Πατέρας:   
παπα Νικολός Αθανάσης, 1715  #5853.

12345
Στρατής Αθανάσης ή Καμπανάκης του παπα Νικολού,  #5726.
1) Σωφρόνιος Καμπανάκης του Ευστρατίου, π. 1760 (+π. 1846)
 #5847.
2) Νικολός Καμπανάκης του Ευστρατίου, (+1826/32)
 #5727.
1) Ευστράτιος Καμπανάκης, 1811 (+1888) (Στρατάκης)
 #5707.
1) Νικόλαος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1838
 #5709.
2) Σταματέλος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1840 κτηματίας
 #5710.
1) Αννεζούλα του Σταματέλου Καμπανάκη, 1873
 #5990.
2) Ευτυχία του Σταματέλου Καμπανάκη, 1882
 #5991.
3) Κωνσταντίνος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1843 (+1911)
 #5699.
1) Ευστράτιος Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1868
 #5701.
2) Ιωάννης Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1869
 #5702.
3) Δημοσθένης Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1870
 #5703.
4) Μαριγούλα του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1876 (+1976)
 #5673.
5) Ειρήνη του Κωνσταντίνου Καμπανάκη,
 #5704.
6) Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)
 #5705.
2) Μαργέτα του Νικολού Καμπανάκη, 1808
 #5835.
3) Μαρουσώ του Νικολού Καμπανάκη, (+προ 1947)
 #5836.
1) Αννέζα του Νικ. Ανύση,
 #5842.
2) Μιχαήλος Ανύσιος του Νικ., 1838 (+1894)
 #5843.
4) Μαριγώ του Νικολού Καμπανάκη,
 #5837.
5) Ζαφειρίτσα του Νικολού Καμπανάκη, 1815 (+π. 1870)
 #5838.
6) Τριανταφυλλίτσα του Νικολού Καμπανάκη, 1826
 #5839.
3) Ασημίνα του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+1820)
 #5718.
1) 
 Θεόφιλος Καΐρης του Νικολάου, 19/10/1784 (+13/1/1853)
 #5719.
2) Ευγένιος Καΐρης του Νικολάου, (+1843)
 #5723.
3) Ιωάσαφ Καΐρης του Νικολάου, (+1843)
 #5874.
4) Μαριγώ του Νικολάου Καΐρη, (+μ. 1865)
 #5722.
5) Λασκαρού του Νικολάου Καΐρη, π. 1795 (+1853)
 #5724.
6) Δημήτριος Καΐρης του Νικολάου, 1795 (+1861)
 #5721.
1) Ευανθία του Δημητρίου Καΐρη, 1844 (+1919)
 #5871.
2) Νικόλαος Καΐρης του Δημητρίου, 1845 (+π. 1927)
 #5872.
3) Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)
 #5706.
1) Δημήτριος Καΐρης του Θεόφιλου, 1910 (+1979) από Χώρα
 #5168.
2) Κωσταντίνος Καΐρης του Θεόφιλου, 1913 (+1928)
 #5867.
3) Ευανθούλα του Θεόφιλου Καΐρη, (+ )
 #5868.
4) Νικόλαος Καΐρης του Θεόφιλου, 1919 (+2003)
 #5725.
7) Ευανθία του Νικολάου Καΐρη, 2/8/1799 (+1866)
 #5720.
8) Σοφία του Νικολάου Καΐρη, (+π.1820)
 #5875.
4) Μοσχάκη του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+μετά 1841)
 #5848.
1) Γρηγόριος Ροΐδης του Βασιλείου, 1792 (+1841)
 #5852.
5) Μαρία του Ευστρατίου Καμπανάκη, 1808
 #5849.
6) Μαρούσα του Ευστρατίου Καμπανάκη, 1808
 #5850.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

παπα Νικολός Αθανάσης, 1715

5853