Πατέρας:   
Μιχαήλ Πολέμης του Παπαγιαννάκη, 1793  #1159.
Μητέρα:   
Μαρλια του Γ. Βροντίση,  #1164.

12345
Ιωάννης Πολέμης του Μιχαήλ, 1830 (+1889)  #1167.
1) Μιχαήλ Πολέμης του Ιωάννη, 1867 (+1952)
 #1171.
1) Ιωάννης Πολέμης του Μιχαήλ, (+~1980) χ.α.
 #1175.
2) Ζαννής Πολέμης του Μιχαήλ, 1905 (+~1961)
 #1176.
3) Σμαράγδα του Μιχαήλ Πολέμη,
 #1177.
4) Νίκος Πολέμης του Μιχαήλ, (+~1942) χ.α.
 #1178.
5) Ειρήνη του Μιχαήλ Πολέμη,
 #1179.
2) Μαρία του Ιωάννη Πολέμη, 1869
 #1172.
3) Σταμάτης Πολέμης του Ιωάννη, 1871
 #1173.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

π. Γιαννάκης Πολέμης του παπα Λεονάρδου,

535

Μιχαήλ Πολέμης του Παπαγιαννάκη, 1793

1159

Μαρλια του Γ. Βροντίση,

1164