Πατέρας:   
Κολίτσας Κυριάκος του Ιωάννη,  #2772.
Μητέρα:   
Ερηνιώ του Ιωάννη Μπέη, 1862  #4258.

12345
Μπιλιώ του Κυριάκου Κολίτσα,  #4260.
1) Κυριακούλης Πέτσας, Πειραιά
 #4264.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι)          Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Κολίτσας Κυριάκος του Ιωάννη,

2772

Μιχαήλ Μπέης,

2868

Γεώργιος Μπέης του Μιχαήλ, 1803

3582

Γιαννούλης Σύμπουρας,

4488

Αντώνιος Σύμπουρας του Γιαννούλη, 1778

4489

Ειρήνη, 1786

4492

Φρατζέσκα του Αντωνίου Σύμπουρα, 1808

3932

Ιωάννης Μπέης του Γεωργίου, 1835

2883

Στέφανος Ζιώτης,

2879

Ανδριάνα, 1813

2880

Ελένη του Στεφάνου Ζιώτη, 1841

2882

Ερηνιώ του Ιωάννη Μπέη, 1862

4258