Πατέρας:   
Θεόδωρος Βολτής του Λεονάρδου,  #4513.

12345
Λεονάρδος Βολτής του Θεοδώρου,  #4535.
1) Μιχαήλ Βολτής του Λεονάρδου, 1846
 #4552.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511

Θεόδωρος Βολτής του Λεονάρδου,

4513