονάρδος του Αντωνίου 1895 #825.
Δαγιάσης Λεονάρδος του Ματθαίου * #812.
Δαγιάσης Λούης του Αντωνίου #740.
Δαγιάσης Μαθιός του Αντωνίου #741.
Δαγιάσης Μαθιός του Λεονάρδου 1868 #734.
Δαγιάσης Μιχάλης του Μαθιού
  #735.
Δαγιάσης Πέτρος του Μαθιου #747.
Δανιόλος Μιχάλης του Νικολάου #481.
Δουλμπέρης Δημήτριος του Ζαννή 1835 #3394.
Δουλμπέρης Δημήτριος (Μπόζος) του Ιωάννη 1826 #3007.
Δουλμπέρης Ζαννής του Νικολάου 1781 (+1847) #4994.
Δουλμπέρης Ζαννής του Νικολάου * #4990.
Δουλμπέρης Νικόλαος του Ζαννή #4991.
Δουλμπέρης Νικόλαος του Ζαννή 1833 #4997.
Δουλμπέρης Νικολός του Ιωάννη 1813 #5004.
Δούλμπερης Ιωάννης του Δημητρίου 1848 #2256.
Ελευθερίου Γεώργιος του Παντελή
  #4435.
Ελευθερίου Παντελής του Γεωργίου
  #4436.
Εμπειρίκος Χαρίτων #1989.
Εξαδάκτυλος Αντώνης του Δημητρίου
  #525.
Εξαδάκτυλος Γεώργιος του Πέτρου #1825.
Εξαδάκτυλος Γεώργιος (Ασβεστάς) του Ιωάννη 1882
  #2462.
Εξαδάκτυλος Γιάννης του Νικολάου 1900
  #489.
Εξαδάκτυλος Γρηγόρης του Νικολάου 1913
  #490.
Εξαδάκτυλος Δημήτρης (Μήτρος) του Νικολάου
  #491.
Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Γεωργίου #2052.
Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου 1838 * #4294.
Εξαδάκτυλος Νικολός του Γιάννη 1870 #521.
Εξαδάκτυλος Νικολός του Γρηγορίου
  #522.
Εξαδάκτυλος Νικολός του Δημητρίου #524.
Εξαδάκτυλος Νικολός του Ιωάννη 1870
  #803.
Εξαδάκτυλος Πέτρος του Ιωάννη 1872 (+1935) #1808.
Ευσταθιάδης Δημήτριος του Μιχαήλ #3703.
Ευσταθιάδης Ιωάννης του Μιχαήλ #3705.
Ζαννάκης Αντώνιος του Λεωνίδα #4709.
Ζαννάκης Γεώργιος (Χρούσης) του Νικολάου 1877 #4585.
Ζαννάκης Ιωάννης του Δημητρίου #923.
Ζαννάκης Λεωνίδας του Μιχαήλ #4714.
Ζαννάκης Λεωνίδας του Νικολάου 1893 #4183.
Ζαννάκης Μιχαήλ του Λεωνίδα #3824.
Ζαννάκης Νικόλαος (Κόρκολος) του Λεωνίδα #1586.
Ζαννάκης Νικόλαος (Χρούσης) του Γεωργίου 1847 * #4698.
Ζαννάκης Τάκης του Ιωάννη #312.
Ζαννής Γεώργιος του Ιωάννη #4143.
Ζαννής Ιωάννης του Χρήστου #4138.
Ζαννής Νικόλαος του Ιωάννη #4144.
Ζαννής Χρήστος του Ιωάννη #4145.
Ζαρμπής Νίκος του Κωνσταντίνου #5215.
Ζιώτης Ανδρέας (Κάτσης) του Νικολάου #2113.
Ζιώτης Δημήτρης του Μιχάλη Ζιώτη #123.
Ζιώτης Δημήτριος του Πέτρου * #4624.
Ζιώτης Δημήτριος του Πέτρου 1878
  #1748.
Ζιώτης Δημήτριος (Μήτρος) του Μιχαήλ 1895 (+ΒΠΠ) #2740.
Ζιώτης Ηλίας του Νικολάου 1934 #2112.
Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου 1924 #2111.
Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου 1854 #3892.
Ζιώτης Μιχαήλ (Μπιτίρλας) του Δημητρίου #893.
Ζιώτης Μιχαήλ (Παπαμιχάλης) του Πέτρου 1880 #3360.
Ζιώτης Νικόλαος του Δημητρίου #2743.
Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη 1819 * #3884.
Ζιώτης Νικόλαος του Μιχαήλ 1887 #2090.
Ζιώτης Νικόλαος (Παστελής) του Δημητρίου 1833 #3545.
Ζιώτης Νίκος του Μιχαήλ #239.
Ζιώτης Παπαπετρής του Δημητρίου 1837 #3029.
Ζιώτης Πέτρος του Μιχαήλ #4635.
Ζιώτης Στέφανος * #2879.
Ζιώτης Χρήστος του Νικολάου 1967 #2747.
Θεοδωράκης Αχιλλέας του Γεωργίου 1851 #3776.
Θεοδωράκης Αχιλλέας του Νικολάου #3786.
Θεοδωράκης Γεώργιος του Αχιλλέα * #3775.
Θεοδωράκης Ευάγγελος του Αχιλλέα 1898 #3744.
Θεοδωράκης Ιωάννης του Νικολάου #3785.
Θεοδωράκης Νικόλαος (Πετιμεζάς) του Αχιλλέα #3748.
Ισαρης Δημήτριος του Γεωργίου #2971.
Ίσαρης Δημήτριος * #5573.
Καΐρης Πέτρος #670.
Κακλαμάνης Αντώνιος του Δήμα #3794.
Κακλαμάνης Δήμας του Αντωνίου * #3825.
Κακλαμάνης Νικόλαος του Δήμα #3829.
Καλαϊτζής Θεοδόσιος του Νικολάου #2064.
Καλαϊτζής Θεόδωρος του Νικολάου #2063.
Καλογήρου Ευάγγελος του π. Νικόλα #2159.
Καλογήρου Κώστας του π. Νικολάου
  #2061.
Καλογήρου Νικόλαος του Ευαγγέλου 1965 #2161.
Καλογήρου Νικόλαος του Κωνσταντίνου #2155.
Καλογήρου π. Νικόλαος του Κωνσταντίνου 1907
  #2157.
Καμπάνης Γιαννούλης του Λεωνίδα 1947 #2104.
Καμπάνης Λάζαρος του Μιχαήλ 1828 #3757.
Καμπάνης Λεωνίδας του Μιλτιάδη #2097.
Καμπάνης Λεωνίδας του Μιχαήλ #2101.
Καμπάνης Μιλτιάδης του Λεωνίδα #2089.
Καμπάνης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου * #3753.
Καμπάνης Μιχαήλ του Λαζάρου 1858 #1131.
Καμπάνης Μιχαήλ του Λεωνίδα #1920.
Καραγιάννης Σοφοκλής του Ευαγγέλου #495.
Καραγιάννης Σώτος του Ευαγγέλου #496.
Καραπιπέρης Αντώνιος του Ιωάννη 1819 #4276.
Καραπιπέρης Γεώργιος του Ιωάννη 1823 #3118.
Καραπιπέρης Γιάννης του Δημητρίου 1975 #279.
Καραπιπέρης Δημήτρης του Ιωάννη
  #277.
Καραπιπέρης Δημήτριος του Λεονάρδου 1864 #1344.
Καραπιπέρης Θεόδωρος του Λεονάρδου 1868 #1896.
Καραπιπέρης Ιωάννης του Δημητρίου 1900
  #1604.
Καραπιπέρης Ιωάννης του Λεονάρδου #4273.
Καραπιπέρης Λεονάρδος του Νικολάου
  #1908.
Καραπιπέρης Λεονάρδος του Πέτρου 1826 #1891.
Καραπιπέρης Λεωνίδας του Ιωάννη 1838 #4266.
Καραπιπέρης Λινάρδος (Λαλάκος) του Ιωάννη
  #278.
Καραπιπέρης Νικόλαος (Πάταλος) του Λεονάρδου 1871 #1897.
Καραπιπέρης Πέτρος του Λεονάρδου #4274.
Καρυστινός Γιώργης του Σπύρου 1939 #453.
Καρυστινός Ελευθέριος του Νικολάου 1823 * #1855.
Καρυστινός Θεοχάρης του Ελευθερίου 1866
  #1687.
Καρυστινός Σπύρος του Θεοχάρη #445.
Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Αντώνιος (Καράμπελας) του Λεονάρδου 1860 #1464.
Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Δημήτριος του Λεονάρδου #4257.
Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Λεονάρδος * #2783.
Κατσίκης Βασίλειος του Ιωάννη 1964 #4450.
Κατσίκης Βασίλειος του Ιωάννη 1896 (+ΒΠΠ)
  #3129.
Κατσίκης Δημήτριος του Ιωάννη 1834 * #4459.
Κατσίκης Δημήτριος (Δης) του Ιωάννη 1891
  #2570.
Κατσίκης Ευάγγελος του Ιωάννη 1894
  #4466.
Κατσίκης Ιωάννης του Βασιλείου 1931 (+2016) #4447.
Κατσίκης Ιωάννης του Δημητρίου 1864
  #1421.
Κατσίκης Νικόλαος του Ιωάννη 1968 #4451.
Κέτσης Αλέξανδρος του Αντώνη #4123.
Κέτσης Αλέξανδρος του Μιχαήλ 1837 #3482.
Κέτσης Αλέξανδρος του Νικολάου 1785 (+1865) #3163.
Κέτσης Αντώνης του Αλεξάνδρου 1904 (+1989) #4115.
Κέτσης Βασίλειος του Ιωάννη #3874.
Κέτσης Γεώργιος του Νικολάου 1805 #3165.
Κέτσης Γεώργιος του Νικολάου 1863 #3121.
Κέτσης Δημήτριος του Αντώνη #4125.
Κέτσης Δημήτριος του Νικολάου 1787 (+1862) #3162.
Κέτσης Ιωάννης * #3873.
Κέτσης Ιωάννης του Αλεξάνδρου 1881 #4109.
Κέτσης Ιωάννης του Σταματίου 1837 #4133.
Κέτσης Νικόλαος του Γεωργίου 1835 #688.
Κέτσης Νικόλαος του Δημητρίου 1831 #3175.
Κέτσης (ή Λέκκας) Σταμάτιος του Νικολάου 1793 #3164.
Κέτσης ή Λέκκας Μιχαήλ του Αλεξάνδρου 1818 #3117.
Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος * #3151.
