Πατέρας:   
Αντώνιος Βροντίσης του Δημητρίου,  #4675.

12345
Ιωάννης Βροντίσης του Αντωνίου, 1798  #4676.
1) Διαμάντη του Ιωάννη Βροντίση, 1838 (+ )
 #4678.
2) Γεώργιος Βροντίσης (Μυλώνης) του Ιωάννη, 1839
 #608.
1) Διαμαντούλα του Γεωργίου Βροντίση, 1860
 #1898.
2) Ιωάννης Βροντίσης του Γεωργίου, 1863
 #2601.
3) Μαρία του Γεωργίου Βροντίση, 1865 (+1868)
 #2602.
4) Σταμάτης Βροντίσης του Γεωργίου, 1865 (+1868)
 #2603.
5) Σταματέλος Βροντίσης του Γεωργίου, 1871
 #2604.
3) Αντώνιος Βροντίσης του Ιωάννη, 1839
 #3268.
1) Ιωάννης Βροντίσης του Αντωνίου, 1871
 #3269.
1) Αντώνιος Βροντίσης του Ιωάννη,
 #3272.
2) Μαρουλιώ του Αντωνίου Βροντίση,
 #1384.
1) Νικολός Χαζάπης του Αντωνίου, 1895
 #224.
1) Αντώνης Χαζάπης του Νικολάου, 1908
 #226.
2) Ανδρέας Χαζάπης του Νικολάου, 1921
 #227.
2) 
 Ειρηνούλα του Αντωνίου Χαζάπη, 1897
 #225.
1) Ελευθερία του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1928
 #238.
3) 
 Μαριγούλα του Αντωνίου Χαζάπη, 1900
 #1385.
1) Μαρουλίτσα (Λίτσα) του Δημητρίου Χαρχαρού, 1925
 #2504.
4) Ανδρόνη (Ανδρονίκη) του Αντωνίου Χαζάπη,
 #1386.
5) 
 Αυγουστής Χαζάπης του Αντωνίου, 1913
 #1387.
3) Μαριώ (Μαριούλα) του Αντωνίου Βροντίση, 1879
 #3271.
1) 
 Δημήτριος Μπέης του Ιωάννη, 1903
 #1608.
1) Καλλιόπη του Δημητρίου Μπέη, 1941
 #257.
2) Μαρία του Δημητρίου Μπέη, 1942
 #258.
3) Ιωάννα του Δημητρίου Μπέη, 1945
 #259.
2) Ειρηνούλα του Ιωάννη Μπέη, 1900
 #3275.
1) Μαρία του Ιωάννη Μπουκουβάλα, 1922
 #1389.
2) 
 Νικόλαος Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1924
 #3277.
3) Μίνα (Ασημίνα) του Ιωάννη Μπουκουβάλα, 1928
 #2764.
4) 
 Αντώνης Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1930
 #865.
3) Νικόλαος Γιαννίσης του Αντωνίου,
 #3264.
1) 
 Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1936 (Ντόντος)
 #3265.
4) - Γιαννίσης του Αντωνίου, (+ )
 #3279.
5) Κωνσταντίνος Γιαννίσης του Αντωνίου, 1931
 #3280.
1) Ρένα του Κωνσταντίνου Γιαννίση, 1969
 #5546.
6) Ευγενία του Αντωνίου Γιαννίση, 1916
 #1869.
1) Πέτρος Μπέης του Γεωργίου, 1948
 #2304.
2) Μαρία του Γεωργίου Μπέη, 1951 (+.)
 #5583.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Αντώνιος Βροντίσης του Δημητρίου,

4675