Πατέρας:   
Αντρείκος Σαρρής του Ιωάννη, (Γκούλος)  #4045.
Μητέρα:   
Ελένη,  #4046.

12345
Κώστας Σαρρής του Ανδρέα, 1896  #4048.
1) Ανδρέας Σαρρής του Κωνσταντίνου,
 #4054.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967

Ιωάννης Σαρρής του Γιαννούλη, 1806

3971

Μαρία, 1816

4029

Αντρείκος Σαρρής του Ιωάννη,

4045

Ελένη,

4046