Κέτσης ή Λέκκας Φρατζέσκος του Ζ. * #1813.
Κόης (μετέπειτα Πάταλος) Ιωάννης του Δημητρίου * #5039.
Κόης ή Πάταλος Δημήτριος του Ιωάννη #5041.
Κόης ή Πάταλος Μιχαήλ του Νικολάου 1793 #5049.
Κόης ή Πάταλος Νικόλαος του Ιωάννη #5042.
Κολυδάς Γεώργιος του Θεοδώρου #4616.
Κολυδάς Θεόδωρος του Μιχαήλ 1886 #4623.
Κολυδάς Θεόδωρος του Νικολάου
  #4841.
Κολυδάς Μιχαήλ του Θεοδώρου 1917 #4831.
Κολυδάς Μιχαήλ του Ιωάννη * #4819.
Κολυδάς Νικόλαος του Θεοδώρου #4719.
Κοραχάης Θεόφιλος του Αντωνίου 1782 (+1842, Μάιος) * #4498.
Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου 1818 #3657.
Κουρτέσης Βασίλειος του Γεωργίου 1903 #3692.
Κουρτέσης Βασίλειος του Παναγιώτη 1885 #2219.
Κουρτέσης Βασίλης του Γεωργίου 1966 #5225.
Κουρτέσης Βασίλης του Παναγιώτη #772.
Κουρτέσης Γεώργιος του Βασιλείου #3708.
Κουρτέσης Γεώργιος του Ιακώβου #4749.
Κουρτέσης Γεώργιος του Μιχαήλ 1840 * #3412.
Κουρτέσης Γεώργιος του Νικολάου #2138.
Κουρτέσης Γεώργιος (Κανακάρης) του Πέτρου 1856 #3678.
Κουρτέσης Γιώργης του Ιωάννη 1947
  #842.
Κουρτέσης Δημήτριος του Ιωάννη #3699.
Κουρτέσης Δημήτριος (Τρυγιστής) του Ιακώβου #4388.
Κουρτέσης Ιάκωβος του Γεωργίου #3014.
Κουρτέσης Ιάκωβος (Μάκης) του Μιχαήλ #2849.
Κουρτέσης Ιωάννης του Γεωργίου 1891 #3691.
Κουρτέσης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 1882 #2467.
Κουρτέσης Μιχαήλ του Πέτρου 1853 #3685.
Κουρτέσης Μιχαήλ (Χάτζος) του Ιακώβου #1587.
Κουρτέσης Νικόλαος (Ζουρίλας) του Γεωργίου 1893
  #2096.
Κουρτέσης Παναγιώτης του Βασιλείου #771.
Κουρτέσης Παναγιώτης του Ιακώβου
  #2846.
Κουρτέσης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
  #2508.
Κουρτέσης Παναγιώτης του Πέτρου #3686.
Κουρτέσης Πέτρος του Γεωργίου * #3684.
Κουρτέσης Πέτρος του Γεωργίου 1881 #3621.
Κουρτέσης Χρήστος του Κωνσταντίνου
  #2509.
Κουτέλης Δημήτριος του Ματθαίου * #994.
Κουτέλης Ματθαίος του Δημητρίου #995.
Κουτσούκος Ανδρέας του Βασιλείου
  #2794.
Κουτσούκος Ανδρέας του Γιαννούλη 1857
  #2696.
Κουτσούκος Ανδρέας του Δημητρίου 1798 #4059.
Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου 1819 * #2814.
Κουτσούκος Αντώνης του Δημητρίου #137.
Κουτσούκος Αντώνιος (Μπραμπράς) του Δημητρίου 1883
  #2210.
Κουτσούκος Βασίλειος του Δημητρίου 1806 #4060.
Κουτσούκος Βασίλειος του Ιωάννη 1826 #1313.
Κουτσούκος Βασίλειος του Σταμάτη 1892 #4102.
Κουτσούκος Βασίλειος του Χαριλάου 1886
  #2784.
Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα 1845 #950.
Κουτσούκος Γεώργιος του Βασιλείου
  #2795.
Κουτσούκος Γεώργιος του Γιαννούλη 1862 (+1952)
  #4072.
Κουτσούκος Γεώργιος του Δημητρίου #2211.
Κουτσούκος Γιάννης του Λεωνίδα #49.
Κουτσούκος Γιαννούλης του Ανδρέα 1823 #3498.
Κουτσούκος Δημήτρης (Μίμης) του Ιωάννη #285.
Κουτσούκος Δημήτριος * #4056.
Κουτσούκος Δημήτριος του Βασιλείου 1837 #3847.
Κουτσούκος Δημήτριος του Ιωάννη 1836 #4062.
Κουτσούκος Δημήτριος του Μιχαήλ 1909 #2217.
Κουτσούκος Δημήτριος του Χαριλάου 1897 #622.
Κουτσούκος Δημήτριος (Λιόντας) του Μιχαήλ 1834 #1936.
Κουτσούκος Ιωάννης του Δημητρίου 1790 (+1861) #4058.
Κουτσούκος Ιωάννης του Λεωνίδα 1895
  #868.
Κουτσούκος Ιωάννης του Πέτρου 1963 #3918.
Κουτσούκος Ιωάννης του Χαριλάου 1889
  #2785.
Κουτσούκος Ιωάννης του Χαριλάου 1953 #67.
Κουτσούκος Κωνσταντίνος του Χαριλάου 1961
  #68.
Κουτσούκος Λεωνίδας του Μιχαήλ #2195.
Κουτσούκος Λεωνίδας του Νικολάου
  #2255.
Κουτσούκος Λεωνίδας (Ντίντας) του Ιωάννη #283.
Κουτσούκος Μαθιός του Μιχαήλ 1895
  #428.
Κουτσούκος Μιχαήλ του Δημητρίου 1858 #2202.
Κουτσούκος Μιχαήλ του Λεωνίδα #1683.
Κουτσούκος Μιχαήλ (Γλαμπής) του Νικολάου 1809 * #2188.
Κουτσούκος Μιχαήλ (Γλαμπής) του Νικολάου 1861 #1680.
Κουτσούκος Νικόλαος του Ιωάννη #3623.
Κουτσούκος Νικόλαος (Καρανικόλας) του Μιχαήλ 1829 #1663.
Κουτσούκος Νικόλαος (Σπούγιας) του Ανδρέα 1843 #2816.
Κουτσούκος Νικόλας του Ιωάννη 1927 (+2015) #284.
Κουτσούκος Νίκος του Μιχαήλ 1885 #431.
Κουτσούκος Πέτρος του Ιωάννη #3624.
Κουτσούκος Σταμάτιος του Βασιλείου 1857 #2780.
Κουτσούκος Σταμάτιος του Ιωάννη #3622.
Κουτσούκος Χαρίλαος του Βασιλείου 1850 #1419.
Κουτσούκος Χαρίλαος του Δημητρίου #135.
Κουτσούκος Χαρίλαος του Ιωάννη #808.
Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου 1929 (+2009)
  #2703.
Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου 1854
  #2668.
Κυρτάτας Αντώνιος του Ανδρέα 1893
  #2700.
Κυρτάτας Αντώνιος του Δημητρίου 1897 #2835.
Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου 1841 #1627.
Κυρτάτας Αντώνιος (Κρήπας) του Πέτρου 1815 #2673.
Κυρτάτας Αντωνούλης του Δημητρίου #4777.
Κυρτάτας Γεώργιος του Αντωνίου 1931 #2705.
Κυρτάτας Γεώργιος του Δημητρίου 1866 #2539.
Κυρτάτας Γεώργιος του Πέτρου 1878 #4215.
Κυρτάτας Γιαννάκης του Σταματέλου #5466.
Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461.
Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου * #5045.
Κυρτάτας Δημήτρης του Νικολάου #470.
Κυρτάτας Δημήτριος του Αθανασίου * #4966.
Κυρτάτας Δημήτριος του Αντωνίου #4979.
Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046.
Κυρτάτας Δημήτριος του Λεωνίδα #3260.
Κυρτάτας Δημήτριος του Μιχαήλ 1886 (+1948)
  #2543.
Κυρτάτας Δημήτριος του Νικολάου #3716.
Κυρτάτας Δημήτριος του Σταματέλου #4995.
Κυρτάτας Δημήτριος (Καβίλιας) του Νικολάου 1833 #2191.
Κυρτάτας Δημήτριος (Μητραλάκος) του Πέτρου 1876 #3402.
Κυρτάτας Δημήτριος (Τζουάνης) του Αντωνίου 1855 #4211.
Κυρτάτας Ζαννής (Κουφός) του Δημητρίου 1823 #1662.
Κυρτάτας Ιάκωβος του Πέτρου 1896 (+ΒΠΠ)
  #2232.
Κυρτάτας Ιωάννης του Αντωνίου #4980.
Κυρτάτας Ιωάννης του Δημητρίου 1922 #2549.
Κυρτάτας Ιωάννης (Καρής) του Μιχαήλ 1875 #3712.
Κυρτάτας Ιωάννης (Μπελαλής) του Νικολάου 1769 (+1839) #3715.
Κυρτάτας Λεωνίδας του Δημητρίου 1946
  #2595.
Κυρτάτας Λεωνίδας (Λούβανος) του Μιχαήλ 1869 #3736.
Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου 1924
  #2079.
Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου #1801.
Κυρτάτας Μιχαήλ (Λιλιδώρης) του Δημητρίου 1858
  #2536.
Κυρτάτας Μιχαήλ (Λούβανος) του Νικολάου 1837 #1235.
Κυρτάτας Μιχάλης του Φιλίππου 1925
  #498.
Κυρτάτας Νικηφόρος του Δημητρίου #2553.
Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη 1815 (+1873) #5477.
Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου 1828 #5031.
Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου #3714.
Κυρτάτας Νικόλαος του Ιωάννη #3718.
Κυρτάτας Νικόλαος του Μιχαήλ 1888
  #2545.
Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου #5465.
Κυρτάτας Νικόλαος (Καβίλιας) του Δημητρίου 1806 #3728.
Κυρτάτας Νικόλαος (Κρίπας) του Αντωνίου 1844 #638.
Κυρτάτας Νικόλαος (Οσιος) του Πέτρου 1883 #4216.
Κυρτάτας Νικόλαος (Πάγκαλος) του Μιχαήλ 1872 #3680.
Κυρτάτας Νικολός του Μιχαήλ 1952 #1847.
Κυρτάτας Νικολός του Μιχαήλ #2080.
Κυρτάτας Νικολός του Φιλίππου
  #499.
Κυρτάτας Νίκος του Δημητρίου #841.
Κυρτάτας Πέτρος του Αντωνίου 1848 #4209.
