Πατέρας:   
Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, από Καραμπουρνού  #4761.
Μητέρα:   
Πολυξένη, από Καραμπουρνού  #4753.

12345
Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1887  #4762.
1) Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, 1908 γεν. Καραμπουρνού
 #3916.
1) Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1931
 #4768.
1) Μιχαήλ Αντώνογλου του Νικολάου,
 #5552.
1) Νικολία του Μιχάλη Αντώνογλου,
 #5555.
2) Μάριος Αντώνογλου του Νικολάου,
 #5553.
2) Αργύρης Αντώνογλου του Ιωάννη, 1940
 #4769.
1) Μαρία του Αργύρη Αντώνογλου, 1969
 #5242.
2) Ιωάννα του Αργύρη Αντώνογλου, 1975
 #5554.
3) Διαμάντη του Ιωάννη Αντώνογλου, 1929
 #4770.
1) Κώστας Βαλμάς του Ιακώβου, 1957
 #5216.
4) Ελευθέριος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1943
 #4771.
1) Αντώνης Αντώνογλου του Ελευθερίου,
 #5557.
2) Μαρία του Ελευθερίου Αντώνογλου,
 #5643.
5) Ειρήνη του Ιωάννη Αντώνογλου, 1933
 #4772.
1) Δημήτριος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1957
 #4979.
1) Αντώνης Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #5641.
2) Ιωάννης Κυρτάτας του Αντωνίου, 1966
 #4980.
1) Μάριος Κυρτάτας του Ιωάννου,
 #5642.
6) Δημήτριος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1934
 #4434.
1) Βάσω του Δημητρίου Αντώνογλου, 1967
 #4778.
2) Ιωάννα του Δημήτρη Αντώνογλου,
 #5117.
2) Γεώργιος Αντώνογλου του Νικολάου, 1909 από Καραμπουρνού
 #4766.
1) Νικόλαος Αντώνογλου του Γεωργίου, 1949
 #4780.
2) Παναγιώτα του Γεωργίου Αντώνογλου, 1946
 #4781.
3) Παναγιώτης Αντώνογλου του Νικολάου, (+ )
 #4767.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου,

4761

Πολυξένη,

4753