12345
Γιάννης Νομικός,  #711.

Tης Θεοτόκου το 1955, καΐκι με Στενιώτες προς τη νησίδα Θεοτόκο Το καΐκι «Αγιος Νικόλαος»