Κυρτάτας Πέτρος του Δημητρίου #3750.
Κυρτάτας Πέτρος του Ιακώβου #2307.
Κυρτάτας Πέτρος του Σταματέλου #2672.
Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462.
Κυρτάτας Σταματέλος του Δημητρίου 1815 #2856.
Κυρτάτας Σταμάτης του Νικολάου #5467.
Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχαήλ 1893
  #794.
Κυρτάτας Φίλιππος του Μιχάλη #505.
Κυρτάτας Χριστόφορος του Δημητρίου #2550.
Κυρτάτος Γεώργιος του Γεωργίου 1901
  #4221.
Κυρτάτος Γιάννης του Γεωργίου 1952 #4224.
Λάβδας Λεωνίδας του Δημητρίου #1749.
Λάβδας Μιχαήλ του Νικολάου #1820.
Λέκκας Ζάννες του Φρατζέσκου #1809.
Λέκκας Ζάννες του Φρατζέσκου #1815.
Λέκκας Φρατζέσκος του Ζάννε #5304.
Λέκκας Φρατζέσκος του Ζαννή #1803.
Λιανής Αντώνιος του Νικολάου 1814 #4956.
Λιανής Γεώργιος του Αντωνίου 1852 #4959.
Λιανής ή Αμολοχίτης Νικόλαος του Ιωάννη * #4955.
Λογοθέτης Αντώνιος * #3837.
Λογοθέτης Αντώνιος του Μιχαήλ 1918
  #1790.
Λογοθέτης Αντώνιος (Χατζής) του Δημητρίου 1845 #1779.
Λογοθέτης Βασίλειος του Αντωνίου 1813 #3838.
Λογοθέτης Γεώργιος (Γασπαρής) του Επαμεινώνδα 1890
  #2313.
Λογοθέτης Δημήτρης του Μιχαήλ 1923 #778.
Λογοθέτης Δημήτριος του Επαμεινώνδα 1889
  #2312.
Λογοθέτης Δημήτριος (Πατέρας) του Αντωνίου 1817 #3839.
Λογοθέτης Δημήτριος (Χατζηδημήτρης) του Αντωνίου 1877 #1781.
Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Γεωργίου #2320.
Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου 1923
  #2316.
Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου 1849
  #2238.
Λογοθέτης Ευάγγελος του Μιχαήλ 1933 #1795.
Λογοθέτης Θεόδωρος του Νικολάου #986.
Λογοθέτης Μιχαήλ του Αντωνίου 1884 #1783.
Λογοθέτης Μιχαήλ του Νικολάου 1827 #987.
Λογοθέτης Μιχάλης του Αντωνίου #1797.
Λογοθέτης Μιχάλης του Δημητρίου 1959
  #15.
Λογοθέτης Μιχάλης του Ευαγγέλου #1805.
Λογοθέτης Νικόλαος (Φραγκογιάννης) του Μιχαήλ 1862
  #1233.
Λογοθέτης Νικόλαος (Φραγκογιάννης) του Νικολάου 1795 * #878.
Λογοθέτης Νίκος του Δημητρίου 1966 #16.
Λούκας Γεώργιος του Αντωνίου 1854 #2259.
Λούκας (πρώην Μαρκουλής) Αντώνιος του Γεωργίου * #3931.
Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου 1870 (+1930)
 * #4406.
Μάγειρος Αντώνιος του Λεονάρδου
  #4189.
Μάγειρος Αντώνιος (Μπουζουκλής) του Ευαγγέλου
  #4441.
Μάγειρος Δημήτριος του Αντωνίου #4409.
Μάγειρος Ευάγγελος του Αντωνίου
  #3820.
Μάγειρος Θεόδωρος του Λεονάρδου #4413.
Μάγειρος Λεονάρδος του Αντωνίου #2121.
Μάγειρος Λεονάρδος του Αντωνίου
  #4408.
Μάγειρος Παύλος του Λεονάρδου #4414.
Μανδαράκας Ανδρέας του Γεωργίου 1871
  #2048.
Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα 1833 * #2124.
Μανδαράκας Γεώργιος (Μανταράκας) του Ανδρέα #2083.
Μανδαράκας Δημήτριος του Ανδρέα #2085.
Μανδαράκας Νικόλαος του Ιωάννη
  #1513.
Μάνεσης Αντώνιος του Γιαννούλη 1815 #908.
Μάνεσης Ιωάννης του Γιαννούλη 1813 (+1862) #1641.
Μάνεσης Λεονάρδος του Αντωνίου 1850 #459.
Μάνεσης Λινάρδος του Σπύρου
  #472.
Μάνεσης Μιχαήλ του Γιαννούλη 1802 (+1842, Ιούνιος) #1667.
Μάνεσης Μιχάλης του Λεονάρδου 1891 (+ΒΠΠ) #463.
Μάνεσης Μιχάλης του Σπύρου #473.
Μάνεσης Σπύρος του Λεονάρδου 1896
  #462.
Μάνεσης (Γκλαβάς) Γιαννούλης του Κυριάκου 1736 #1634.
Μάνεσης (Γκλαβάς) Γιαννούλης του Μιχαήλ 1799 (+1853) #1640.
Μάνεσης (Γκλαβάς) Κυριάκος 1710 * #1632.
Μάνεσης (Γκλαβάς) Μιχαήλ του Γιαννούλη 1760 #1637.
Μάνεσης (Γκλαβάς) Μιχαήλ του Κυριάκου 1738 #1635.
Μάνεσης ή Γκλαβάς Γιαννούλης του Μιχαήλ 1774 #1665.
Μαργέτης Δημοσθένης του Μιχάλη #755.
Μαργέτης Ιωάννης του Μιχαήλ * #3813.
Μαργέτης Μιχαήλ του Ιωάννη
  #3806.
Μαρής Αυγουστής του Μιχαήλ #1345.
Μαρής Θεοδόσιος του Ιωάννη 1839 #1029.
Μαρής Ιωάννης του Μιχαήλ 1805 #4329.
Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου 1776 (+1836, 23 Ιαν.) * #4475.
Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου 1849 #1688.
Μαρής Νικόλαος του Μιχαήλ 1884 #2400.
Μαρής Νικόλαος του Μιχαήλ 1805 (+1860) #607.
Μαύρος Ανδρέας του Βασιλείου #2949.
Μαύρος Ανδρέας του Γιαννούλη 1854 #4731.
Μαύρος Ανδρέας του Γιαννούλη 1786 * #4720.
Μαύρος Βασίλειος του Γιαννούλη 1875 #4733.
Μαύρος Γιαννούλης του Ανδρέα 1831 #3444.
Μαύρος Δημήτριος του Γιαννούλη 1859 #3133.
Μαύρος Σταμάτης του Γιαννούλη 1864
  #4732.
Μαύρος (ή Σύμπουρας) Δημήτριος του Ανδρέα 1817 #4330.
Μισιρλής Αναστάσιος του Θεοδώρου
  #567.
Μισιρλής Θεόδωρος του Αβραάμ 1899 #564.
Μισιρλής Μαργαρίτης (Τάκης) του Θεοδώρου 1925 #565.
Μοσχόβης Κυριάκος του Ιωάννη #170.
Μπάλκας Αυγουστής
  #2237.
Μπάλσης Ανδρέας του Νικολάου 1867 #4939.
Μπάλσης Αντώνιος του Δημητρίου 1850 #3515.
Μπάλσης Βασίλειος του Ευαγγέλου #1341.
Μπάλσης Δημήτριος του Ιωάννη #4930.
Μπάλσης Ευάγγελος του Νικολάου 1884
  #3956.
Μπάλσης Ιωάννης * #4928.
Μπάλσης Νικόλαος του Δημητρίου 1839 #3872.
Μπάλσης Νικόλαος του Ευαγγέλου #4308.
Μπάλσης Παπανικόλας του Μιχαήλ 1794 * #4554.
Μπαφαλούκος Αντώνιος του Θεοδώρου
  #2327.
Μπαφαλούκος Αντώνιος του Θεοδώρου 1841 #4570.
Μπαφαλούκος Αντώνιος του Περάκη (+ΒΠΠ)
  #1696.
Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου 1808 #4566.
Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου 1738 * #4564.
Μπαφαλούκος Θεόδωρος (Κουκής) του Αντωνίου 1878
  #2314.
Μπαφαλούκος Νικόλαος του Θεοδώρου 1768 (+1843, Ιανουάριος) #4565.
Μπαφαλούκος Περάκης του Αντωνίου 1874
  #1426.
Μπαφαλούκος Σπύρος του Αντωνίου #2330.
Μπεγλέρης Nick του Νικολάου 1972 #5605.
Μπεγλέρης Αντώνης του Νικολάου #1151.
Μπεγλέρης Αντώνιος του Νικολάου #3223.
Μπεγλέρης Δημήτρης του Χρήστου
  #508.
Μπεγλέρης Δημήτριος του Ιωάννη #2472.
Μπεγλέρης Δημήτριος του Χρήστου 1895 (+ΒΠΠ) #2460.
Μπεγλέρης Ιωάννης του Δημητρίου 1927
  #2469.
Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου 1818 * #3734.
Μπεγλέρης Λεονάρδος του Νικολάου 1895 #1597.
Μπεγλέρης Λεονάρδος του Χρήστου 1890
  #2457.
Μπεγλέρης Λεωνίδας (Λεονάρδος) (Μπαμπίλιας) του Σταματίου 1881 #1155.
Μπεγλέρης Νικόλαος του Αντωνίου #2513.
Μπεγλέρης Νικόλαος του Λεονάρδου (+σε ηλικία 61 ετών)
  #2464.
Μπεγλέρης Νικόλαος του Λεονάρδου 1866 #3908.
Μπεγλέρης Σταμάτιος του Λεονάρδου 1853 #3905.
Μπεγλέρης Φίλιππος του Χρήστου 1959 #510.
Μπεγλέρης Χρήστος του Δημητρίου 1925 (+2015) #800.
Μπεγλέρης Χρήστος του Δημητρίου 1981 #511.
Μπεγλέρης Χρήστος του Λεονάρδου 1858 #2239.
Μπεγλέρης Χρήστος του Φίλιππου #517.
Μπέης Ανδρέας του Μιχαήλ 1868 #3861.
Μπέης Αντώνιος του Βασιλείου #1711.
Μπέης Αντώνιος του Γεωργίου 1841 #3017.
Μπέης Αντώνιος του Θεοδώρου
  #2271.
Μπέης Βασίλειος του Θεοδώρου 1917 #1534.
Μπέης Γεώργιος του Θεοδοσίου #219.
