Πατέρας:   
Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1887  #4762.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Γεωργίου Ορμαντζή, 1885 από Καραμπουρνού  #4765.

12345
Γεώργιος Αντώνογλου του Νικολάου, 1909 από Καραμπουρνού  #4766.
1) Νικόλαος Αντώνογλου του Γεωργίου, 1949
 #4780.
2) Παναγιώτα του Γεωργίου Αντώνογλου, 1946
 #4781.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου,

4761

Πολυξένη,

4753

Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1887

4762

Ειρήνη του Γεωργίου Ορμαντζή, 1885

4765