12345
Σπύρος Σιγάλας του Δημητρίου,  #1052.
1) Δημήτριος Σιγάλας του Σπύρου,
 #1053.
2) Πηνελόπη του Σπύρου Σιγάλα,
 #1054.

Η Ερανική Επιτροπή της Αμαξιτής Οδού Στενιών. Ετος 1953. Tης Θεοτόκου στα Γιάλια, γύρω στο 1950