Μπέης Γεώργιος του Θεοδώρου 1836 #4243.
Μπέης Γεώργιος του Μιχαήλ 1803 #3582.
Μπέης Γεώργιος (Τρίμος) του Δημητρίου 1875 #4267.
Μπέης Γιώργος του Πέτρου #843.
Μπέης Δημήτριος του Γεωργίου 1845 #3774.
Μπέης Δημήτριος του Ιωάννη
  #1608.
Μπέης Δημήτριος του Πέτρου #2581.
Μπέης Δημήτριος (Καλαποδιέρης) του Θεοδώρου 1841 #4244.
Μπέης Θεόδωρος του Βασιλείου 1947 #3922.
Μπέης Θεόδωρος του Νικολάου 1798 #4240.
Μπέης Θεόδωρος (Ακους) του Γεωργίου 1868 #221.
Μπέης Ιωάννης του Γεωργίου 1835 #2883.
Μπέης Ιωάννης του Δημητρίου 1868 #3274.
Μπέης Μιχαήλ * #2868.
Μπέης Μιχαήλ του Ανδρέα 1838 #3855.
Μπέης Μιχαήλ του Γεωργίου 1824 * #5078.
Μπέης Μιχαήλ (Πορδάρης) του Ιωάννη 1878 #1452.
Μπέης Νικόλαος * #4239.
Μπέης Νικόλαος του Μιχαήλ #1495.
Μπέης Νικόλαος (Κοντονικόλας) του Γεωργίου 1870 #4030.
Μπέης Πέτρος του Γεωργίου #2304.
Μπέης Πέτρος (Πεταγρής) του Γεωργίου 1848 #2541.
Μπέης Σταμάτιος του Θεοδώρου 1838 #4074.
Μπέης Στέφανος του Ιωάννη 1860 #2667.
Μπέης ή Κυρτάτας Ανδρέας του Μιχαήλ 1813 * #3853.
Μπέλλας Στέλιος του Κηρύκου 1963 #193.
Μπίστης Δημήτριος του Σταματέλου 1825 #4922.
Μπίστης Ευκλείδης του Νικολάου 1851 #4904.
Μπίστης Θεοδωράκης του Μιχαήλ 1883 #4911.
Μπίστης Λιναρδάκης (Λεονάρδος) του Σταματέλου * #4895.
Μπίστης Μιχαήλ του Λεονάρδου (+1835) #4897.
Μπίστης Μιχαήλ του Νικολάου 1844
  #4903.
Μπίστης Μιχαλάκης του Σταματέλου (+1712 ή 1716) #5017.
Μπίστης Μιχάλης του Σταματέλου #5021.
Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ #4900.
Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ 1877 #4909.
Μπίστης Σταματέλος του Λεονάρδου 1808 #4898.
Μπίστης Σταματέλος του Μιχαήλ #5019.
Μπίστης Σταματέλος του Μιχαήλ * #5016.
Μπόνης Λεωνίδας του Νικολάου #2074.
Μπούγιας Βασίλης του Νικολάου #314.
Μπουκουβάλας Αντώνης του Ιωάννη
  #865.
Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου 1884
  #2466.
Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου 1958
  #2493.
Μπουκουβάλας Αντώνιος του Χρήστου
  #2499.
Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου 1861
  #3051.
Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου 1919
  #2490.
Μπουκουβάλας Γιάννης (Ιρλής) του Αντώνη
  #233.
Μπουκουβάλας Δημήτρης (Μπόζος) του Νικολάου 1956 (+2012)
  #501.
Μπουκουβάλας Δημήτριος (Μπόζος) του Νικολάου 1886 (+ΒΠΠ) #3512.
Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Αντωνίου 1921
  #2491.
Μπουκουβάλας Θεόφιλος του Δημητρίου 1843 #1425.
Μπουκουβάλας Ιωάννης του Αντωνίου 1866 #3053.
Μπουκουβάλας Ιωάννης του Δημητρίου #3805.
Μπουκουβάλας Ιωάννης του Νικολάου 1891
  #3276.
Μπουκουβάλας Λεωνίδας του Δημητρίου 1845 #3067.
Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου 1854
  #2004.
Μπουκουβάλας Νικόλαος του Δημητρίου 1838 #3066.
Μπουκουβάλας Νικόλαος του Ιωάννη
  #3277.
Μπουκουβάλας Νικόλαος (Νικολής) του Αντωνίου #1401.
Μπουκουβάλας Νικολός του Δημητρίου 1918
  #795.
Μπουκουβάλας Χρήστος του Αντωνίου #2489.
Μπουκουβάλας Χρήστος του Γιάννη #1437.
Μπουλμέτης Αντώνιος του Ιωάννη #3747.
Μπουλμέτης Γεώργιος του Ιωάννη #3802.
Μπουλμέτης Ηλίας του Ιωάννη
  #3800.
Μπουλμέτης Ιωάννης του Αντωνίου #2094.
Μπουλμέτης Ιωάννης του Νικολάου #1918.
Μπουλμέτης Ιωάννης του Χρήστου #3556.
Μπουλμέτης Ιωάννης (Λαέρτης) του Νικολάου 1876 #3796.
Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη 1901 #1902.
Μπουλμέτης Νικόλαος (Μπουλουμέτης) του Ιωάννη 1838
 * #3783.
Μπουλμέτης Χρήστος του Ιωάννη 1909
  #1000.
Μυλωνάς Αναστάσιος του Ιωάννη 1898 #4156.
Μυλωνάς Ιωάννης του Σάββα * #4154.
Μυλωνάς Μιχαήλ του Αναστασίου #4158.
Μυτήλιας Ιωάννης του Μαρίνου * #3373.
Μυτήλιας Μαρίνος του Ιωάννη 1817 #3374.
Μυτήλιας Φίλιππος του Ιωάννη 1817 #3375.
Μώρος Γιαννούλης του Νικολάου #5108.
Μώρος Νικόλαος του Γιαννούλη #4431.
Νταϊρόπουλος Άρης #5575.
Νταϊρόπουλος Δημήτρης #5576.
Ξηροπαΐδης Βασίλειος του Μιχαήλ 1877 #3897.
Ξηροπαΐδης Γεώργιος του Μιχαήλ 1886 #1305.
Ξηροπαΐδης Γεώργιος (Παλιός) του Ιωάννη 1865 #2862.
Ξηροπαΐδης Γιαννούλης * #3074.
Ξηροπαΐδης Ιωάννης * #1379.
Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Βασιλείου
  #2068.
Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Λεονάρδου * #2850.
Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Μιχαήλ 1793 * #4377.
Ξηροπαΐδης Ιωάννης (Γιαννάκης) του Λεονάρδου 1829 (+1864) #2853.
Ξηροπαΐδης Λεονάρδος του Ιωάννη 1784 #1163.
Ξηροπαΐδης Μιχαήλ του Βασιλείου #4384.
Ξηροπαΐδης Μιχαήλ του Ιωάννη 1840 #4096.
Παλαιοκρασσάς Αλέξανδρος του Γιαννούλη #2435.
Παλαιοκρασσάς Αλέξανδρος του Γιαννούλη 1872 #3303.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου 1963 #1474.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου #2266.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Δημητρίου 1798 #1616.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Δημοσθένη
  #469.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ευαγγέλου #125.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη #2749.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη #3653.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη 1962
  #2630.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Μιχάλη (+2017)
  #874.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας (Κουσαντριγιάς) του Ιωάννη 1846 #3664.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας (Λιράς) του Νικολάου 1866 #58.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας (Πάππους) του Γεωργίου 1881 (+1944) #2757.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας (Πάππους) (Μπαμπούσκος) του Γεωργίου 1819 #3488.
Παλαιοκρασσάς Ανδρέας (Πιρής) του Ιωάννη 1899 #3098.
Παλαιοκρασσάς Αντρείκος του Ιωάννη 1820 #3043.
Παλαιοκρασσάς Αντρείκος (Ανδρέας) (Σεβνταλής) του Σταματίου 1857 #3602.
Παλαιοκρασσάς Αντριάς (Ανδρέας) του Παπανικολού #3465.
Παλαιοκρασσάς Αντώνης του Σταμάτη #250.
Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Γεωργίου #3670.
Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Δημητρίου #1631.
Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου
  #1544.
Παλαιοκρασσάς Αντώνιος του Νικολάου 1866 #1873.
Παλαιοκρασσάς Αντώνιος (Μόσουλας) του Νικολάου 1819 #3473.
Παλαιοκρασσάς Αριστείδης του Δημητρίου #3256.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα #2383.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Γιαννούλη
  #3309.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Δημητρίου 1795 #1611.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη 1833 #3186.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ιωάννη 1842 #3663.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Λεώνη #3333.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Μιχαήλ 1866
  #2616.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Νικολάου 1898
  #3217.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Παπανικολού #3468.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Παπαντώνη 1786 #3534.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος (Γιόκος) του Σωκράτη 1870 #2621.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος (Κάλπης) του Δημητρίου
  #2019.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος (Μπαμπούσκος) του Ανδρέα 1786 (+1861) #3471.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος (Ξινός) του Ηλία 1859 #1463.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος (Πάππους) του Ανδρέα 1848 #2655.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος (Προύχοντας) του Γιαννούλη 1856 #3298.
Παλαιοκρασσάς Γεώργιος (Ψηλέας) του Ανδρέα 1913
  #2763.
Παλαιοκρασσάς Γιάννης του Νικολάου #273.
Παλαιοκρασσάς Γιάννης του Στρατή #420.
Παλαιοκρασσάς Γιάννης (Μήτρας) του Δημητρίου 1875
  #395.
Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Αλεξάνδρου 1963 (+2016) #2446.
Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Αλεξάνδρου 1901
  #3365.
Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου 1829 #1613.
Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου 1887 #3305.
Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Νικολάου 1890 #3348.
Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης (Πλούπας) του Μιχαήλ #3233.
Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης (Πλούπας) του Μιχαήλ 1854 #2825.
Παλαιοκρασσάς Γιώργης του Δημητρίου 1942 #407.
Παλαιοκρασσάς Γιώργης του Δημητρίου 1865 #396.
Παλαιοκρασσάς Γιώργης του Σωκράτη 1931 (+1994) #792.
Παλαιοκρασσάς Δημήτρης του Γεωργίου 1832 #393.
Παλαιοκρασσάς Δημήτρης του Επαμεινώνδα 1914
  #78.
Παλαιοκρασσάς Δημήτρης του Ιωάννη
  #400.
Παλαιοκρασσάς Δημήτρης του Νικολάου #272.
