Πατέρας:   
Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1840  #4096.
Μητέρα:   
Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846  #4083.

12345
Πολυξένη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1873  #4381.
1) Αικατερίνη (Κατίνα) του Κλεάνθη Μαυροπούλου, πρωτογέννητη, χωρίς παιδιά.
 #4396.
2) Ιωάννης Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, (Γιάννος) Εχει ένα γιο και μία κόρη
 #4397.
3) Δημήτρης (Μήτσος) Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, χ.α.
 #4398.
4) Αννα του Κλεάνθη Μαυροπούλου,
 #4399.
1) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4403.
2) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4404.
3) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4405.
5) Φραντζέσκα (Κούλα) του Κλεάνθη Μαυροπούλου,
 #4400.
6) Μιχαήλ Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, Εχει 2 γιους και 2 κόρες
 #4401.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1793

4377

Ζόννου, 1806

4378

Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1840

4096

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080

Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846

4083