Πατέρας:   
Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, από Καραμπουρνού  #4761.
Μητέρα:   
Πολυξένη, από Καραμπουρνού  #4753.

12345
Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1890 από Καραμπουρνού  #4763.
1) Μαίρη του Κωνσταντίνου Αντώνογλου, 1927
 #4783.
1) Νικόλαος Στεφάνου του Αντρίκου, 1950
 #4865.
1) κορίτσι 1 του Νικολάου Στεφάνου,
 #5341.
2) κορίτσι 2 του Νικολάου Στεφάνου,
 #5342.
2) 
 Θεοδώρα του Αντρείκου Στεφάνου, 1943
 #2115.
1) Μαρία του Ανδρέα Ζιώτη, 1963
 #2116.
1) Κωνσταντίνος Γιαννίσης του Νικολάου,
 #2119.
2) Ανδριάνα του Νικολάου Γιαννίση,
 #2120.
2) Διαμάντη του Ανδρέα Ζιώτη, 1967
 #2117.
1) Θεοδώρα του Λεονάρδου Μάγειρου,
 #2122.
2) Αντωνία του Λεονάρδου Μάγειρου,
 #2123.
3) Κυριακή του Αντρίκου Στεφάνου, 1945
 #4866.
4) Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953
 #4867.
1) κορίτσι του Ιωάννη Γλυνού, στο Κόρθι
 #5343.
1) κορίτσι,
 #5345.
2) αγόρι Γλυνός του Ιωάννη,
 #5344.
2) Γεώργιος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1929
 #4037.
1) Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Γεωργίου, 1964 (+2015)
 #4787.
1) Γιώργος Αντώνογλου του Κώστα,
 #5146.
2) δίδυμο 1 Αντώνογλου του Κώστα,
 #5147.
3) δίδυμο 2 Αντώνογλου του Κώστα,
 #5148.
3) Ιωάννης Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1934
 #4757.
1) Χρήστος Αντώνογλου του Ιωάννη,
 #4784.
2) Αγγελική του Ιωάννη Αντώνογλου,
 #4785.
1) κοριτσάκι, 2015
 #5306.
4) Νικόλαος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1939
 #4442.
1) Ευαγγελία του Νικολάου Αντώνογλου, 1973
 #4789.
1) Αντώνιος Βαλμάς του Ιωάννη,
 #5302.
2) Νικόλαος Βαλμάς του Ιωάννη,
 #5303.
2) Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Νικολάου,
 #4790.

Επιγραφή εις μνήμην Κωνσταντίνου Αντώνογλου και Δημητρίου Κουρτέση.


Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου,

4761

Πολυξένη,

4753