Παλαιοκρασσάς Δημήτρης του Νικολάου #168.
Παλαιοκρασσάς Δημήτρης (Μίμης) του Νικολάου 1869
  #248.
Παλαιοκρασσάς Δημήτρης (Παλληκάρι) του Γεωργίου
  #422.
Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου 1884
  #2758.
Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου * #3.
Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου 1900
  #3202.
Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου 1842 #3239.
Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου * #5.
Παλαιοκρασσάς Δημήτριος (Χαριτούλης) του Νικολάου 1891 #2769.
Παλαιοκρασσάς Δημοσθένης του Ανδρέα 1889
  #788.
Παλαιοκρασσάς Επαμεινώνδας του Δημητρίου 1880
  #75.
Παλαιοκρασσάς Επαμεινώνδας του Λινάρδου (+.)
  #83.
Παλαιοκρασσάς Επαμεινώνδας του Νικολάου
  #1883.
Παλαιοκρασσάς Ευάγγελος του Ανδρέα 1894 (+ΒΠΠ) #620.
Παλαιοκρασσάς Ευστράτιος του Δημητρίου #3209.
Παλαιοκρασσάς Ηλίας του Γεωργίου 1825 #1361.
Παλαιοκρασσάς Ηρακλής του Ευαγγέλου #126.
Παλαιοκρασσάς Θεόδωρος του Λινάρδου #82.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης * #3652.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα #2751.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα #3655.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα 1887 #2273.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργίου 1815 #3661.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργίου 1814 #3487.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Δημητρίου
  #406.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Δημητρίου 1793 #1629.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Μιχαήλ #2888.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου #1841.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Σταματίου 1863 #3604.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης (ΙΠ) του Ανδρέα 1926 #1309.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης (Κανταρτζής) του Ανδρέα 1864 #3089.
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης (Μπαμπούσκος) του Νικολάου 1790 #3658.
Παλαιοκρασσάς Κρισέγγιος του Λεώνη #3332.
Παλαιοκρασσάς Λεονάρδος του Επαμεινώνδα #5391.
Παλαιοκρασσάς Λεώνης του Γεωργίου 1900 #2624.
Παλαιοκρασσάς Λινάρδος του Επαμεινώνδα
  #80.
Παλαιοκρασσάς Λινάρδος του Θεοδώρου #85.
Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ανδρέα 1852 #3084.
Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Γιαννούλη 1882 #3547.
Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη 1827 #3594.
Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Νικολάου 1895 (+ΒΠΠ)
  #1705.
Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Παπαντώνη #3535.
Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ (Μπαμπούσκος) του Νικολάου 1811 (+1857) #3539.
Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ (Μπουλάκας) του Νικολάου 1834
  #3234.
Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ (Χάλης) του Ιωάννη #2887.
Παλαιοκρασσάς Μιχάλης του Ανδρέα #288.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ανδρέα 1783 #3470.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ανδρέα #2384.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Αντωνίου 1893 (+ΒΠΠ) #1875.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου #1718.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου
  #3208.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου 1807 #1630.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου #3257.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη 1854 #3635.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη #3654.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη
  #3099.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Ιωάννη 1836 #2024.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Παπαντώνη 1783 #3533.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος (Κούνουπας) του Γιαννούλη 1860 #3300.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος (Μόσουλας) του Αντωνίου 1853 #3440.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος (Μπουλάκας) του Μιχαήλ 1863
  #3212.
Παλαιοκρασσάς Νικόλαος (Τρυπάνης) του Αντωνίου 1827 #3626.
Παλαιοκρασσάς Νικόλας (Μπουλάκας) του Ανδρέα 1834 #245.
Παλαιοκρασσάς Νικολός (Μίμης) του Δημητρίου
  #268.
Παλαιοκρασσάς Νίκος του Ιωάννη #5238.
Παλαιοκρασσάς Νίκος του Σταμάτη #249.
Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας 1670 (+1763) * #3462.
Παλαιοκρασσάς Παπανικολός του Παπαντριά 1729 #3464.
Παλαιοκρασσάς Παπαντριάς του Παπανικόλα 1700 #3463.
Παλαιοκρασσάς Παπαντώνης του Παπανικολού #3466.
Παλαιοκρασσάς Πέτρος του Γεωργίου 1893
  #3306.
Παλαιοκρασσάς Πέτρος του Δημητρίου
  #269.
Παλαιοκρασσάς Πέτρος του Σωκράτη 1939 (+2016) #1830.
Παλαιοκρασσάς Σπύρος του Σωκράτη 1878 #3571.
Παλαιοκρασσάς Σταματέλος (Σεβνταλής) του Ανδρέα 1827 #1619.
Παλαιοκρασσάς Σταμάτης του Ιωάννη
  #402.
Παλαιοκρασσάς Σταμάτης του Λεώνη #3334.
Παλαιοκρασσάς Σταμάτης (Λάτης) του Νικολάου #254.
Παλαιοκρασσάς Σταμάτης (Λάτης) του Νικολάου 1872 #247.
Παλαιοκρασσάς Σταμάτιος του Ανδρέα 1893 #3608.
Παλαιοκρασσάς Σταμάτιος του Αριστείδη #2134.
Παλαιοκρασσάς Στρατής του Γεωργίου 1827 #3490.
Παλαιοκρασσάς Στρατής του Ιωάννη #405.
Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γεωργίου 1838 #3481.
Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γεωργίου 1897 #1826.
Παναγιωτήρης (Panagioteres) Ευστράτιος (Efstratios ) του Nick (Νικολάου) 1898
  #5609.
Πασχάλης Γεώργιος του Ιωάννη 1924 #1543.
Πασχάλης Δημήτρης του Σωκράτη
  #148.
Πασχάλης Δημήτριος (Καραγιάννης) του Ιωάννη 1846
  #1990.
Πασχάλης Θεοδόσιος του Δημητρίου 1884
  #2039.
Πασχάλης Ιωάννης * #3518.
Πασχάλης Ιωάννης (Φραγκογιάννης) του Φρατζέσκου 1815 #3522.
Πασχάλης Ιωάννης (Χασανιάρης) του Δημητρίου 1882 #2038.
Πασχάλης Νικόλαος (Κολλούς) του Δημητρίου 1892 #2041.
Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου 1874
  #618.
Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου 1949 #151.
Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη 1769 #3519.
Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη 1845 #3524.
Πετράκης Γιάννης του Στυλιανού #5140.
Πέτσας Βασίλειος του Δημοσθένη 1857 #3913.
Πέτσας Βασίλειος του Πέτρου
  #3959.
Πέτσας Γεώργιος του Βασιλείου 1889 #2678.
Πέτσας Δημοσθένης του Βασιλείου * #3921.
Πέτσας Δημοσθένης του Βασιλείου 1887 #3937.
Πέτσας Ιωάννης του Πέτρου #1765.
Πέτσας Ιωάννης (Χοιρνός) του Βασιλείου #1221.
Πέτσας Λεωνίδης του Πέτρου #1123.
Πέτσας Λεωνίδης (προφανώς Λεονάρδος) του Βασιλείου 1880 #3093.
Πέτσας Νικόλαος του Δημοσθένη #1802.
Πέτσας Πέτρος του Βασιλείου 1895 #3803.
Πέτσας Πέτρος του Λεωνίδη #2626.
Πέτσας Στέφανος του Γεωργίου #2321.
Πιάγκος Μιχαήλ του Ιωάννη #2958.
Πολέμης Αδαμάντιος του Λεωνίδα 1949
  #669.
Πολέμης Ανδρέας του Ιωάννη #1224.
Πολέμης Ανδρέας του Νικολάου 1930 (+2008)
  #6.
Πολέμης Αντώνης του Γάσπαρη 1911 (+1942) #702.
Πολέμης Αντώνιος του Γεωργίου 1826 #1364.
Πολέμης Αντώνιος του Δημητρίου #578.
Πολέμης Αντώνιος του Ηλία 1925 (+2012)
  #1062.
Πολέμης Αντώνιος του Νικολάου 1848 #683.
Πολέμης Αντώνιος του παπα Μιχαήλ #556.
Πολέμης Αντώνιος (Ντεληκυρίκης) του Δημητρίου 1854 (+1938)
  #1040.
Πολέμης Αυγουστής του Βασιλείου 1886 #963.
Πολέμης Αυγουστής του Λεονάρδου 1813 #628.
Πολέμης Αυγουστής του Σπύρου (+1985) #661.
Πολέμης Αχιλλέας του Μιχαήλ #1271.
Πολέμης Βασίλειος του Σταματίου 1888 #934.
Πολέμης Βασίλης του Αυγουστή 1847 (+1930)
  #958.
Πολέμης Γάσπαρης του Αντωνίου 1875
  #694.
Πολέμης Γεώργιος του Δημητρίου 1868 (+1940) #1042.
Πολέμης Γεώργιος του Μιχαήλ #641.
Πολέμης Γεώργιος του παπα Σταματέλου 1793 (+μετά το 1853) #542.
Πολέμης Γεώργιος (Λαογιώργης) του Νικολάου 1826 #1324.
Πολέμης Γιάννης του Δημητρίου 1898 (+1987)
  #31.
Πολέμης Γιαννούλης (Γιαλαροί) του Λεονάρδου 1833 #1035.
Πολέμης Γιώργης του Δημητρίου 1901 (+1964)
  #32.
Πολέμης Γιώργης του Σταματίου 1927 (+1997)
  #35.
Πολέμης Γιώργης (Καπετάνιος) του παπα Σταμάτη 1850 (+1934)
  #111.
Πολέμης Δημήτρης του Γεωργίου #53.
Πολέμης Δημήτρης του Ιωάννη 1932 (+2005)
  #45.
Πολέμης Δημήτρης του Κωνσταντίνου 1898
  #1105.
Πολέμης Δημήτρης του Νικολάου 1928 (+2015) #11.
Πολέμης Δημήτρης του παπα Σταμάτη 1853 (+1931)
  #27.
Πολέμης Δημήτρης του Σταμάτη
  #722.
Πολέμης Δημήτρης του Σταματίου 1918
  #33.
Πολέμης Δημήτριος του Αντωνίου #583.
Πολέμης Δημήτριος του Κωνσταντίνου #1115.
Πολέμης Δημήτριος του Λεονάρδου #626.
Πολέμης Δημήτριος του Λεωνίδα 1887 #1074.
Πολέμης Δημήτριος του Λεωνίδα 1887 #1244.
Πολέμης Δημήτριος του Μιχαήλ (+προ του 1925) #581.
Πολέμης Δημήτριος του παπα Λεονάρδου #537.
