12345
Γεώργιος Λογοθέτης, 1902 από Λάμυρα  #2046.

Παρέα στις σκάλες του σπιτιού του Χρήστου Σαρρή σε κάποια γιορτή