Πατέρας:   
Γεώργιος Κοντορούσης, (Μινοκόπος)  #4088.
Μητέρα:   
Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871  #4086.

12345
Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,  #4090.
1) Μαριγούλα του Αντωνίου Παπαδοπούλου,
 #4093.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Κοντορούσης,

4088

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080

Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837

3847

Αντώνιος Λογοθέτης,

3837

Βασίλειος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1813

3838

Μαργαρίτα, 1821

3840

Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848

3842

Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871

4086