Πολέμης Δημήτριος του παπα Μιχαήλ 1820 #547.
Πολέμης Δημήτριος του παπα Σταματέλου (+προ του 1853) #540.
Πολέμης Δημήτριος (Νούτος) του Ιωάννη 1915
  #1222.
Πολέμης Δημήτριος (Ντεληκηρυκαίοι) του Λεονάρδου 1825 #1034.
Πολέμης Δημήτριος (Πίκουλος) του Αντωνίου 1880 #1044.
Πολέμης Δημήτριος (Ταλαράς) του Νικολάου 1841 #1202.
Πολέμης Διονύσης του Νικολάου #1265.
Πολέμης Διονύσιος (Νιόνιος) του Νικολάου
  #1253.
Πολέμης Ελευθέριος του Ιωάννη
  #1140.
Πολέμης Ευάγγελος του Διονυσίου
  #789.
Πολέμης Ευάγγελος του Λεωνίδα
  #912.
Πολέμης Ευάγγελος του Λεωνίδα #927.
Πολέμης Ζαννής του Ιωάννη 1930 (+1990) #1138.
Πολέμης Ζαννής του Μιχαήλ 1934 (+2013) #146.
Πολέμης Ηλίας του Αντωνίου 1887 #1046.
Πολέμης Ηράκλειος (Ηρακλής) του παπα Σταμάτη 1858 (+1942) #109.
Πολέμης Ηρακλής του Μιχάλη #118.
Πολέμης Ηρακλής του Νικολάου #120.
Πολέμης Θανάσης του Μιχαήλ #147.
Πολέμης Θεόδωρος του Ιωάννη 1864 #1332.
Πολέμης Ιπποκράτης του Γιαννούλη 1874 #1097.
Πολέμης Ιωάννης του Θεοδώρου 1901
  #864.
Πολέμης Ιωάννης του Λεονάρδου #630.
Πολέμης Ιωάννης του Μιχαήλ 1830 (+1889) #1167.
Πολέμης Ιωάννης του Νικολάου 1813 (+προ του 1873) #1321.
Πολέμης Ιωάννης (Γιάνναρης) του Σταματίου 1886 #1335.
Πολέμης Ιωάννης (Ταλαράς) του Δημητρίου #1225.
Πολέμης Ιωάννης (Ταλαράς) του Δημητρίου 1879 (+1952) #1213.
Πολέμης Κλεάνθης του Αυγουστή 1856 (+1927) #960.
Πολέμης Κλεάνθης του Αυγουστή #967.
Πολέμης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 1937 #1113.
Πολέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου #1126.
Πολέμης Κωνσταντίνος (Γιαλαρός) του Γιαννούλη 1869 #1095.
Πολέμης Λεονάρδος του Νικολάου 1922 #940.
Πολέμης Λεονάρδος του παπα Σταματέλου (+προ του 1836) #539.
Πολέμης Λεονάρδος του Σταματέλου 1826 #632.
Πολέμης Λεονάρδος του Σταματίου 1838 #1312.
Πολέμης Λεονάρδος (Λεωνίδας) του Δημητρίου 1803 (+προ του 1843) #1030.
Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου 1883 #1045.
Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου 1885
  #697.
Πολέμης Λεωνίδας του Αυγουστή 1852 #959.
Πολέμης Λεωνίδας του Δημητρίου (+1985) #1283.
Πολέμης Λεωνίδας του Ευαγγέλου #924.
Πολέμης Λεωνίδας του Νικολάου #1256.
Πολέμης Λεωνίδας του Σπύρου 1909 (+1971) #658.
Πολέμης Λεωνίδας (Δράκας) του Μιχαήλ 1877
  #646.
Πολέμης Λεωνίδας (Μπατάλιας) του Δημητρίου 1856 #1041.
Πολέμης Λεωνίδας (Τουλούμης) του Νικολάου 1851 #1206.
Πολέμης Λεωνίδης του Γεωργίου 1859 #1353.
Πολέμης Λινάρδος του Δημητρίου #1199.
Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου 1861 #577.
Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου #1226.
Πολέμης Μιχαήλ του Ιωάννη 1867 (+1952) #1171.
Πολέμης Μιχαήλ του Λεωνίδα #1075.
Πολέμης Μιχαήλ του Λεωνίδα 1886 #1243.
Πολέμης Μιχαήλ του Παπαγιαννάκη 1793 #1159.
Πολέμης Μιχαήλ του Σπύρου 1906 (+1995)
  #657.
Πολέμης Μιχαήλ (Καζαμίας) του Γιαννάκη (Ιωάννη) 1929 (+2001) #1304.
Πολέμης Μιχαήλ (Μιχαλάκας) του Σταματέλου 1833
  #633.
Πολέμης Μιχάλης του Ηρακλή 1900 #114.
Πολέμης Μιχάλης του παπα Ζαννή 1888 #141.
Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου 1862 #1210.
Πολέμης Νικόλαος του Διονυσίου #1261.
Πολέμης Νικόλαος του Κωνσταντίνου #1109.
Πολέμης Νικόλαος του Λεονάρδου 1803 #625.
Πολέμης Νικόλαος του Λεωνίδα 1876 #1239.
Πολέμης Νικόλαος του παπα Σταματέλου 1783 (+μετά το 1853) #541.
Πολέμης Νικόλαος του Περικλή 1887 #1291.
Πολέμης Νικόλαος του Σταματίου 1883 #933.
Πολέμης Νικόλαος (Κοντονικόλας) του Δημητρίου 1805 #1196.
Πολέμης Νικόλαος (Κόχυλας) του Αντωνίου 1889
  #1047.
Πολέμης Νικολός του Γεωργίου #54.
Πολέμης Νικολός του παπα Λεονάρδου #536.
Πολέμης Νίκος του Ανδρέα 1962
  #5112.
Πολέμης Νίκος του Δημητρίου 1967
  #14.
Πολέμης Νίκος του Δημητρίου 1891 (+1962)
  #8.
Πολέμης Νίκος (Νίκας) του Ηρακλή 1895 (+1959) #115.
Πολέμης π. Γιαννάκης του παπα Λεονάρδου #535.
Πολέμης π. Ζαννής του παπα Σταμάτη 1841 (+1915) #110.
Πολέμης π. Ιπποκράτης του Ιωάννη 1929 #1137.
Πολέμης π. Ιωάννης του Ιπποκράτη 1901 (+1999) #1133.
Πολέμης π. Λεονάρδος (+~1808) * #1.
Πολέμης π. Μιχαήλ του παπα Σταματέλου 1775 (+1850) #538.
Πολέμης π. Μιχαήλ του παπα Σταμάτη #550.
Πολέμης π. Σταματέλος του παπα Λεονάρδου (+~1822) #534.
Πολέμης π. Σταμάτης του παπα Μιχαήλ (+1889)
  #107.
Πολέμης Περικλής (Σουμανέτης) του Νικολάου 1854 (+1926) #1207.
Πολέμης Σπύρος του Λεωνίδα 1944
  #668.
Πολέμης Σπύρος του Μιχαήλ 1870
  #642.
Πολέμης Σταματέλλος του Νικολού 1788 (+μετά το 1853) #1187.
Πολέμης Σταματέλος του Λεονάρδου 1803 (+προ του 1848) #624.
Πολέμης Σταματέλος του Μιχαήλ 1857 #640.
Πολέμης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Ιωάννη 1849 #1327.
Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου 1911
  #902.
Πολέμης Σταμάτης (Μάκης) του Δημητρίου 1953 #36.
Πολέμης Σταμάτης (Σκάλος) του Νικολάου 1849 #684.
Πολέμης Σταμάτης (Στάμος) του Δημητρίου 1890 (+1964)
  #29.
Πολέμης Σταμάτιος του Δημητρίου 1804 #1197.
Πολέμης Σταμάτιος του Νικολάου 1818 #1323.
Πουλίος Βαλεντίνος του Γεωργίου 1841 #3409.
Πουλίος Γεώργιος του Μιχαήλ 1784 (+1853) * #3405.
Ραΐσης Μιλτιάδης του Λεωνίδα * #1522.
Ραΐσης Νικόλαος του Μιλτιάδη #1528.
Ραΐσης Σπύρος του Νικολάου #3574.
Ραπτάκης Θρασύβουλος του Νικολάου 1865 #4684.
Ραπτάκης Νικόλαος του Αντωνίου 1823 * #4679.
Ρηγόπουλος Θεοδόσιος (Σούλης) του Σταμάτη #2244.
Ρηγόπουλος Σταμάτης του Θεοδοσίου
  #2243.
Ρίγλης Γεώργιος του Νικολάου
  #2485.
Ροΐδης Δημήτριος * #5000.
Ροΐδης ή Δουλμπέρης Ιωάννης του Δημητρίου 1775 #5002.
Ρούσσος Γιάννης του Κωνσταντίνου #390.
Ρούσσος Δημήτρης του Κωνσταντίνου
  #391.
Ρούσσος Δημήτριος (Καπούτ) του Μιχαήλ 1905 (+1974) #4703.
Ρούσσος Κωσταντής του Ιωάννη #389.
Ρούσσος Λεονάρδος του Ιωάννη * #5054.
Ρούσσος Νικόλαος του Λεονάρδου #4296.
Ρούσσος Χαράλαμπος του Λεονάρδου 1916
  #5059.
Σάλαρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
  #913.
Σάλαρης Κώστας του Γεωργίου #797.
Σαμιωτάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου #2837.
Σαμιωτάκης Δημήτριος (Τάκης) του Κωνσταντίνου (+2012) #2838.
Σαρρής Ανδρέας του Αντωνίου #3061.
Σαρρής Ανδρέας (Σαρρηκαφές) του Αντωνίου 1847 #3852.
Σαρρής Αντρείκος (Γκούλος) του Ιωάννη #4045.
Σαρρής Αντώνης του Δημητρίου #762.
Σαρρής Αντώνης του Νικολάου 1859
  #725.
Σαρρής Αντώνιος του Ανδρέα 1882 #3933.
Σαρρής Αντώνιος του Βασιλείου #2412.
Σαρρής Αντώνιος του Βασιλείου 1940 (+2015) #1839.
Σαρρής Αντώνιος του Γιαννούλη 1803 #3970.
Σαρρής Βασίλειος του Αντωνίου #1800.
Σαρρής Βασίλειος του Αντωνίου 1839 #3871.
Σαρρής Γεώργιος του Δημητρίου 1828 #3980.
Σαρρής Γεώργιος του Θεοδώρου 1825 #990.
Σαρρής Γιαννούλης * #3966.
