12345
Μαρία Ραΐση,  #5481.
1) Νικόλαος Πολέμης του Διονυσίου,
 #5482.