Πατέρας:   
Αθανάσιος Διαβατίδης, με σύζυγο Μαριγώ Χαζάπη  #6388.

12345
Αννίκα του Αθανασίου Διαβατίδη, 1879  #1991.
1) Μαριγούλα του Μιχαήλ Φαλαγκά, 1904
 #2006.
2) Γιαννούλης Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1906
 #2005.
3) 
 Αθανάσιος Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1908
 #2008.
4) Μόσχα του Μιχαήλ Φαλαγκά, 1910
 #2007.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Αθανάσιος Διαβατίδης,

6388