Πατέρας:   
Κλεάνθης Μαυρόπουλος, από Πόλη  #4395.
Μητέρα:   
 Πολυξένη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1873  #4381.

12345
Αννα του Κλεάνθη Μαυροπούλου,  #4399.
1) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4403.
2) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4404.
3) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4405.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Κλεάνθης Μαυρόπουλος,

4395

Ιωάννης Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1793

4377

Ζόννου, 1806

4378

Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1840

4096

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080

Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846

4083

Πολυξένη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1873

 

4381