Πατέρας:   
Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886  #4623.
Μητέρα:   
Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,  #4830.

12345
Μιχαήλ Κολυδάς του Θεοδώρου, 1917  #4831.
1) Βασιλική του Μιχαήλ Κολυδά,
 #4837.
2) Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ,
 #4838.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κολυδάς του Ιωάννη,

4819

Ασημίνα του Θεοδώρου Λιοπύρου,

4820

Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886

4623

Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,

4830