12345
Μαριογκούλα του Νικολάου Βούλγαρη, 1924 (+2015)  #896.
1) Σταμάτης (Μάκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1953
 #36.
1) 
 Δημήτρης Πολέμης του Σταμάτη,
 #722.
1) Μαριάνα του Δημητρίου Πολέμη,
 #724.
2) Σταμάτης Πολέμης του Δημητρίου,
 #1609.
3) Ηλίας Πολέμης του Δημητρίου, 2015
 #5407.
2) Αντώνης Πολέμης του Σταμάτη,
 #723.