Πατέρας:   
Δημήτριος Σιγάλας,  #6545.
Μητέρα:   
Παρασκευή,  #6546.

12345
Λεωνίδας Σιγάλας του Δημητρίου,  #1069.
1) Νίκος Σιγάλας του Λεωνίδα,
 #5218.
2) Βιβή του Λεωνίδα Σιγάλα,
 #5219.
1) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #421.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δημήτριος Σιγάλας,

6545

Παρασκευή,

6546