Σαρρής Γιαννούλης του Δημητρίου 1827 #3979.
Σαρρής Γιώργης (Ότσαλος) του Δημητρίου
  #763.
Σαρρής Δημήτρης του Αντωνίου #766.
Σαρρής Δημήτρης (Λαλάς) του Αντώνη 1897 #727.
Σαρρής Δημήτριος του Αντωνίου 1852 #1553.
Σαρρής Δημήτριος του Γιαννούλη 1793 #3969.
Σαρρής Δημήτριος (Πατάτας) του Γιαννούλη 1853 #3251.
Σαρρής Θεόδωρος του Γιαννούλη #3968.
Σαρρής Ιωάννης του Αντωνίου 1892
  #2478.
Σαρρής Ιωάννης του Γιαννούλη 1806 #3971.
Σαρρής Ιωάννης (Σαρρηγιαννάκης) του Κωνσταντίνου 1870 #2417.
Σαρρής Κωνσταντίνος του Ιωάννη 1842 #2013.
Σαρρής Κωνσταντίνος του Ιωάννη #2199.
Σαρρής Κώστας του Ανδρέα 1896 #4048.
Σαρρής Λεωνίδας του Αντωνίου #1728.
Σαρρής Μιχαήλ του Βασιλείου 1952 #1840.
Σαρρής Μιχάλης του Αντώνη 1894 #728.
Σαρρής Νικόλαος του Αντωνίου 1839 #4012.
Σαρρής Νικόλαος του Αντωνίου 1922 #2744.
Σαρρής Νικόλαος του Αντωνίου 1887 #1968.
Σαρρής Πέτρος του Αντωνίου #4032.
Σαρρής Σταμάτης του Αντώνη
  #729.
Σαρρής Χαράλαμπος του Αντωνίου #4035.
Σαρρής Χρήστος του Αντωνίου #2300.
Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος * #4791.
Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος (Ψυχάρης) του Ιωάννη (Γιαννάκη) 1830 #4265.
Σέλας ή Σιγάλας Ιωάννης (Γιαννάκης) του Γεωργίου 1805 #4792.
Σέλας ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου 1815 #4793.
Σιγάλας Αλέξιος του Ιω. * #2181.
Σιγάλας Θεόδωρος του Αλεξίου 1899 #1716.
Σιγάλας Θεόδωρος του Χαραλάμπους 1956 #2174.
Σιγάλας Ιωάννης του Γεωργίου 1864 #1420.
Σιγάλας Μιχαήλ του Θεοδώρου 1925 #2183.
Σιγάλας Χαράλαμπος του Θεοδώρου 1927 #2173.
Σουσούδης Θεοδόσιος του Ιωάννη
  #452.
Σταμάτης Αντώνιος του Νικολάου #715.
Σταμάτης Κωνσταντίνος του Νικολάου
  #3821.
Στεφάνου Ανδρέας του Στεφανή 1889 #1497.
Στεφάνου Αντρείκος (Γκόσας) του Νικολάου 1905 #4786.
Στεφάνου Αντώνης (Τσουλής) του Πέτρου
  #375.
Στεφάνου Αντώνιος του Θεμιστοκλή 1896 #1555.
Στεφάνου Αντώνιος (Μπαρμπάκης) του Νικολάου 1873 #1579.
Στεφάνου Αντώνιος (Μπελιγράδης) * #1476.
Στεφάνου Αντώνιος (Φόρας) του Στεφανή 1881 #655.
Στεφάνου Βαγγέλης του Λεωνίδα #351.
Στεφάνου Γεώργιος του Θεμιστοκλή #1563.
Στεφάνου Γεώργιος του Στεφανή 1890 #1498.
Στεφάνου Γιάννης * #347.
Στεφάνου Γιάννης του Δημητρίου
  #93.
Στεφάνου Γιώργης του Λεωνίδα #352.
Στεφάνου Γιώργης του Πέτρου
  #98.
Στεφάνου Δημήτρης του Πέτρου 1952
  #97.
Στεφάνου Δημήτριος του Γιάννη
  #90.
Στεφάνου Δημήτριος του Λεονάρδου 1848 #4730.
Στεφάνου Δημήτριος (Νιανιάος) του Αντωνίου 1849 #1478.
Στεφάνου Δημοσθένης του Γεωργίου
  #362.
Στεφάνου Θεμιστοκλής του Αντωνίου 1862 #1482.
Στεφάνου Θεμιστοκλής του Ιακώβου #1569.
Στεφάνου Ιάκωβος (Γιακουμής) του Θεμιστοκλή 1899 #1556.
Στεφάνου Λεονάρδος (Γκόσας) του Δημητρίου * #4853.
Στεφάνου Λεωνίδας του Γιάννη #348.
Στεφάνου Μιχάλης του Γιάννη #349.
Στεφάνου Νικόλαος του Αντρίκου #4865.
Στεφάνου Νικόλαος του Αντωνίου #1585.
Στεφάνου Νικόλαος του Αντωνίου 1863 #1483.
Στεφάνου Νικόλαος του Δημητρίου #4856.
Στεφάνου Νικόλαος του Στεφανή 1893 #1220.
Στεφάνου Νικόλαος του Στεφανή #1550.
Στεφάνου Νικόλας (Γιαννίκος) του Πέτρου 1899 #374.
Στεφάνου Πέτρος του Αντωνίου 1866 #370.
Στεφάνου Πέτρος του Δημητρίου #94.
Στεφάνου Στεφανής του Αντωνίου 1854 #1479.
Στεφάνου Στεφανής του Νικολάου #1546.
Στεφάνου Χαράλαμπος του Νικολάου #383.
Στεφάνου Χαρίλαος του Δημητρίου 1917 #92.
Στρούβαλης Δημήτρης (Μίμης) του Κωνσταντίνου 1969 #216.
Σύμπουρας Ανδρέας του Γεωργίου 1863 #2723.
Σύμπουρας Ανδρέας του Γιαννούλη 1790 #4491.
Σύμπουρας Ανδρέας του Νικολάου 1892 #3155.
Σύμπουρας Αντώνης του Δημητρίου 1915 (+2000)
  #195.
Σύμπουρας Αντώνης του Νικολάου #189.
Σύμπουρας Αντώνης του Σταμάτη #174.
Σύμπουρας Αντώνιος του Γιαννούλη 1778 #4489.
Σύμπουρας Αντώνιος του Δημητρίου 1853 #1383.
Σύμπουρας Αντώνιος (Λιθόσυκος) του Σταματίου
  #3510.
Σύμπουρας Βαγγέλης του Αντωνίου 1957 #203.
Σύμπουρας Γεώργιος του Ανδρέα * #4486.
Σύμπουρας Γεώργιος του Μιχαήλ 1821 #3134.
Σύμπουρας Γεώργιος (Ρετζίνης) του Νικολάου 1883 #1925.
Σύμπουρας Γιάκουμος 1701 * #5084.
Σύμπουρας Γιαννούλης * #4488.
Σύμπουρας Γιώργης του Αντωνίου 1952 #202.
Σύμπουρας Δημήτρης του Αντωνίου 1883
  #186.
Σύμπουρας Δημήτρης του Νικολάου #190.
Σύμπουρας Δημήτρης του Νικολάου #205.
Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα 1808 * #2340.
Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου 1815 #2003.
Σύμπουρας Δημήτριος (Σιλιβρίκος) του Σταματίου
  #1340.
Σύμπουρας Δημοσθένης του Νικολάου
  #204.
Σύμπουρας Ευάγγελος του Δημητρίου #1760.
Σύμπουρας Μιχαήλ του Γεωργίου * #3147.
Σύμπουρας Μιχαήλ (Πακιούλιας) του Σταματίου 1887 #1886.
Σύμπουρας Νικόλαος του Γεωργίου #1919.
Σύμπουρας Νικόλαος του Γεωργίου 1854 #3150.
Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου 1857 #2345.
Σύμπουρας Νικόλαος του Δημοσθένη #1444.
Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη 1774 (+1859) * #2.
Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματέλου 1822 #3502.
Σύμπουρας Νικόλαος του Σταματίου 1883 #2218.
Σύμπουρας Νικολός του Δημητρίου 1925
  #196.
Σύμπουρας Νίκος του Αντωνίου 1886
  #185.
Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου 1780 * #3500.
Σύμπουρας Σταμάτης του Αντωνίου #854.
Σύμπουρας Σταμάτης του Μιχαήλ #1887.
Σύμπουρας Σταμάτης του Νικολάου
  #188.
Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου 1851 #1461.
Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου #1831.
Σύμπουρας ή Μαύρος Αντώνιος του Μιχαήλ 1793 * #3000.
Σύμπουρας ή Μαύρος Μιχαήλ του Αντωνίου 1823 #3025.
Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου 1818 #1169.
Συρεγκέλας (Syregelas) Χρήστος 1934
  #5613.
Συρεγκέλας (Syregelas) Χριστόφορος του Χρήστου 1964
  #5615.
Σφακιανάκης Γιώργος του Σπύρου #2153.
Σώτερ Soter Gregory 1954 #5822.
Σώτερ Soter Samuel του Αντωνίου #5565.
Σώτερ Soter Tony 1952 #5821.
Σωτηρίου Κωνσταντίνος του Κων/νου 1961 #1833.
Τζουμέζης Αντώνης του Δημητρίου #2442.
Τζουμέζης Αντώνης του Δημητρίου 1910 #2430.
Τζουμέζης Αριστείδης του Θεοδοσίου 1884 #3128.
Τζουμέζης Γεώργιος (Γούλης) του Αριστείδη 1919 #4321.
Τζουμέζης Δημήτριος του Αντωνίου #2439.
Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου 1815 #3178.
Τζουμέζης Δημήτριος του Θεοδοσίου 1878 (+1953) #1268.
Τζουμέζης Θεοδόσιος * #3179.
Τζουμέζης Θεοδόσιος του Δημητρίου 1907 (+1950) #2429.
Τζουμέζης Θεοδόσιος του Δημητρίου 1850 #3055.
Τζουμέζης Θεοδόσιος (Σούλης) του Αριστείδη #4320.
Τζουμέζης Νικόλαος του Δημητρίου 1847 #901.
Τζουμέζης Σωκράτης του Δημητρίου 1839 #4311.
Τσατσόμοιρος Αντώνιος του Ερωτόκριτου #4369.
Τσατσόμοιρος Βασίλειος (Ξυλοσουγιάς) του Νικολάου #4344.
Τσατσόμοιρος Γεώργιος του Ιωάννη #4332.
Τσατσόμοιρος Ερωτόκριτος του Νικολάου 1857 #1435.
