12345
Αθανάσιος Διαβατίδης, με σύζυγο Μαριγώ Χαζάπη  #6388.
1) Χαράλαμπος Διαβατίδης του Αθανασίου,
 #2805.
1) 
 Αθανάσιος Διαβατίδης του Χαράλαμπους, άγαμος
 #2806.
2) Ειρήνη του Χαράλαμπους Διαβατίδη,
 #2807.
2) Γεώργιος Διαβατίδης του Α.,
 #976.
3) Σταματής Διαβατίδης του Αθανασίου,
 #6389.
1) Βιολέττα του Σταματή Διαβατίδη,
 #6391.
2) Μαρία του Σταματή Διαβατίδη,
 #6392.
3) Αντώνης Διαβατίδης του Σταματή,
 #6393.
4) Αννίκα του Αθανασίου Διαβατίδη, 1879
 #1991.
1) Μαριγούλα του Μιχαήλ Φαλαγκά, 1904
 #2006.
2) Γιαννούλης Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1906
 #2005.
3) 
 Αθανάσιος Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1908
 #2008.
4) Μόσχα του Μιχαήλ Φαλαγκά, 1910
 #2007.
5) Φραεσκούλα του Αθανασίου Διαβατίδη, 1881/8
 #4230.
1) Πέτρος Κυρτάτας του Νικολάου, 1919
 #1548.
2) Μαριγούλα του Νικολάου Κυρτάτα, 1922
 #4231.
1) Ευάγγελος Γαλφιανάκης του Αντωνίου,
 #4235.
3) Αθανάσιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1923 άγαμος
 #4232.
4) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1928 άγαμος
 #4233.