12345
Νικολός Σκοπελίτης,  #6237.
1) Γιαννούλης Σκοπελίτης,
 #6097.
1) Λασκαρώ του Γιαννούλη Σκοπελίτη,
 #6223.
1) Ευαγγελία του Σταύρου Κονταράτου,
 #6225.
1) Λασκαρώ του Χρήστου Κωσταντάκη, δεν παντρεύτηκε
 #6227.
2) Στεφανία του Χρήστου Κωσταντάκη, με μία κόρη
 #6228.
3) Ελένη του Χρήστου Κωσταντάκη, με δύο κόρες
 #6229.
2) Νικολός Σκοπελίτης του Γιαννούλη, με ένα κορίτσι που πέθανε μωρό
 #6230.
3) Αντώνης Σκοπελίτης του Γιαννούλη,
 #6098.
1) Αθηνά του Αντωνίου Σκοπελίτη,
 #2988.
1) Ειρήνη του Σπύρου Γιαλούρη, 1956
 #1724.
2) Ευαγγελία του Σπύρου Γιαλούρη,
 #2990.
3) Γιαννούλης Γιαλούρης του Σπύρου,
 #2989.
2) Γιαννούλης Σκοπελίτης του Αντωνίου,
 #5408.
1) Αθηνά του Γιαννούλη Σκοπελίτη,
 #810.
2) Ειρήνη του Γιαννούλη Σκοπελίτη,
 #5410.
3) Νίκος Σκοπελίτης του Αντωνίου,
 #6202.
1) Αντώνης Σκοπελίτης του Νικολάου,
 #6204.
2) Ειρήνη του Νικολάου Σκοπελίτη,
 #6205.
4) Μιχάλης Σκοπελίτης του Αντωνίου, (+.)
 #6208.
5) Μαρία (Μαρίκα) του Αντωνίου Σκοπελίτη,
 #3336.
1) Λεώνης Παλαιοκρασσάς του Κρισεγγίου,
 #3337.
2) Ζαμπετούλα του Κρισεγγίου Παλαιοκρασσά,
 #2561.
6) Μιχάλης Σκοπελίτης του Αντωνίου, (+.)
 #6213.
7) Ελευθερία του Αντωνίου Σκοπελίτη,
 #6214.
1) Γιούλα του Κάλλια Γουλιάρα,
 #6216.
2) Ευγενία (Εύη) του Κάλλια Γουλιάρα,
 #5293.
3) Ειρήνη του Κάλλια Γουλιάρα,
 #6219.
4) Βιολαντώ του Γιαννούλη Σκοπελίτη,
 #6232.
5) Μιχάλης Σκοπελίτης του Γιαννούλη, (+ )
 #6235.
6) Αντώνης Σκοπελίτης του Γιαννούλη,
 #6236.
7) Αργυρώ του Γιαννούλη Σκοπελίτη,
 #3369.
1) 
 Ειρήνη του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά,
 #3203.
1) Αργυρούλα του Νικολάου Φαλαγκά,
 #3204.
2) Ευστράτιος Φαλαγκάς του Νικολάου,
 #3205.
2) Αλέξανδρος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη,
 #2435.
1) Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Αλεξάνδρου, 1963
 #2446.
2) Ειρήνη του Αλεξάνδρου Παλαιοκρασσά,
 #2447.
3) 
 Ελένη του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά,
 #2636.
1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου,
 #2637.
2) Αργυρώ του Γεωργίου Φαλαγκά,
 #785.
2) Θεμιστοκλής Σκοπελίτης,
 #6239.
1) Νίκος Σκοπελίτης του Θεμιστοκλή,
 #6240.
2) Ειρήνη του Θεμιστοκλή Σκοπελίτη, ένα γάμο, άτεκνη
 #6241.
3) Ιουλία του Θεμιστοκλή Σκοπελίτη, Ανατσίτος, άτεκνοι
 #6242.
4) Λασκαρώ του Θεμιστοκλή Σκοπελίτη,
 #6243.