Τσατσόμοιρος Ιωάννης του Γεωργίου #2201.
Τσατσόμοιρος Ιωάννης του Νικολάου 1852 #3361.
Τσατσόμοιρος Λεωνίδας του Ιωάννη #4339.
Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη #4331.
Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη * #3362.
Φακής Γεώργιος (Ζαβόψαρος) * #652.
Φακής Δημήτριος του Γεωργίου #2832.
Φαλαγγάς Διαμαντής του Θεοδοσίου 1930
  #449.
Φαλαγγάς Σταμάτης του Θεοδοσίου 1924 #446.
Φαλαγκάς Αλέξανδρος του Βασιλείου
  #2018.
Φαλαγκάς Αντώνιος του Δημητρίου 1839 #3418.
Φαλαγκάς Αντώνιος του Ευστρατίου 1911 #3194.
Φαλαγκάς Αντώνιος (Ντώνος) του Νικολάου 1868 #3869.
Φαλαγκάς Αντώνιος (Πονηρός) του Νικολάου 1798 #2867.
Φαλαγκάς Βασίλειος του Αλεξάνδρου #2022.
Φαλαγκάς Βασίλειος (Καραμάνος) του Γιαννούλη 1883 (+ΒΠΠ) #1963.
Φαλαγκάς Γεώργιος του Αντωνίου 1892 #3450.
Φαλαγκάς Γεώργιος του Ιωάννη 15/9/1931
  #2635.
Φαλαγκάς Γεώργιος του Νικολάου
  #2012.
Φαλαγκάς Γεώργιος (Καραγιώργης) του Νικολάου 1793 #3381.
Φαλαγκάς Γεώργιος (Σπανός) του Ιωάννη
  #3435.
Φαλαγκάς Γιάννης του Νικολάου 1868 #3426.
Φαλαγκάς Γιαννούλης του Δημητρίου
  #1975.
Φαλαγκάς Γιαννούλης του Θεοδοσίου 1844 #1931.
Φαλαγκάς Γιαννούλης του Θεοδοσίου #1965.
Φαλαγκάς Δημήτρης του Γιαννούλη #856.
Φαλαγκάς Δημήτρης (Στρατάκης) του Νικολάου 1864 #3424.
Φαλαγκάς Δημήτριος του Ευστρατίου 1919 #3197.
Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου 1808 #3382.
Φαλαγκάς Δημήτριος (Σουστούρης) του Γιαννούλη 1873 #1960.
Φαλαγκάς Δημήτριος (Τάκης) του Ιωάννη 1821 * #1208.
Φαλαγκάς Διαμαντής του Αντωνίου 1882 #3219.
Φαλαγκάς Ευστράτιος του Νικολάου 1882
  #1490.
Φαλαγκάς Θεοδόσης του Σταματίου 1893
  #863.
Φαλαγκάς Θεοδόσιος του Γιαννούλη 1870 #1019.
Φαλαγκάς Θεοδόσιος του Νικολάου 1808 #1927.
Φαλαγκάς Ιωάννης του Γεωργίου 1900
  #706.
Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου 1835 #3416.
Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου 1870 #2391.
Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου #941.
Φαλαγκάς Ιωάννης (Αστακός) του Νικολάου 1894 #2732.
Φαλαγκάς Λεωνίδας του Γιαννούλη #1978.
Φαλαγκάς Λεωνίδας (Μπουλντούς) του Νικολάου 1878 #1941.
Φαλαγκάς Μιχαήλ (Παπαρούνας) του Ιωάννη 1871 #3437.
Φαλαγκάς Μιχάλης (Χαχαλής) του Γιαννούλη 1876 #1961.
Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου 1878 #3447.
Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου 1899 #3649.
Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου 1841 #2878.
Φαλαγκάς Νικόλαος του Ευστρατίου #3196.
Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη
  #3431.
Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη
  #2736.
Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη 1827 * #4523.
Φαλαγκάς Νικόλαος (Αστακός) του Δημητρίου 1865 #2721.
Φαλαγκάς Νικόλαος (Κουγιός) του Γιαννούλη 1878 #1962.
Φαλαγκάς Νικόλαος (Λουλίας) του Δημητρίου 1829 #3415.
Φαλαγκάς Νικόλαος (Πονηρός) του Αντωνίου 1829
  #1466.
Φαλαγκάς Νικόλαος (Τρίχης) του Γεωργίου * #4.
Φαλαγκάς Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) του Θεοδοσίου 1841
  #1930.
Φαλαγκάς Νικολός του Γεωργίου #692.
Φαλαγκάς Σταμάτης (Ζέης) του Θεοδοσίου 1853 #1743.
Φαλαγκάς Χαράλαμπος του Ιωάννη #709.
Χαζάπης Αθανάσιος (Κάμης) του Μιχαήλ 1814 #903.
Χαζάπης Ανδρέας του Νικολάου #227.
Χαζάπης Ανδρέας (Κούτουκας) του Γιαννούλη 1840 #294.
Χαζάπης Αντρίκος του Νικολάου #329.
Χαζάπης Αντώνης του Γιαννούλη #303.
Χαζάπης Αντώνης του Νικολάου #226.
Χαζάπης Αντώνης του Νικολάου 1866 #184.
Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη 1845 #1409.
Χαζάπης Αντώνιος του Δημητρίου 1882 #2924.
Χαζάπης Αντώνιος του Ιωάννη 1813 #1405.
Χαζάπης Αντώνιος του Μιχαήλ 1803 #3026.
Χαζάπης Βασίλειος του Μιχαήλ 1838 #4578.
Χαζάπης Βασίλης του Γιαννούλη #308.
Χαζάπης Βασίλης του Γιαννούλη #302.
Χαζάπης Γεώργιος του Μιχαήλ 1836 #4576.
Χαζάπης Γεώργιος (Μπεγιώγης) του Δημητρίου 1877 (+1962)
  #2922.
Χαζάπης Γιαννάκης (Χασάνης) του Αντωνίου 1832 #1453.
Χαζάπης Γιαννούλης του Ανδρέα
  #296.
Χαζάπης Γιαννούλης του Αντωνίου #316.
Χαζάπης Γιαννούλης του Βασιλείου 1941 (+2017) #305.
Χαζάπης Γιαννούλης του Νικολάου #319.
Χαζάπης Γιαννούλης του Νικολάου 1813 * #432.
Χαζάπης Γιαννούλης (Γιαννακάκης) του Ιωάννη 1798 #1404.
Χαζάπης Δημήτρης του Νικολάου
  #331.
Χαζάπης Δημήτριος (Πίσσας) του Ιωάννη 1846 #2773.
Χαζάπης Ιωάννης * #1403.
Χαζάπης Ιωάννης του Νικολάου 1840 #4073.
Χαζάπης Ιωάννης (Γιαννάκης) του Γιαννούλη 1833 #1407.
Χαζάπης Ιωάννης (Πίσσας) του Δημητρίου 1815 * #2771.
Χαζάπης Κωσταντής του Νικολάου 1878
  #183.
Χαζάπης Κωστής του Νικολάου #321.
Χαζάπης Μιχαήλ του Αθανασίου 1849 #2608.
Χαζάπης Μιχαήλ του Αντωνίου 1778 * #3877.
Χαζάπης Νικόλαος (Γιαννακάκης ή Μακρής) του Αντωνίου 1836
  #179.
Χαζάπης Νικόλαος (Κρεμμύδας) του Δημητρίου 1785 * #4493.
Χαζάπης Νικόλας του Ανδρέα #300.
Χαζάπης Νικολός του Ανδρέα #229.
Χαζάπης Νικολός του Αντωνίου #228.
Χαζάπης Νικολός του Αντωνίου 1895 #224.
Χαζάπης Νικολός του Γιαννούλη
  #304.
Χαζάπης Νικολός του Δημητρίου 1949 #197.
Χαζάπης Πέτρος του Γιαννάκη 1861 #2656.
Χαζάπης Σταματέλος του Γιαννούλη 1834 #1408.
Χαζάπης Σταμάτιος (Κάμης) του Αθανασίου 1850 #1867.
Χαζάπης Χαρίλαος του Νικολάου #320.
Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου 1819 #4574.
Χαζάπης (ή Κάλης) Μιχαήλ του Νικολάου 1813 #4529.
Χαζάπης (ή Κάλης) Νικόλαος του Μιχαήλ * #4573.
Χαλάς Αντώνιος του Παπανικόλα #3111.
Χαλάς Παπανικόλας * #3110.
Χανός Γεώργιος
  #3230.
Χαρχαρός Αντρείκος (Αραβίας) του Δημητρίου 1862 #2657.
Χαρχαρός Αντώνιος του Ιωάννη 1876 #2047.
Χαρχαρός Δημήτρης του Μιχάλη #380.
Χαρχαρός Δημήτριος του Αντωνίου #1520.
Χαρχαρός Δημήτριος του Μιχαήλ 1900 #1596.
Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου 1898
  #1398.
Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου 1831 #1626.
Χαρχαρός Δημήτριος (Κουτρούτσος) του Μιχαήλ 1849
  #2903.
Χαρχαρός Ηρακλής του Ιωάννη 1867 #1953.
Χαρχαρός Ηρακλής του Νικολάου #2443.
Χαρχαρός Θεοδωρής του Ιωάννη 1865 #2030.
Χαρχαρός Ιωάννης 1746 * #4165.
Χαρχαρός Ιωάννης του Νικολάου 1833 #4171.
Χαρχαρός Ιωάννης του Νικολάου #2023.
Χαρχαρός Κωνσταντίνος του Ιωάννη 1817 #4169.
Χαρχαρός Μιχαήλ του Δημητρίου 1889
  #2579.
Χαρχαρός Μιχαήλ του Ιωάννη 1813 #2646.
Χαρχαρός Μιχαήλ (Κολησομύτης) του Ιωάννη 1866 #4176.
Χαρχαρός Μιχάλης του Δημητρίου #379.
Χαρχαρός Νικόλαος του Δημητρίου 1898
  #2909.
Χαρχαρός Νικόλαος του Δημητρίου 1860 #2571.
Χαρχαρός Νικόλαος του Ηρακλή #2431.
Χαρχαρός Νικόλαος του Ιωάννη 1786 #4167.
Χαρχαρός Χρήστος του Μιχαήλ #4181.
Χέλμης Ευάγγελος του Νικολάου #2144.
Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη 1813 #4983.
Χριστοδούλου Αντώνιος του Λεωνίδα 1894 #1397.
Χριστοδούλου Ιωάννης του Νικολάου * #4981.
Χριστοδούλου Λεωνίδας του Αντωνίου 1868 #4748.